Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

37.182

8.275

45.457

    

Uitgaven

55.129

2.287

57.416

    

1 Algemeen Waterbeleid

45.945

287

46.232

Opdrachten

15.633

1.131

16.764

FLOW

3.924

‒ 3.924

0

KAWI

949

896

1.845

Klimaat Bestuur/NOVI

335

‒ 29

306

CORA

850

‒ 450

400

VN Water

1.500

0

1.500

Overige Opdrachten

8.075

4.638

12.713

Subsidies

14.093

‒ 2.673

11.420

Partners for Water 5 (HGIS)

6.617

‒ 3.500

3.117

Blue Deal (HGIS)

4.310

2.650

6.960

WI

400

812

1.212

Overige subsidies

2.766

‒ 2.635

131

Bijdragen aan agentschappen

15.169

1.459

16.628

Waarvan bijdragen aan KNMI

685

22

707

Waarvan bijdragen aan RWS

14.484

862

15.346

Waarvan bijdragen aan KAWI RVO

0

575

575

Bijdragen aan mederoverheden

0

100

100

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.050

270

1.320

    

2 Waterveiligheid

2.058

257

2.315

Opdrachten

2.058

257

2.315

RWS Waterveiligheid

1.285

222

1.507

Overige opdrachten

773

35

808

    

3 Grote oppervlaktewateren

944

125

1.069

Opdrachten

944

125

1.069

RWS Zuid-Westelijke Delta

343

27

370

Overige opdrachten

601

98

699

    

4 Waterkwaliteit

6.182

1.618

7.800

Opdrachten

4.319

1.293

5.612

Noordzee en Oceanen

504

1.064

1.568

Waarvan RWS (BOA)

1.067

2.450

3.517

Overige opdrachten

2.748

‒ 2.221

527

Subsidies

262

290

552

Bijdragen aan medeoverheden

50

0

50

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.551

35

1.586

WKK contributies

36

0

36

Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.515

35

1.550

    

Ontvangsten

30

0

30

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 8,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door onderstaande uitgavenmutaties en de volgende verplichtingenophoging:

Verplichtingencorrectie ADR (totaal € 6,8 miljoen)

Het betreft een eenmalige vehoging van het verplichtingenbudget als gevolg van de correctie door de Audit Dienst Rijk op de HGIS-subsidies Partners voor Water 5 (€ 4,5 miljoen) en Blue Deal fase 2 (€ 2,3 miljoen).

Uitgaven

Artikel 11.01 Algemeen Waterbeleid

Subsidies

De verlaging van dit instrument met per saldo € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Partners voor Water 5 (HGIS) (€ - 3,5 miljoen)

Het betreft een correctie van subsidies naar opdrachten binnen het artikelonderdeel op basis van de planning en geactualiseerd kasverloop van de verplichting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Licence