Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.618

0

3.618

     
 

Uitgaven

3.618

0

3.618

     

7.0

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

3.618

0

3.618

 

Institutionele inrichting

3.618

0

3.618

 

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.618

0

3.618

     
 

Ontvangsten

200

0

200

     
Licence