Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 9. Kiesraad

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

10.389

‒ 2.978

7.411

     
 

Uitgaven

15.009

‒ 2.978

12.031

     

9.0

Kiesraad

15.009

‒ 2.978

12.031

 

Institutionele inrichting

15.009

‒ 2.978

12.031

 

Kiesraad

15.009

‒ 2.978

12.031

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Institutionele inrichting

Kasschuif Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV)

Door het opzeggen van het contract met Paragon zullen er naar verwachting dit jaar geen werkzaamheden meer plaatsvinden. Naar verwachting wordt de uitvoering hiervan volgend jaar weer tot uitvoering gebracht. De budgetten worden doorgeschoven naar 2024.

Licence