Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

Tabel 25 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties, parlementaire jaar 2021-2022

Datum

Titel

Herkomst

Stand van Zaken

29-6-2021

Motie 35 830-XVII nr. 6 - Van der Lee over het verder vergroenen van de programma's binnen artikel 1 van de BuHa-OS-begroting

Wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2020 d.d. 24 juni 2021

In behandeling

29-6-2021

Motie 35 830-XVII nr. 7 - Van der Lee over het uitwerken van een plan om de kwaliteit van evaluaties en de cultuur van leren verder te bevorderen

Wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2020 d.d. 24 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2021

29-6-2021

Motie 35 830-XVII nr. 8 - Kuik over zeker stellen dat een call voor nieuwe PDP's tijdig uitgezet wordt voor financiering

Wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2020 d.d. 24 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 12 oktober 2021

5-10-2021

Motie 35 624, nr. 4 (gewijzigd) - Klink/Hammelburg over het bevorderen van de keuzevrijheid van vrouwen rond abortus en het krijgen van kinderen

Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Stoffer ‘Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven’ d.d. 27 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 12 november 2021

5-10-2021

Motie 31 985, nr. 75 - de motie-Van der Lee c.s. over een toekomstbestendig Europees afwegingskader voor de beoordeling van handelsverdragen

Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen d.d. 28 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 3 december 2021

5-10-2021

Motie 31 985, nr. 77 - de motie-Koekkoek/Van der Lee over de Nederlandse inzet op herziening van het vijftienpuntenactieplan

Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen d.d. 28 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 3 december 2021

12-10-2021

Motie 32 735 nr. 324 - Brekelmans over strategische afhankelijkheden van autoritaire grootmachten verminderen

Notaoverleg Mensenrechten d.d. 4 oktober 2021

Aan voldaan per brief d.d. 1 april 2022

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 21 - Klink c.s. over internationaal actieve mkb'ers ook gebruik laten maken van fondsen

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 22 - Klink c.s. over Invest International als enig loket voor financiering van internationaal ondernemen

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 23 - Klink c.s. over de transitie van fossiel naar niet-fossiel

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 24 - Klink c.s. over een verbinding van het Nederlandse innovatie- en handelsbeleid met een interdepartementale aanpak

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 26 - Jasper van Dijk over het onverminderd voortzetten van programma's gericht op de aanpak van SRGR en hiv/aids

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 28 - Hammelburg c.s. over het mobiliseren van steun voor COVAX vanuit het bedrijfsleven

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 1 maart 2022

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 29 - Hammelburg/Piri over steun voor de internationale en regionale interseksebeweging

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 30 - Piri c.s. over het inzetten van het Civic Space Fund met een focus op innovatieve samenwerking

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 31 - Piri c.s. over een implementatieplan gendermainstreaming

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 32 - Kuik c.s. over hulpprogramma's voor jezidivrouwen die vanwege seksueel geweld niet terug kunnen naar hun gemeenschap

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 33 - Amhaouch c.s. over de ondersteuning van de huidige IMVO-convenanten continueren

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 7 april 2022

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 34 - Amhaouch c.s. over de ROM's blijvend extra ondersteunen in de facilitering van de internationalisering van het mkb

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 36 - Van der Lee c.s. over onderzoeken hoe klimaatinvesteringen maximaal ten goede komen aan de armste landen

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 37 - Van der Lee c.s. over het versterken van lokaal eigenaarschap en contextspecifieke programmering

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 40 - Ceder c.s. over in het Integraal Afwegingskader de SDG-toets meenemen bij wetsvoorstellen van de vijf belangrijkste coherentieministeries

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 41 - Ceder c.s. over in en na 2022 de steun voortzetten aan organisaties die strijden tegen kinderprostitutie

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

Aan per brief voldaan op 18 mei 2022

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 42 - Ceder/Kuik over inzichtelijk maken hoe jongeren met een handicap in het huidige BHOS-beleid bereikt worden

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 46 - Teunissen over substantiële stappen om terug te groeien naar een ODA-budget van 0,7%

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 35 925-XVII nr. 47 - Koekkoek c.s. over een voortrekkersrol spelen bij de inzet voor jongerenparticipatie, -onderwijs en -werkgelegenheid

Debat Begroting BHOS 2e termijn d.d. 25 november 2021

In behandeling

30-11-2021

Motie 22 054 nr. 353 - Van Haga/Smolders over een gelijk speelveld binnen de EU op het gebied van de wapenexport

2MD Wapenexportbeleid d.d. 24 november 2021

In behandeling

7-12-2021

Motie 35 925-XVII nr. 56 (nader gewijzigd) - Stoffer/Koekkoek over inzetten op het bevorderen van menstruele gezondheid

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 25 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 28 maart 2022

7-12-2021

Motie 35 925-XVII nr. 27 (gewijzigd) - Hammelburg/Van der Lee over alle handels- en exportinstrumentaria voor eind 2022 in lijn brengen met Parijs en Glasgow

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 25 november 2021

In behandeling

8-2-2022

Motie 35 925-V nr. 72 - Brekelmans/Agnes Mulder over het verzoek van Oekraïne om levering van wapens en ander materieel welwillend behandelen

Debat over de situatie in Oekraine d.d. 3 februari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 18 februari 2022

28-2-2022

Motie 36 045 nr. 8 - Van Haga over Polen en andere buurlanden ruimhartig ondersteunen bij het verlenen van humanitaire noodhulp

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 28 februari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 18 maart 2022

28-2-2022

Motie 36 045 nr. 18 - Ceder/Agnes Mulder over met noodhulporganisaties inventariseren welke behoefte om noodhulp er leeft op het gebied van logistiek, onderwijs, zorg en andere sectoren

Debat over de situatie in Oekraïne d.d. 28 februari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 18 maart 2022

15-3-2022

Motie 36 045 nr. 21 - Jasper van Dijk over het versterken van het toezicht op de naleving van sancties

Debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne d.d. 10 maart 2022

In behandeling

15-3-2022

Motie 36 045 nr. 27 - Van Haga over het in kaart brengen van de nevenschade van de sancties tegen Rusland

Debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne d.d. 10 maart 2022

Overgedragen aan EZK

15-3-2022

Motie 36 045 nr. 29 - Kuzu over het veroordelen van kandidaat-lidstaten van de Europese Unie die Rusland steunen

Debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne d.d. 10 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 23 maart 2022

15-3-2022

Motie 36 045 nr. 30 - Stoffer/Ceder over zich maximaal inspannen voor veilige humanitaire corridors naar het westen

Debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne d.d. 10 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 18 maart 2022

2-6-2022

Motie 21 501-02 nr. 2493 (gewijzigd) - Van der Lee/Thijssen over uitstellen van de Joint Economic Dialogue met China

2MD RBZ/Handel d.d. 2 juni 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 27 925 nr. 903 - Kuzu over het Afghaanse regime ervan doordringen dat meisjes weer moeten worden toegelaten op alle scholen

2MD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 31 mei 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 27 925 nr. 904 - Kuzu over een monitoringssysteem ontwikkelen voor de hulpverlening aan de Afghaanse bevolking

2MD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 31 mei 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 27 925 nr. 905 - Brekelmans c.s. over zich internationaal verzetten tegen erkenning van de taliban

2MD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 31 mei 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 27 925 nr. 906 - Piri/Van der Lee over een aanpak voor de bescherming van Afghaanse vluchtelingen in de regio

2MD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 31 mei 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 27 925 nr. 908 - Hammelburg/Boswijk over nog deze zomer een langetermijnstrategie voor Afghanistan aan de Kamer sturen

2MD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 31 mei 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 34 952 nr. 164 - Hammelburg over het centraal stellen van de OESO-richtlijnen voor imvo in de Afrikastrategie

2MD Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 2 juni 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 34 952 nr. 165 - Hammelburg over het Afrikaanse maatschappelijk middenveld een belangrijke rol geven bij de Afrikastrategie

2MD Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 2 juni 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 34 952 nr. 166 - Klink/Amhaouch over het bevorderen van duurzame voedselproductie in Afrika

2MD Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 2 juni 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 34 952 nr. 171 - Klink over het EU-importbeleid weer baseren op de beginselen van de WTO SPS Agreement

2MD Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 2 juni 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 34 952 nr. 168 - Amhaouch/Klink over het in de Afrikastrategie opnemen van een intensievere handelsrelatie tussen Nederland en Afrika op agrarisch gebied

2MD Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 2 juni 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 33 625 nr. 338 - Hammelburg c.s. over structureel investeren in pandemische paraatheid en de versterking van gezondheidssystemen wereldwijd

2MD Wereldwijde aanpak COVID-19 d.d. 2 juni 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 33 625 nr. 339 - Van der Lee c.s. over afspraken over faciliteren van kennis- en technologieoverdracht bij een nieuwe pandemie

2MD Wereldwijde aanpak COVID-19 d.d. 2 juni 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 36 045 nr. 77 - Hammelburg c.s. over het inzetten van in Nederland aanwezige kennis en expertise voor herstelhulp

2MD Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven d.d. 2 juni 2022

In behandeling

7-6-2022

Motie 36 045 nr. 78 - Hammelburg over een concreet plan voor handels- en investeringsakkoorden met het oog op diversificatie van handelspartners

2MD Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven d.d. 2 juni 2022

Aan voldaan per brief d.d. 24 juni 2022

7-6-2022

Motie 36 045 nr. 82 - Amhaouch c.s. over het huidige financieringsinstrumentarium geschikt maken voor getroffen bedrijven als gevolg van de oorlog in Oekraïne

2MD Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven d.d. 2 juni 2022

Overgedragen aan EZK

22-6-2022

Motie 21 501-33 nr. 940 - Teunissen c.s. over aansluiten bij de oproep van Spanje om in EU-verband uit het Energy Charter Treaty te stappen

2MD Energieraad d.d. 22 juni 2022

In behandeling

Tabel 26 Door bewindslieden gedane toezeggingen, parlementaire jaar 2021-2022

Datum

Titel

Herkomst

Stand van Zaken

23-4-2019

EK - Toezegging R om de zware voorhangprocedure toe te passen in beide Kamers bij AMvB’s die berusten op de Wet zorgplicht kinderarbeid

EK debat initiatiefwet Kuiken «zorgplicht kinderarbeid» d.d. 23 april 2019

In behandeling

28-11-2019

Toezegging R om in gesprek te gaan met StasFIN n.a.v. het verzoek (van PvdA) naar een mogelijk evaluatie naar antimisbruikbepalingen in belastingverdragen en de zorgen overbrengen en overdragen.

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 28 november 2019

In behandeling24-06-22: Deze toezegging wordt afgedaan in het hernieuwde Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling (november 2022).

24-6-2021

Toezegging: R gaat uitzoeken wat er technisch mogelijk is in het verder doorlinken naar andere websites en beschikbare informatie op de resultatenwebsite en informeert de Kamer daar kort na het zomerreces over

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 op 24 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 7 oktober 2021

24-6-2021

Toezegging: R stuurt in september het SER-advies en het ART-advies over de bouwstenen voor IMVO-wetgeving, de bouwstenen zelf en de stand van zaken van het EU-traject naar de Kamer

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 op 24 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 1 oktober 2021

24-6-2021

Toezegging: R zal een overzicht van de partijen betrokken bij beleidsevaluaties met de Kamer delen

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 op 24 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 9 november 2021

24-6-2021

Toezegging R: In het volgende jaarverslag en resultatenrapportage komt een betere koppeling tussen de indicatoren, de thematische resultaten en de begrotingsartikelen

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 op 24 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 7 oktober 2021

24-6-2021

Toezegging: R komt voor de begrotingsbehandeling terug op de mogelijkheden voor het opstellen van een afwegingskader voor het informeren over malversaties

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 op 24 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 23 november 2021

24-6-2021

Toezegging R: In het Jaarverslag 2021 wordt een tabel opgenomen over de Revolverende Fondsen, met verwijzing naar betreffende beleidsartikelen,..

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020 op 24 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 9 november 2021

6-7-2021

EK - Toezegging R om te kijken of de Kamer inzicht kan krijgen in de samenwerkingsovereenkomsten met FMO en RVO

EK debat Invest International d.d. 6 juli 2021

Aan voldaan per brief d.d. 8 april 2022

6-7-2021

EK - Toezegging R om in gesprek te gaan met Invest International en daar te benadrukken dat de lat hoog gelegd moet worden voor de KPI's

EK debat Invest International d.d. 6 juli 2021

In behandeling

6-7-2021

EK - Toezegging MinFin om het onderwerp internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen onder de aandacht te brengen van de raad van bestuur van Invest International

EK debat Invest International d.d. 6 juli 2021

In behandeling

6-7-2021

EK - Toezegging R om Invest International binnen drie jaar te evalueren in plaats van na vijf jaar

EK debat Invest International d.d. 6 juli 2021

In behandeling

6-7-2021

EK - Toezegging R om de Eerste Kamer te informeren over hoe de uitwerking van de SDG-toets er uit ziet, wanneer het metingskader gereed is

EK debat Invest International d.d. 6 juli 2021

In behandeling

6-7-2021

EK - Toezegging R om met een schriftelijke beantwoording te komen betreffende de vraag van het lid Ballekom (VVD) over verscheidene financiële regelingen binnen Invest International

EK debat Invest International d.d. 6 juli 2021

Aan voldaan per brief d.d. 9 juli 2021

6-7-2021

EK - Toezegging R om de Kamer op vertrouwelijke basis mee te nemen om inzicht te krijgen op hele korte termijn betreffende de pijplijn van projecten

EK debat Invest International d.d. 6 juli 2021

Aan voldaan per brief d.d. 9 juli 2021

6-7-2021

EK - Toezegging MinFin om de additionaliteitseis op te nemen in de statuten van Invest International

EK debat Invest International d.d. 6 juli 2021

In behandeling

6-7-2021

EK - Toezegging R om de positie van de mkb-ondernemer mee te nemen in de evaluatie, evenals de vraag of de balans tussen mkb en het grootbedrijf daadwerkelijke gewaarborgd wordt

EK debat Invest International d.d. 6 juli 2021

In behandeling

27-9-2021

Toezegging: M deelt de informatie over beschikbare onderzoeken op EU en VN niveau over dwang en drang rond abortus en draagmoederschap met de Kamer voor de stemmingen over de ingediende moties op dinsdag 5 oktober 2021

Notaoverleg Cie BHOS d.d. 27 september 2021

Aan voldaan per brief d.d. 5 oktober 2021

17-11-2021

Toezegging: R komt schriftelijk terug op de vragen van het lid Koekkoek voor de mogelijkheden binnen de herziening van de SAP-verordening voor landbouwproducten

CD RBZ/Handel d.d. 17 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 6 december 2021

17-11-2021

Toezegging: R zal in het gesprek met Dombrovskis in de RBZ/Handel en de MC12 inzetten op de ontwikkelingen, het tijdpad en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, voordat over wordt gegaan tot compulsory licensing

CD RBZ/Handel d.d. 17 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 6 december 2021

17-11-2021

Toezegging: R stuurt de Nederlandse inbreng voor het 15 punten plan van de Europese Commissie voor handel en duurzame ontwikkeling voor het einde van het jaar naar de Kamer

CD RBZ/Handel d.d. 17 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 3 december 2021

17-11-2021

Toezegging : R informeert de Kamer z.s.m. over de gevolgen van het uitfaseren van exportkredietverzekeringen voor fossiele brandstoffen voor ontwikkelingslanden en de mogelijke instrumenten om eventuele negatieve gevolgen voor ontwikkeling te ondervangen

CD RBZ/Handel d.d. 17 november 2021

Aan voldaan per brief door StasFin d.d. 7 april 2022

25-11-2021

Toezegging R om per IMVO-convenant, en in overleg met de betreffende sector, te bekijken wat de beste oplossing is m.h.o.o. het stopzetten van de deelname van de overheid aan IMVO-convenanten en de alternatieven en de Kamer daarover te informeren

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 25 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 7 april 2022

25-11-2021

Toezegging: R biedt op korte termijn een technische briefing aan over de gevolgen van het stopzetten van deelname van de overheid aan (nieuwe) IMVO-convenanten en de alternatieven

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 25 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 6 april 2022

25-11-2021

Toezegging R om de Kamer de input te doen toekomen die hij op korte termijn aan de Europese Commissie zal sturen inzake handelsakkoorden en duurzame ontwikkeling

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 25 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 3 december 2021

25-11-2021

Toezegging R om de Kamer in het tweede kwartaal van 2022 te informeren over het pakket dat samen met het bedrijfsleven wordt uitgewerkt n.a.v. de Glasgow verklaring inzake het stoppen van financiering voor fossiele projecten

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 25 november 2021

In behandeling

25-11-2021

Toezegging R om de Kamer schriftelijk te informeren over hoeveel geld indirect naar lokale organisaties gaat via multilaterale organisaties en hoeveel daarvan verloren gaat aan organisatiekosten

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 25 november 2021

In behandeling

25-11-2021

Toezegging R om de Kamer direct schriftelijk te informeren zodra er informatie van Israël komt over de Palestijnse NGOs die als terroristische organisatie zijn aangemerkt

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 25 november 2021

Aan voldaan per brief d.d. 5 januari 2022

25-11-2021

Toezegging R om de Kamer tussentijds schriftelijk te informeren indien malversaties vanaf 100.000 euro zich voordoen

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 25 november 2021

Aan voldaan (nieuwe praktijk)

25-11-2021

Toezegging R om de Kamer een lijst te sturen met een overzicht van de meerjarige verplichtingen aan VN-organisaties

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 25 november 2021

In behandeling

2-12-2021

Toezegging R: R informeert Kamer over gesprekken met EU over IMVO-wetgeving

CD IMVO d.d. 2 december 2021

Aan voldaan per brief d.d. 16 december 2021

9-12-2021

Toezegging R: een technische briefing toe over de TRIPS-waiver en eventuele alternatieven voor het delen van technieken voor vaccinproductie.

CD wereldwijde aanpak COVID-19 d.d. 9 december 2021

TB vond plaats op 27 januari 2022

9-12-2021

Toezegging R: de Kamer zal worden geïnformeerd over de inzet van Nederland voor het juridisch bindend internationaal instrument voordat dat wordt vastgesteld

CD wereldwijde aanpak COVID-19 d.d. 9 december 2021

Aan voldaan per brief door MinVWS d.d. 28 juni 2022

9-12-2021

Toezegging R om in overleg te treden met zijn collega van VWS waarom de bijdrage aan CEPI is stopgezet en de Kamer daarover te informeren

CD wereldwijde aanpak COVID-19 d.d. 9 december 2021

Aan voldaan per brief d.d. 1 maart 2022

9-12-2021

Toezegging R:de Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd waarom de levering van COVID-vaccins via COVAX zo lang duurt

CD wereldwijde aanpak COVID-19 d.d. 9 december 2021

Aan voldaan per brief door MinVWS d.d. 14 december 2021

9-12-2021

Toezegging R:Toezegging R:de Kamer wordt geïnformeerd over hoeveel bedrijven zich hebben aangemeld voor deelname aan de transfer of technology hub van de WHO, hoeveel daarvan niet zijn toegelaten en de reden daarvoor.

CD wereldwijde aanpak COVID-19 d.d. 9 december 2021

In behandeling

19-1-2022

Toezegging MP: Planning van de uitwerking van het coalitieakkoord

Kamerdebat over de regeringsverklaring d.d. 19 januari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 9 februari 2022

27-1-2022

Toezegging: R informeert de Kamer over de precieze organisaties/NGO's in Afghanistan die financiering voor noodhulp zullen ontvangen, voorafgaand aan de daadwerkelijke uitkering van de financiering

CD Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 27 januari 2022

Aan voldaan per brief d.d. 25 februari 2022

16-2-2022

Toezegging R informeert de Kamer voor de zomer over de voortgang van het uitfaseren van fossiele brandstoffen uit het instrumentarium voor Exportkredietverzekering, en neemt daar ook de eerdere toezegging over de impact hiervan op ontwikkelingslanden mee

CD Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 16 februari 2022

In behandeling

16-2-2022

Toezegging R komt, in overleg met LNV en VWS, schriftelijk terug op de vragen van het lid Klink (VVD) over veterinaire aspecten van handel met Afrika en hoe de Nederlandse aanpak zich verhoudt tot de aanpak van landen als bijvoorbeeld Duitsland

CD Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 16 februari 2022

Aan voldaan per brief door MinLNV d.d. 31 maart 2022

10-3-2022

Toezegging R om met het bedrijfsleven te overleggen wat bedrijven kunnen doen bij de distributie van vaccins en informeert de Kamer daarover in de Global Health Strategy-brief na het zomerreces

CD Wereldwijde aanpak Covid-19 d.d. 10 maart 2022

Inbehandeling

10-3-2022

Toezegging R om binnen het kabinet de middelen te zoeken, zodat Nederland weer een substantiële bijdrage kan leveren aan CEPI en om afspraken te maken over pandemische paraatheid, inclusief een realistisch bedrag

CD Wereldwijde aanpak Covid-19 d.d. 10 maart 2022

Aan voldaan per brief op 13 mei 2022

24-3-2022

Toezegging R om de Kamer een overzicht te doen toekomen van de dekking van de humanitaire hulp aan Oekraïne

CD Humanitaire situatie Oekraine d.d. 24 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 12 april 2022

24-3-2022

Toezegging R om in overleg te treden met M of een overzicht kan worden gedeeld over de inspanningen op het terrein van onafhankelijke journalistiek in Rusland en Oekraïne

CD Humanitaire situatie Oekraine d.d. 24 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 8 juni 2022

24-3-2022

Toezegging R om een brief te sturen met een verslag van de gesprekken over de humanitaire situatie in Oekraïne en omringende landen te voeren in Genève

CD Humanitaire situatie Oekraine d.d. 24 maart 2022

Aan voldaan per brief d.d. 7 april 2022

13-4-2022

Toezegging R om de Kamer te informeren over de inzet voor het opnemen van tussendoelen over ontbossing in het Biodiversiteitsverdrag en over het draagvlak hiervoor bij andere landen

CD VN-biodiversiteitsverdrag d.d.13 april 2022

In behandeling

14-4-2022

Toezegging R informeert de Kamer over de internationale inspanningen om de huidige voedselcrisis te lijf te gaan, inclusief een appreciatie van de plannen door het kabinet

CD Noodhulp d.d. 14 april 2022

Aan voldaan per brief op 13 mei 2022

14-4-2022

Toezegging R treedt in overleg met de DRA, het postennetwerk en andere strategische partners hoe de inzet van kleine lokale community based organisaties bij noodhulp aan kwetsbare groepen kan worden verbeterd

CD Noodhulp d.d. 14 april 2022

Aan voldaan per brief d.d. 2 juni 2022

14-4-2022

Toezegging R informeert de Kamer over haar inspanningen om seksueel misbruik door hulporganisaties te voorkomen, in het bijzonder de mogelijke introductie van een VOG+ en een humanitair paspoort

CD Noodhulp d.d. 14 april 2022

Aan voldaan per brief d.d. 15 juli 2022

11-5-2022

Toezegging R: In het aanstaande verslag van de sanctiecoördinator wordt de Kamer geïnformeerd over de personeelstekorten en problematiek bij de douane bij de afgifte van vergunningen

CD gevolgen oorlog Oekraine voor Nederlands bedrijfsleven d.d. 11 mei 2022

Aan voldaan per brief d.d. 13 mei 2022

11-5-2022

Toezegging R informeert de Kamer eind mei/begin juni over de uitkomsten van het onderzoek van de EU naar de vrijwaringsmaatregelen voor staal en aluminium

CD gevolgen oorlog Oekraine voor Nederlands bedrijfsleven d.d. 11 mei 2022

Aan voldaan per brief d.d. 21 juni 2022

11-5-2022

Toezegging R zal in de aanstaande beleidsnota BuHa-OS nader ingaan op grondstoffenbeleid, diversificatie handelspartners en lange termijn, interdepartementale visie op handelsketens

CD gevolgen oorlog Oekraine voor Nederlands bedrijfsleven d.d. 11 mei 2022

Aan voldaan per brief d.d. 24 juni 2022

11-5-2022

Toezegging R stuurt voor het rondetafelgesprek Wederopbouw Oekraïne een brief n.a.v. het verzoek uit de procedurevergadering van 7 april jl.

CD gevolgen oorlog Oekraine voor Nederlands bedrijfsleven d.d. 11 mei 2022

Aan voldaan per brief d.d. 17 mei 2022

31-5-2022

Toezegging R om zich in te zetten om klimaat in het Europees IMVO-voorstel als due dilligence verplichting op te nemen

CD RBZ/Handel d.d. 31 mei 2022

Aan voldaan per brief d.d. 4 juli 2022

31-5-2022

Toezegging R om in gesprek te gaan met haar collega’s in de EU over het opnemen van een algemene zorgplicht in het Europees IMVO voorstel

CD RBZ/Handel d.d. 31 mei 2022

Aan voldaan per brief d.d. 4 juli 2022

31-5-2022

Toezegging R om op een rij te zetten wat de bouwstenenbrief behelst, wat het BNC-fiche behelst, en wat de inzet is van ons omringende landen

CD RBZ/Handel d.d. 31 mei 2022

Aan voldaan per brief d.d. 4 juli 2022

31-5-2022

Toezegging R om de Kamer te informeren over de uitkomsten van haar gesprek met de stakeholders van de convenanten over de behoefte aan ondersteuning vanuit de overheid

CD RBZ/Handel d.d. 31 mei 2022

In behandeling

31-5-2022

Toezegging R om in overleg te treden met minLNV over de vragen van het lid Thijssen over voedselzekerheid en handelsketens

CD RBZ/Handel d.d. 31 mei 2022

In behandeling

7-6-2022

Toezegging R om brief inzake noodhulp aan Suriname

Mondelinge vragenuur d.d. 7 juni 2022

Aan voldaan per brief d.d. 17 juni 2022

2-6-2022

Toezegging R: in de Global Health strategie nemen we mee hoe er om wordt gegaan met eventuele vaccinoverschotten

2MD Wereldwijde Aanpak COVID-19 d.d. 2 juni 2022

In behandeling

7-7-2022

De minister zegt toe de Kamer een overzicht te doen toekomen wat Nederland en de EU-lidstaten in kind en in cash aan hulp, herstel en wederopbouw hebben gegeven en toegezegd aan Oekraïne voor het notaoverleg beleidsnota BuHa-OS. (Klink)

CD Wederopbouw d.d. 7 juli 2022

In behandeling

7-7-2022

De minister zegt toe te kijken naar de inzet van het BuHa-OS instrumentarium om risico’s voor bedrijven die hulp aan Oekraïne willen bieden te verminderen en de Kamer na het reces hierover te informeren

CD Wederopbouw d.d. 7 juli 2022

In behandeling

7-7-2022

De minister zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren over de input van de handelsraden in Afrika over het handelsperspectief van Nederland om voedselonzekerheid te reduceren voorafgaand aan het notaoverleg beleidsnota BuHa-OS.

CD Wederopbouw d.d. 7 juli 2022

In behandeling

7-7-2022

De minister zegt toe de Kamer in het najaar schriftelijk te informeren over de maatregelen die worden genomen om corruptie te voorkomen bij het herstel en de wederopbouw van Oekraïne.

CD Wederopbouw d.d. 7 juli 2022

In behandeling

Licence