Base description which applies to whole site

3 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

‒ 137.084

‒ 5.251

120.529

72.692

‒ 2.710

‒ 51.799

‒ 26.793

‒ 675.730

‒ 103.366

1.404.895

           

Uitgaven

‒ 177.875

‒ 67.256

‒ 68.347

‒ 84.574

‒ 65.282

‒ 65.283

‒ 68.484

‒ 65.286

‒ 65.276

1.644.203

           

Verwerving

          

Opdrachten

‒ 130.643

1.408

127.182

79.340

3.932

‒ 45.156

‒ 20.149

‒ 669.084

‒ 96.720

721.034

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 177.175

‒ 44.326

83.212

35.370

‒ 40.038

‒ 93.032

‒ 61.358

‒ 560.983

‒ 80.688

454.500

Verwerving: realisatie

46.532

45.734

43.970

43.970

43.970

47.876

41.209

‒ 108.101

‒ 16.032

266.534

           

Instandhouding

          

Opdrachten

6.432

6.214

6.220

6.225

6.231

6.230

6.229

6.227

6.227

430.046

Instandhouding Materieel

6.432

6.214

6.220

6.225

6.231

6.230

6.229

6.227

6.227

430.046

           

Kennis en Innovatie

          

Bekostiging

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

270.062

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

159.266

Technologieontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.351

Kennisgebruik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.430

Kort Cyclische Innovatie

62.900

62.900

62.900

62.900

62.900

62.900

62.900

62.900

62.900

67.015

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

‒ 40.791

‒ 62.005

‒ 188.876

‒ 157.266

‒ 62.572

‒ 13.484

‒ 41.691

610.444

38.090

223.061

Fonds

‒ 40.791

‒ 62.005

‒ 188.876

‒ 157.266

‒ 62.572

‒ 13.484

‒ 41.691

610.444

38.090

223.061

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85.698

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

‒ 699.084

‒ 875.041

‒ 1.034.663

‒ 727.815

‒ 174.649

85.003

217.196

407.111

611.437

1.209.121

           

Uitgaven

‒ 32.929

‒ 27.854

‒ 9.587

‒ 11.256

‒ 7.854

‒ 7.838

‒ 4.635

‒ 7.124

‒ 4.066

1.269.744

           

Verwerving

          

Opdrachten

‒ 455.308

‒ 419.579

‒ 557.105

‒ 292.554

72.694

166.814

273.212

457.315

602.815

987.108

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 672.433

‒ 332.402

‒ 201.694

‒ 701

242.182

313.130

447.637

557.543

646.291

756.841

Verwerving: onderzoeksfase

‒ 554.681

‒ 772.699

‒ 834.925

‒ 742.103

‒ 417.476

‒ 228.470

‒ 228.470

‒ 199.821

‒ 833.390

0

Verwerving: realisatie

771.806

685.522

479.514

450.250

247.988

82.154

54.045

99.593

789.914

230.267

           

Instandhouding

          

Opdrachten

‒ 14.217

‒ 8.976

782

888

467

467

‒ 586

‒ 586

‒ 986

222.013

Instandhouding Materieel

‒ 14.217

‒ 8.976

782

888

467

467

‒ 586

‒ 586

‒ 986

222.013

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

436.596

400.701

546.736

280.410

‒ 81.015

‒ 175.119

‒ 277.261

‒ 463.853

‒ 605.895

60.623

Fonds

436.596

400.701

546.736

280.410

‒ 81.015

‒ 175.119

‒ 277.261

‒ 463.853

‒ 605.895

60.623

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.684

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

‒ 88.565

‒ 175.002

‒ 175.820

‒ 93.160

‒ 84.601

‒ 89.403

74.932

‒ 65.212

‒ 247.365

1.678.040

           

Uitgaven

‒ 42.680

‒ 43.572

‒ 77.865

‒ 71.567

‒ 78.469

‒ 79.007

‒ 77.847

25.667

5.716

1.418.519

           

Verwerving

          

Opdrachten

          

Verwerving: voorbereidingsfase

453.910

453.910

453.910

453.910

453.910

453.910

453.910

453.910

453.910

453.910

Verwerving: onderzoeksfase

7.439

7.439

7.439

7.439

7.439

7.439

7.439

7.439

7.439

7.439

Verwerving: realisatie

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

           

Instandhouding

          

Opdrachten

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

392.972

Instandhouding Materieel

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

392.972

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

58.768

85.705

52.230

‒ 71.271

6.132

10.396

‒ 152.779

90.879

253.081

‒ 259.521

Fonds

58.768

85.705

52.230

‒ 71.271

6.132

10.396

‒ 152.779

90.879

253.081

‒ 259.521

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

168.898

‒ 40.602

16.745

‒ 10.584

‒ 8.054

‒ 65.482

48.318

‒ 182.377

‒ 202.355

2.103.632

           

Uitgaven

52.464

‒ 46.067

‒ 28.238

‒ 25.067

‒ 24.851

‒ 25.937

‒ 33.797

‒ 41.304

‒ 66.213

2.362.484

           

Verwerving

          

Opdrachten

203.175

‒ 56.762

13.585

‒ 13.744

‒ 11.214

‒ 68.642

45.158

‒ 178.537

‒ 200.273

1.645.873

Verwerving: voorbereidingsfase

2.667

‒ 25.857

17.203

7.398

2.918

5.313

124.087

‒ 1.625

‒ 176.676

1.127.253

Verwerving: realisatie

200.508

‒ 30.905

‒ 3.618

‒ 21.142

‒ 14.132

‒ 73.955

‒ 78.929

‒ 176.912

‒ 23.597

518.620

           

Instandhouding

          

Opdrachten

16.160

16.160

3.160

3.160

3.160

3.160

3.160

3.160

3.160

457.759

Instandhouding Materieel

16.160

16.160

3.160

3.160

3.160

3.160

3.160

3.160

3.160

457.759

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

‒ 166.871

‒ 5.465

‒ 44.983

‒ 14.483

‒ 16.797

39.545

‒ 82.115

134.073

130.900

258.852

Fonds

‒ 166.871

‒ 5.465

‒ 44.983

‒ 14.483

‒ 16.797

39.545

‒ 82.115

134.073

130.900

258.852

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

106.440

54.481

33.478

‒ 65.532

‒ 271.609

‒ 290.883

‒ 285.512

‒ 232.512

‒ 153.588

749.213

           

Uitgaven

‒ 21.087

48.382

48.451

55.840

48.450

48.450

48.450

48.449

48.385

1.024.524

           

Verwerving

          

Opdrachten

46.973

8.511

‒ 12.562

‒ 111.271

‒ 307.610

‒ 308.055

‒ 310.239

‒ 264.249

‒ 185.261

275.606

Verwerving: voorbereidingsfase

65.284

27.668

29.560

‒ 132.739

‒ 271.214

‒ 271.959

‒ 274.601

‒ 227.781

‒ 154.640

9.390

Verwerving: realisatie

‒ 18.311

‒ 19.157

‒ 42.122

21.468

‒ 36.396

‒ 36.096

‒ 35.638

‒ 36.468

‒ 30.621

266.216

           

Instandhouding

          

Opdrachten

45.734

45.970

46.040

45.739

31.738

31.738

31.738

31.737

31.673

473.607

Instandhouding Infrastructuur

45.734

45.970

46.040

45.739

31.738

31.738

31.738

31.737

31.673

473.607

           

Onzekerheidsreservering

          

Fonds

13.733

0

0

0

4.263

0

0

0

0

0

Fonds

13.733

0

0

0

4.263

0

0

0

0

0

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

‒ 127.527

‒ 6.099

14.973

121.372

320.059

324.767

326.951

280.961

201.973

275.311

Fonds

‒ 127.527

‒ 6.099

14.973

121.372

320.059

324.767

326.951

280.961

201.973

275.311

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.240

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

69.258

96.444

74.104

36.637

‒ 13.733

‒ 9.842

‒ 16.168

‒ 9.867

‒ 9.309

1.454.171

           

Uitgaven

‒ 21.949

‒ 22.202

‒ 22.202

‒ 22.202

‒ 22.202

‒ 22.202

‒ 22.355

‒ 22.355

‒ 19.055

1.359.289

           

Verwerving

          

Opdrachten

19.144

51.057

28.680

‒ 7.812

‒ 65.700

‒ 62.816

‒ 64.190

‒ 52.586

‒ 619.310

930.429

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 39.653

‒ 33.044

15.953

‒ 22.240

‒ 73.716

‒ 75.446

‒ 76.819

‒ 65.216

‒ 627.004

796.122

Verwerving: realisatie

58.797

84.101

12.727

14.428

8.016

12.630

12.629

12.630

7.694

134.307

           

Instandhouding

          

Opdrachten

47.067

43.389

43.425

43.451

47.984

43.588

43.471

43.817

44.063

527.326

Instandhouding IT

47.067

43.389

43.425

43.451

47.984

43.588

43.471

43.817

44.063

527.326

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

‒ 88.160

‒ 116.648

‒ 94.307

‒ 57.841

‒ 4.486

‒ 2.974

‒ 1.636

‒ 13.586

556.192

‒ 98.466

Fonds

‒ 88.160

‒ 116.648

‒ 94.307

‒ 57.841

‒ 4.486

‒ 2.974

‒ 1.636

‒ 13.586

556.192

‒ 98.466

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.621

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           
           

Ontvangsten

552.847

638.334

639.115

638.077

646.695

645.086

638.235

629.628

614.200

9.731.923

Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

691.581

714.709

796.903

           

Uitgaven

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

691.581

714.709

796.903

           

Nader te wijzen uitgaven

          

Fonds

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

691.581

714.709

796.903

Fonds

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

691.581

714.709

796.903

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence