Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en opmerkelijke verschillen nader toegelicht. De mutaties tot en met de eerste suppletoire begroting 2022 waaronder de intensiveringen van het coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn eerder in de eerste suppletoire begroting 2022 toegelicht. Nieuwe mutaties vloeien voort uit beleidsvoornemens in de BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is' die in juni 2022 aan de Kamer is gezonden. De dekking daarvan wordt gevormd door een herverdeling van middelen vanaf het verdeelartikel 5.4.

Tabel 18 Uitgaven beleidsartikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

550 199

504 856

487 410

497 811

498 046

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

5 147

487

487

487

1 987

 

Nieuwe mutaties

 

399

134 321

115 499

125 621

180 621

 

Stand ontwerpbegroting 2023

549 655

555 745

639 664

603 396

623 919

680 654

690 871

De meerjarige toename van het uitgavenbudget is het gevolg van de beleidsvoornemens die voortvloeien uit de BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is' die in juni 2022 aan de Kamer is gezonden en de macro-economische bijstellingen naar aanleiding van de concept-MEV.

Tabel 19 Ontvangsten beleidsartikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

6 264

6 264

6 264

6 264

6 264

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2023

19 230

6 264

6 264

6 264

6 264

6 264

6 264

Tabel 20 Uitgaven beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling voedselzekerheid, water en klimaat (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

776 880

729 470

732 024

753 882

753 882

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

29 555

74 445

73 445

167 515

168 000

 

Nieuwe mutaties

 

125

109 595

145 000

200 000

235 000

 

Stand ontwerpbegroting 2023

757 490

806 560

913 510

950 469

1 121 397

1 156 882

1 143 882

De meerjarige toename van het uitgavenbudget is het gevolg van de beleidsvoornemens die voortvloeien uit de BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is' die in juni 2022 aan de Kamer is gezonden en de macro-economische bijstellingen naar aanleiding van de concept-MEV.

Tabel 21 Uitgaven beleidsartikel 3 Sociale vooruitgang (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

847 956

743 037

745 626

767 979

767 979

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

7 500

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

 

Nieuwe mutaties

 

0

56 000

60 000

65 000

75 000

 

Stand ontwerpbegroting 2023

825 433

905 456

849 037

855 626

882 979

892 979

897 979

De meerjarige toename van het uitgavenbudget is het gevolg van de beleidsvoornemens die voortvloeien uit de BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is' die in juni 2022 aan de Kamer is gezonden.

Tabel 22 Uitgaven beleidsartikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

815 152

742 212

744 812

767 260

767 260

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

‒ 7 500

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

144 262

72 500

72 500

122 200

120 000

 

Nieuwe mutaties

 

0

259 000

225 000

225 000

225 000

 

Stand ontwerpbegroting 2023

784 522

951 914

1 073 712

1 042 312

1 114 460

1 112 260

1 112 260

De meerjarige toename van het uitgavenbudget is het gevolg van de beleidsvoornemens die voortvloeien uit de BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is' die in juni 2022 aan de Kamer is gezonden en de macro-economische bijstellingen naar aanleiding van de concept-MEV.

Tabel 23 Uitgaven beleidsartikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

275 575

774 563

929 907

1 050 555

1 262 015

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

4 135

5 488

130 801

377 007

389 268

 

Nieuwe mutaties

 

54 822

‒ 394 062

‒ 372 111

‒ 429 097

‒ 522 413

 

Stand ontwerpbegroting 2023

271 230

334 532

385 989

688 597

998 465

1 128 870

1 484 266

De meerjarige toename van het uitgavenbudget is het gevolg van de beleidsvoornemens die voortvloeien uit de BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is' die in juni 2022 aan de Kamer is gezonden en de macro-economische bijstellingen naar aanleiding van de concept-MEV.

Tabel 24 Ontvangsten beleidsartikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

45 310

42 136

40 600

36 178

32 888

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

1 730

1 730

1 730

1 730

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2023

42 770

47 040

43 866

42 330

37 908

32 888

28 834

Licence