Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Tabel 46 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

3.159.740

1.554.340

1.068.862

1.020.785

995.318

0

Mutatie nota van wijziging 2022

1.282.606

‒ 22.500

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

700

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

3.531.208

2.584.525

128.642

112.046

108.818

107.138

Nieuwe mutaties

‒ 994.806

13.595

255.120

209.252

82.112

1.061.697

Stand ontwerpbegroting 2023

6.979.448

4.129.960

1.452.624

1.342.083

1.186.248

1.168.835

Tabel 47 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Middelen voor GGD meerkosten voor testen, traceren en vaccineren.

710.322

948.250

    

Analyse van NAAT testen.

594.750

381.425

    

Kosten voor de aanschaf van zelftesten en antigeencontractering.

188.500

354.250

    

LCCB

‒ 73.258

305.000

    

Corona Toegangs Bewijs.

‒ 103.378

161.070

    

Middelen voor opdrachten en vaccinimplementatie.

‒ 29.150

88.375

    

Middelen voor het RIVM vaccinatieprogramma.

15.750

57.250

    

Aanpassing van de raming voor de aanschaf van vaccins.

0

‒ 22.500

    

Voor diverse activiteiten binnen het RIVM Programma-19 worden middelen beschikbaar gesteld.

0

29.100

    

Kosten voor onderzoeken gerelateerd aan covid. Dit is voor zowel testen als vaccineren-onderzoeken.

8.867

13.310

    

Veiligheidsregio's worden gecompenseerd voor extra inzet in de coronacrisis.

0

12.000

    

Instandhouding van informatie en data voor corona.

3.000

9.600

    

Middelen voor uitvoering en handhaving bij eventuele inzet van de quarantaineplicht

4.000

8.000

    

De verwachting is dat in 2023 wederom de opkomst voor het griepvaccin hoger is dan voorgaande jaren. Om een tekort te voorkomen zijn extra griepvaccins ingekocht.

26.883

28.521

30.165

31.803

26.745

26.745

Betreft de benodigde aanvulling op het budget voor de HPV inhaalcampagne van 18-26 jaar.

31.692

14.938

0

0

0

0

Tabel 48 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

40.803

23.903

23.903

23.903

23.903

0

Mutatie nota van wijziging 2022

‒ 400

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

60.665

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

23.903

Stand ontwerpbegroting 2023

101.068

33.903

33.903

33.903

33.903

33.903

Tabel 49 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Op basis van de meerontvangsten in de afgelopen vier jaar wordt de ontvangstenraming vanaf 2022 structureel verhoogd.

29.640

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Tabel 50 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

3.430.531

3.394.326

3.437.090

3.515.670

3.621.779

0

Mutatie nota van wijziging 2022

26.000

20.800

20.600

20.900

21.200

0

Mutatie amendement 2022

‒ 500

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

71.671

236.937

181.264

242.389

302.526

411.870

Nieuwe mutaties

30.693

197.174

215.549

158.263

147.381

3.708.109

Stand ontwerpbegroting 2023

3.558.395

3.849.237

3.854.503

3.937.222

4.092.886

4.119.979

Tabel 51 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

0

121.500

211.000

224.600

285.600

411.300

De uitvoering van de motie Hijing en Bikker worden extra financiële middelen vrijgemaakt voor de verhoging van de zorgsalarissen

21.400

20.800

20.600

20.900

21.200

0

Dit betreft de benodigde middelen voor de structurele bekostiging patiëntenspreiding voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS’en). Het budget is overgehevelt naar premiegefinancierde middelen.

‒ 4.000

‒ 9.800

‒ 11.500

‒ 11.500

‒ 11.500

‒ 11.500

Middelen voor het project PharmaNL vanuit het Nationaal Groeifonds.

0

17.400

29.500

3.400

12.700

12.500

Dit betreft aanvullende leningen voor de projectkosten Pallas 2023.

0

129.000

0

0

0

0

Op basis van de realisatiecijfers van het CAK wordt de raming verhoogd voor de vergoeding van zorg aan onverzekerde personen.

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Transportkosten medische evacuees Oekraïne

0

8.000

0

0

0

0

Tabel 52 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

123.295

77.455

75.055

75.055

84.455

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

‒ 4.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.500

Nieuwe mutaties

‒ 19.666

‒ 17.400

‒ 12.000

‒ 10.000

‒ 9.816

75.455

Stand ontwerpbegroting 2023

99.629

65.055

67.055

68.055

76.639

76.955

Tabel 53 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

13.780.847

14.567.331

17.119.766

17.895.520

19.157.571

0

Mutatie nota van wijziging 2022

200.000

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

1.300

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

1.143.500

955.212

‒ 116.275

317.891

592.800

2.038.674

Nieuwe mutaties

‒ 1.299.111

665.320

1.524.605

626.293

397.654

19.434.946

Stand ontwerpbegroting 2023

13.826.536

16.187.863

18.528.096

18.839.704

20.148.025

21.473.620

Tabel 54 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage BIKK naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

49.400

599.400

743.900

758.500

803.500

780.400

Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage WLZ naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

‒ 350.000

500.000

200.000

‒ 300.000

‒ 150.000

1.150.000

Het kabinet compenseert gemeenten voor extra kosten die zij maken in het sociaal domein voor Oekraïense ontheemden. Er zijn extra middelen gereserveerd voor de verhoogde raming van 75.000 ontheemden in Q3 en Q4 van 2022 en Q1 en Q2 van 2023.

5.000

15.000

0

0

0

0

Betreft een bijstelling op basis van subsidieaanvragen op grond van de Regeling aardbevingsbestendige zorg in Groningen en de actualisatie van het projectbureau.

0

14.500

14.500

11.000

0

0

Het financiële kader van CIZ wordt herijkt om de verwachte volumeontwikkeling op te vangen

0

13.870

8.395

8.933

10.288

11.847

Dit betreft de financiële middelen voor de Toekomstagenda gehandicaptenzorg, die de Tweede Kamer op 26 mei 2021 heeft ontvangen.

0

13.500

13.500

13.500

9.000

0

Betreft bredere inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning op basis van succesvol afgeronde pilots.

0

9.000

18.000

27.000

29.000

10.000

Tabel 55 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

5.691

Stand ontwerpbegroting 2023

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

Tabel 56 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.305.729

1.419.742

1.191.994

1.187.222

1.189.520

0

Mutatie nota van wijziging 2022

47.400

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

‒ 500

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

17.829

‒ 47.218

‒ 75.601

‒ 78.506

‒ 78.566

‒ 78.551

Nieuwe mutaties

‒ 178

133.050

59.937

59.068

53.564

1.240.574

Stand ontwerpbegroting 2023

1.370.280

1.505.574

1.176.330

1.167.784

1.164.518

1.162.023

Tabel 57 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Betreft ondersteuning Covid-zorg CAS-BES

19.297

12.713

0

0

0

0

Betreft financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

0

‒ 24.781

‒ 24.781

‒ 24.781

‒ 24.781

‒ 24.781

Tabel 58 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

11.153

11.153

11.153

11.153

11.153

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

11.153

Stand ontwerpbegroting 2023

11.153

11.153

11.153

11.153

11.153

11.153

Tabel 59 Uitgaven beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

117.641

88.672

89.641

89.666

89.564

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

22.129

17.430

430

430

430

430

Nieuwe mutaties

‒ 12.205

18.473

3.322

3.320

2.270

91.834

Stand ontwerpbegroting 2023

127.565

124.575

93.393

93.416

92.264

92.264

Tabel 60 Ontvangsten beleidsartikel 5 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

2.085

2.085

2.085

2.085

2.085

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

2.085

Stand ontwerpbegroting 2023

2.085

2.085

2.085

2.085

2.085

2.085

Tabel 61 Uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

383.244

447.378

447.128

447.191

447.117

0

Mutatie nota van wijziging 2022

47.579

5.000

4.000

0

0

0

Mutatie amendement 2022

‒ 1.000

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

154.138

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

6.247

71.799

69.667

70.178

48.502

481.872

Stand ontwerpbegroting 2023

590.208

524.177

520.795

517.369

495.619

481.872

Tabel 62 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Betreft de bijdrage vanuit OCW aan de buurtsportcoach regeling.

0

12.661

12.661

12.661

12.661

0

Tabel 63 Ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

15.740

15.740

15.740

15.740

15.740

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

45.000

23.000

12.000

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

15.740

Stand ontwerpbegroting 2023

60.740

38.740

27.740

15.740

15.740

15.740

Tabel 64 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

De ontvangstenraming wordt verhoogd. De hogere ontvangstraming heeft betrekking op de specifieke uitkering sport (SPUK Sport) in verband met teruggave van te veel verkregen compensatie.

37.000

23.000

12.000

0

0

0

Tabel 65 Uitgaven beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

216.942

199.912

183.628

167.012

157.337

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

‒ 179

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

6.721

6.297

5.757

5.227

4.912

153.230

Stand ontwerpbegroting 2023

223.484

206.209

189.385

172.239

162.249

153.230

Tabel 66 Ontvangsten beleidsartikel 7 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

2.901

2.901

2.901

2.901

2.901

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

2.901

Stand ontwerpbegroting 2023

2.901

2.901

2.901

2.901

2.901

2.901

Tabel 67 Uitgaven beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

5.614.749

6.019.249

6.353.049

6.723.849

7.082.049

0

Mutatie nota van wijziging 2022

70.948

72.732

74.249

75.426

76.623

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

105.852

499.868

332.751

427.874

471.677

274.400

Nieuwe mutaties

78.100

1.730.000

1.400

‒ 105.500

‒ 158.500

6.874.549

Stand ontwerpbegroting 2023

5.869.649

8.321.849

6.761.449

7.121.649

7.471.849

7.148.949

Tabel 68 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bijstelling eigen risico zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen CPB.

183.952

2.229.868

334.151

322.374

313.177

66.900

Voor de uitvoering van de motie Hijing en Bikker worden extra financiële middelen vrijgemaakt voor de verhoging van de zorgsalarissen

70.948

72.732

74.249

75.426

76.623

0

Tabel 69 Ontvangsten beleidsartikel 8 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Tabel 70 Uitgaven beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

28.022

28.926

28.703

28.472

28.199

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

24

774

‒ 226

‒ 226

‒ 226

‒ 226

Nieuwe mutaties

460

‒ 446

554

553

554

28.559

Stand ontwerpbegroting 2023

28.506

29.254

29.031

28.799

28.527

28.333

Tabel 71 Ontvangsten beleidsartikel 9 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

3.885

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

3.885

0

0

0

0

0

Tabel 72 Uitgaven beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

447.390

384.021

378.342

374.823

374.845

0

Mutatie nota van wijziging 2022

3.710

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

134.725

131.652

28.424

30.108

21.890

22.300

Nieuwe mutaties

20.891

41.320

38.230

33.050

22.992

396.956

Stand ontwerpbegroting 2023

606.716

556.993

444.996

437.981

419.727

419.256

Tabel 73 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verhoging apparaatskosten eigen personeel in verband met corona.

13.273

17.673

0

0

0

0

Om de toenemende hoeveelheid corona gerelateerde Wob-verzoeken af te kunnen handelen is versterking van de huidige Wob-capaciteit noodzakelijk.

5.764

12.582

0

0

0

0

Digitale ondersteuningsmiddelen Covid-19.

7.549

34.403

0

0

0

0

Tabel 74 Ontvangsten beleidsartikel 10 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

6.025

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

‒ 3.885

0

0

0

0

8.594

Stand ontwerpbegroting 2023

10.734

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

Tabel 75 Uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

125.457

117.878

108.721

106.770

105.435

121.461

Nieuwe mutaties

‒ 125.457

‒ 92.878

20.279

22.230

23.565

7.539

Stand ontwerpbegroting 2023

0

25.000

129.000

129.000

129.000

129.000

Tabel 76 Ontvangsten beleidsartikel 11 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Licence