Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.663

‒ 45

3.618

     
 

Uitgaven

3.663

‒ 45

3.618

     

7.0

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

3.663

‒ 45

3.618

 

Institutionele inrichting

3.663

‒ 45

3.618

 

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.663

‒ 45

3.618

     
 

Ontvangsten

200

0

200

     
Licence