Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Subsidieoverzicht

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 1 juli 2022. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht.

Tabel 27 Subsidies (bedragen x € 1.000)

Art

Naam subsidieregeling (met hyperlink naar vindplaats)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling jaartal)

1.1

Fonds Verantwoord Ondernemen 2019-2022

1.621

1.343

864

0

0

0

0

 

2023

2023

1.1

Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018 ‒ 2022

4.485

5.738

12.427

0

0

0

0

 

2024

2022

1.1

Subsidieregeling BZ 2006

7.279

14.656

7.417

7.010

532

0

0

2017

2022

2022

1.2

Dutch Trade and Investment Fund

7.500

34.786

0

0

0

0

0

 

2023

2022

1.2

Subsidieregeling BZ 2006

22.523

9.480

3.948

0

0

0

0

2017

2022

2022

1.3

DHI regeling

3.173

2.710

2.147

0

0

0

0

2018

2023

2023

1.3

Dutch Good Growth Fund

10.000

87.876

0

0

0

0

0

2020

n.v.t.

2017

1.3

Financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE)

5.351

317.727

0

0

0

0

0

2020

n.v.t.

2021

1.3

FMO - IDF infrastructuurfonds voor de MOL's

10.000

20.000

20.000

27.496

0

0

0

2018

n.v.t.

2017

1.3

Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

1.005

1.306

1.200

642

0

0

0

 

2022

2021

1.3

Fonds Verantwoord Ondernemen 2019-2022

2.929

3.137

9.154

0

0

0

0

 

2023

2022

1.3

Private Sector Investeringsprogramma (PSI)

2.888

0

0

0

0

0

0

2017

n.v.t.

2014

1.3

PSD Apps

0

4.561

0

0

0

0

0

2017

n.v.t.

2014

1.3

Subsidieregeling BZ 2006

136.006

132.734

99.893

54.083

37.845

28.432

89.263

2017

2022

2022

2.1

Drylands Soudan-Sahel Program

7.521

4.446

11.136

9.923

6.548

58.427

0

 

2024

2030

2.1

Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

9.272

8.784

2.207

0

1.161

0

0

 

2022

2021

2.1

Subsidieregeling BZ 2006

112.293

116.309

76.539

47.010

22.008

3.197

900

2017

2022

2022

2.2

Fonds Duurzaam Water

6.118

6.861

23.761

0

0

0

0

2020

n.v.t.

2020

2.2

Subsidieregeling BZ 2006

60.440

63.762

59.432

35.512

19.851

9.868

2.400

2017

2022

2022

2.3

Access to Energy Fund (AEF)

10.000

5.000

10.000

0

0

0

0

2018

2023

2022

2.3

Subsidieregeling BZ 2006

87.646

79.543

98.335

18.896

12.722

7.898

0

2017

2022

2022

3.1

SRGR Partnerschap Fonds 2021–2025

30.862

69.212

64.746

59.406

42.389

1.971

0

 

2026

2025

3.1

SRGR partnerschappen 2016-2020

0

1.017

0

0

0

0

0

2019

 

2020

3.1

Subsidieregeling BZ 2006

150.339

117.781

46.686

36.485

35.731

2.148

925

2017

2022

2022

3.2

Leading from the South

4.370

32.908

16.860

11.085

258

532

0

 

2022

2025

3.2

Power of Women

19.039

17.440

12.221

11.395

2.108

92

0

 

2026

2025

3.2

Subsidieregeling BZ 2006

1.913

1.307

987

991

772

232

26

2017

2022

2022

3.2

Women, Peace and Security

9.320

13.041

6.321

5.813

348

0

0

 

2026

2025

3.3

NGO’s Corona crisis

0

14

0

0

0

0

0

 

2026

2025

3.3

Power of Voices Partnerschappen

134.805

183.958

187.400

172.072

124.843

9.696

0

 

2026

2025

3.3

Strategische Partnerschappen pleiten en beïnvloeden

0

1.181

0

0

0

0

0

2019

 

2020

3.3

Subsidieregeling BZ 2006

2.274

3.633

2.458

2.504

2.366

1.968

0

2017

2022

2022

3.3

Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017–2021

0

858

0

0

0

0

0

 

2022

2021

3.4

Subsidieregeling BZ 2006

1.425

1.425

300

0

0

0

0

2017

2022

2022

4.1

Humanitaire hulp 2022-2026

0

97.584

77.368

77.998

77.998

75.949

2.103

 

2027

2027

4.1

Noodhulp Nederlandse NGO’s 2018-2021

60.520

4.269

0

0

0

0

0

 

2022

2021

4.1

Subsidieregeling BZ 2006

32.599

11.727

7.284

1.668

187

0

0

2017

2022

2022

4.2

Migratie en Ontwikkeling 2019–2022

6.452

7.908

1.468

17

0

0

0

 

2023

2023

4.2

Subsidieregeling BZ 2006

2.297

768

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

4.3

Adressing Root Causes Fund 2016 ‒ 2021

3.409

7.104

0

0

0

0

0

2020

2022

2021

4.3

Subsidieregeling BZ 2006

66.379

61.309

42.937

31.881

24.195

5.587

2.685

2017

2022

2022

5.1

Subsidieregeling BZ 2006

1.417

372

81

81

36

0

0

2017

2022

2022

5.2

Subsidieregeling BZ 2006

6.318

5.773

6.130

1.481

600

0

0

2017

2022

2022

            
 

Totaal Subsidieregelingen

1.041.786

1.561.351

911.707

613.449

412.498

205.998

98.302

   
Licence