Base description which applies to whole site

6. Departement specifieke informatie

In dit hoofdstuk bieden wij u inzicht in:

  • Militaire pensioenen en uitkeringen;

  • Verdeling van de apparaatsuitgaven;

  • Overzicht formatie defensiepersoneel.

Licence