Base description which applies to whole site

2.4 Overzicht middelen Ontsluiting Woningbouw

In het coalitieakkoord van december 2021 is € 7,5 miljard vrijgemaakt voor de ontsluiting en het bereikbaar maken van nieuwe woningen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het BO Leefomgeving van 2022 (kamerstuk 35925-A-76) en BO MIRT van 2022 (kamerstuk 36200-A-9). De middelen zijn toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds en worden beheerd en verantwoord vanuit het interdepartementale programma Woningbouw en Mobiliteit.

Aangezien er diverse typen investeringen voor verschillende modaliteiten worden gedaan vanuit de € 7,5 miljard zijn de middelen ondergebracht onder diverse artikelen. Daarnaast staan middelen voor apparaatskosten op Hoofdstuk XII. Deze tabel geeft een overzicht van de € 7,5 miljard. Inmiddels is loon- en prijsbijstelling toegevoegd over deze middelen. Dit wordt nader toegelicht bij de projecten in de artikelgewijze toelichting.

Tabel 7 Overzicht middelen Ontsluiting Woningbouw

Overzicht toegekende middelen voor ontsluiting woningbouw op MF (x € 1.000) prijspeil 2022

         
 

Artikel- nummers

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

         

RegioExpress

11.03.01

   

80.000

    

EurregioRail

11.03.01

   

30.000

    

CID Binckhorst

11.03.01

1.000

7.000

10.000

16.000

19.000

30.000

40.000

40.000

Oeververbinding Rotterdam

11.03.01

2.000

3.000

5.000

5.000

10.000

30.000

50.000

80.000

Station Groningen Suiker

11.03.01

   

40.000

48.600

   

Ontsluiting Groot Merwede

11.01

 

5.000

5.000

5.000

10.000

10.000

100.000

125.000

Hub Den Bosch

11.02

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

5.000

15.000

20.000

Oude Lijn*

11.03.03

5.000

13.000

66.000

79.000

118.000

161.000

208.000

30.000

Brainport Eindhoven

11.03.01

2.000

4.000

10.000

10.000

25.000

50.000

80.000

100.000

Res. Bereikbaarheid WOMO HWN

11.03.02

1.796

1.490

1.855

   

60.000

60.000

A16 Van Brienenoordcorridor**

11.01

      

13.750

13.750

Programmabeheersing***

11.03.03

7.400

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

5.000

5.000

Overige reserveringen

11.03.03

        
          

Rijnbrug

11.03.03

  

40.000

     

MIRT onderzoek Westflank Groningen

11.03.03

  

2.000

3.000

10.000

30.000

30.000

7.000

HOV4 Eindhoven

11.03.03

  

2.000

30.000

30.000

30.000

40.000

 

HOV lijn Almere Pampus en/of Oosterwold

11.03.03

  

2.000

2.000

25.000

25.000

  
          

Artikel 12 Hoofdwegennet

         

Mobiliteitsmaatregelen Ring Eindhoven

12.03.03

 

46.250

3.750

     

Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRA

12.03.03

 

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

  

Infra-Optimalisatie Ringen MRA

12.03.03

 

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

  

Infra-Optimalisatie A12 Zone - Ring Utrecht

12.03.03

 

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

  

Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRU-UNED

12.03.03

 

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

  

Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRDH

12.03.03

 

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

  

A7-A8 Amsterdam Hoorn**

12.03.02

        

A6 Almere Oostvaarders-Lelystad**

12.03.02

    

10.000

10.000

10.000

 

A4 N14 Burgerveen**

12.03.02

        

InnovA58 E-T**

12.03.02

     

31.500

31.500

31.500

          

Artikel 13 Spoorwegen

         

Toekomstvast Spoor Zuid Oost Ned. **

13.03.04

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

5.000

10.000

15.000

Spoorcapaciteit 2030**

13.03.01

20.000

50.000

80.000

110.000

110.000

110.000

80.000

25.000

          

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

         

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

14.03.04

543.000

710.000

114.000

69.000

    

Mobiliteitspakketten

14.03.05

 

341.000

275.000

66.000

35.000

15.000

30.000

93.000

          
          

Hoofdstuk XII

HXII

3.364

4.464

4.464

4.464

4.464

3.700

  
          

BZK apparaatskosten

BZK-begroting

2.166

2.166

2.166

2.166

2.166

   
          

Vervolgreeks

Artikel-nummers

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totaal

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

         

RegioExpress

11.03.01

       

80.000

EurregioRail

11.03.01

       

30.000

CID Binckhorst

11.03.01

30.000

20.000

     

213.000

Oeververbinding Rotterdam

11.03.01

100.000

109.000

100.000

70.000

50.000

20.000

 

634.000

Station Groningen Suiker

11.03.01

       

88.600

Ontsluiting Groot Merwede

11.01

125.000

100.000

80.000

35.000

   

600.000

Hub Den Bosch

11.02

10.000

3.000

     

60.000

Oude Lijn*

11.03.03

       

680.000

Brainport Eindhoven

11.03.01

100.000

50.000

38.000

    

469.000

Res. Bereikbaarheid WOMO HWN

11.03.02

60.000

60.000

60.000

54.859

   

360.000

A16 Van Brienenoordcorridor**

11.01

13.750

13.750

     

55.000

Programmabeheersing***

11.03.03

5.000

      

28.900

Overige reserveringen

11.03.03

9.750

      

9.750

          

Rijnbrug

11.03.03

       

40.000

MIRT onderzoek Westflank Groningen

11.03.03

       

82.000

HOV4 Eindhoven

11.03.03

       

132.000

HOV lijn Almere Pampus en/of Oosterwold

11.03.03

       

54.000

          

Artikel 12 Hoofdwegennet

         

Mobiliteitsmaatregelen Ring Eindhoven

12.03.03

       

50.000

Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRA

12.03.03

       

50.000

Infra-Optimalisatie Ringen MRA

12.03.03

       

50.000

Infra-Optimalisatie A12 Zone - Ring Utrecht

12.03.03

       

50.000

Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRU-UNED

12.03.03

       

50.000

Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRDH

12.03.03

       

50.000

A7-A8 Amsterdam Hoorn**

12.03.02

  

50.000

50.000

50.000

  

150.000

A6 Almere Oostvaarders-Lelystad**

12.03.02

       

30.000

A4 Burgerveen-N14 **

12.03.02

20.000

20.000

20.000

20.000

   

80.000

InnovA58 Eindhoven-Tilburg **

12.03.02

31.500

      

126.000

          

Artikel 13 Spoorwegen

         

Toekomstvast Spoor Zuid Oost Ned. **

13.03.04

15.000

15.000

8.000

    

75.000

Spoorcapaciteit 2030**

13.03.01

       

585.000

          

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

         

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

14.03.04

       

1.436.000

Mobiliteitspakketten

14.03.05

102.000

109.000

     

1.066.000

          
          

Hoofdstuk XII

HXII

       

24.920

          

BZK apparaatskosten

BZK-begroting

       

10.830

          

Totaal

        

7.500.000

* Inmiddels is de startbeslissing voor de Oude Lijn genomen en is het totaal overgeboekt naar verkenning Oude Lijn.

** Middelen voor ontsluiting woningbouw zijn toegevoegd aan reeds bestaande projecten en verkenningen. De uitputting van deze bedragen kunnen daarom niet separaat worden gevolgd.

*** Een deel van de middelen voor risicobeheersing en onderzoek zijn overgeboekt naar HXII.

Licence