Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Tabel 68 Verdiepingsbijlage artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

2.750

17.100

568.275

814.517

49.207

303.903

894.736

709.001

560.716

399.793

678.704

8.000

258.215

152.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

3.041

‒ 6.126

‒ 448.862

‒ 44.926

54.730

‒ 171.069

‒ 619.211

266.830

480.246

586.203

42.413

409.000

106.837

‒ 48.212

 

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

5.791

10.974

103.937

132.834

119.413

275.525

769.591

975.831

1.040.962

985.996

721.117

417.000

365.052

202.788

 

Aanvulling A2 Den Bosch-Deil

‒ 10.899

‒ 4.758

‒ 2.642

‒ 3.499

            

Dekking herprioritering Spoorwegen

‒ 313.100

‒ 56.900

‒ 93.400

‒ 7.300

‒ 7.200

‒ 1.200

‒ 12.000

‒ 29.700

‒ 18.200

‒ 12.200

   

‒ 10.000

‒ 65.000

 

Dekking herprioritering Hoofdwegennet

‒ 1.605.032

   

‒ 30.250

‒ 22.031

‒ 20.330

‒ 66.319

‒ 278.680

‒ 337.734

‒ 345.892

‒ 284.003

‒ 120.000

‒ 99.793

  

Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

51.998

92.108

3.425

4.073

‒ 821

5.116

34.208

16.882

‒ 74.459

1.360

783

18.246

‒ 73.009

‒ 79.910

 

Loon- en prijsbijstelling 2023

130.331

‒ 4.508

‒ 5.950

‒ 5.209

‒ 1.541

173

1.717

25.168

3.675

6.499

6.096

558

129.738

17.974

‒ 44.059

 

Overboeking Opdrachten Oude Lijn

‒ 250

‒ 250

              

Overboeking Prijsbijstelling Woningbouwmiddelen

16.485

2.542

2.991

2.981

2.311

1.188

1.118

1.118

1.118

1.118

      

Overboeking Zuidasdok

10.000

             

10.000

 

Rijksbrede opgave: OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer

‒ 1.350.000

        

‒ 213.009

‒ 400.000

‒ 300.000

‒ 255.000

‒ 171.991

‒ 10.000

 

Startbeslissing Oude Lijn

1.698.784

10.085

19.513

72.932

81.202

118.240

161.000

208.000

221.200

201.360

284.000

250.465

70.787

   

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 1.791

12.620

63.330

48.595

95.549

136.621

172.475

‒ 54.005

‒ 428.425

‒ 454.436

‒ 332.197

‒ 156.229

‒ 336.819

‒ 103.788

 

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

4.000

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

99.000

 
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

672

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

672

              

Korte Termijn Fileaanpak

‒ 672

‒ 672

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 672

              

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

              
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

1.081.434

1.170.112

1.412.970

1.112.247

1.088.102

1.072.560

959.658

1.094.550

917.943

619.208

177.304

224.370

117.028

136.216

112.896

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 898.238

‒ 986.582

‒ 863.338

236.268

175.142

217.137

326.314

313.840

550.121

1.205.908

1.255.214

1.278.721

1.190.067

1.204.679

1.189.164

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

183.196

183.530

549.632

1.348.515

1.263.244

1.289.697

1.285.972

1.408.390

1.468.064

1.825.116

1.432.518

1.503.091

1.307.095

1.340.895

1.302.060

BZK: Bijdrage aan CID Binckhorst

5.000

5.000

              

Capaciteit RWS

‒ 28.308

   

‒ 5.540

‒ 11.160

‒ 11.160

  

‒ 112

‒ 112

‒ 112

‒ 112

   

Dekking studie landelijke uitrol ERTMS

‒ 3.947

         

‒ 3.947

     

Derde tranche Impulsregeling SPV

‒ 79.462

419

‒ 4.881

‒ 75.000

            

FIN: Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen

71.250

    

7.500

20.000

28.750

15.000

       

Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

‒ 52.135

23.303

‒ 137.675

‒ 184.375

98.687

77.077

87.165

‒ 14.006

39.503

‒ 217.482

197.447

75.001

0

7.490

0

Knooppunt Empel

‒ 310

‒ 310

              

Loon- en prijsbijstelling 2023

‒ 93.735

5.659

6.068

8.920

‒ 42.628

‒ 43.693

‒ 45.882

‒ 45.868

‒ 45.275

3.161

13.700

25.833

8.039

256

30.470

27.505

Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen

‒ 24.589

‒ 1.753

‒ 4.549

‒ 6.023

‒ 6.174

‒ 3.773

‒ 2.272

‒ 23

‒ 22

       

Opgave Herprioritering Hoofdvaarwegennet

3.000

3.000

              

Opgave Herprioritering Hoofdwegennet Aanleg

10.500

 

10.500

             

Opgave Herprioritering Spoorwegen

16.000

16.000

              

Overboeking ten behoeve van incidentele SPUK Nijmegen

‒ 5.000

‒ 5.000

              

Overboeking ten behoeve van Nedersaksenlijn

‒ 500

 

‒ 500

             

Overboeking ten behoeve van Proefbaanvak Hanzelijn ERTMS

‒ 127.246

        

‒ 40.000

‒ 87.246

     

Overboeking Woningbouwmiddelen

310.845

‒ 1.808

‒ 9.883

38.381

29.367

65.034

86.266

74.421

8.376

11.256

9.435

     

Reservering Nedersaksenlijn en N33

480.000

         

20.000

20.000

70.000

70.000

70.000

230.000

Reservering Verduurzaming Gebouwen

16.900

  

3.737

4.654

4.773

1.455

1.491

97

99

99

99

99

99

99

99

RISM 2025-2029

‒ 7.000

  

‒ 1.400

‒ 1.400

‒ 1.400

‒ 1.400

‒ 1.400

        

Startbeslissing Oude Lijn

‒ 1.698.784

‒ 10.085

‒ 19.513

‒ 72.932

‒ 81.202

‒ 118.240

‒ 161.000

‒ 208.000

‒ 221.200

‒ 201.360

‒ 284.000

‒ 250.465

‒ 70.787

   

Strategisch Capaciteit Management (Exploitatie en Onderhoud)

‒ 27.940

 

‒ 11.160

‒ 11.160

‒ 5.620

           

Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud

‒ 3.311.119

   

‒ 504.759

‒ 777.564

‒ 711.195

‒ 660.340

‒ 657.261

       

Toevoeging CA-middelen Vernieuwing Hoofdwegen

‒ 520.000

   

‒ 104.000

‒ 104.000

‒ 104.000

‒ 104.000

‒ 104.000

       

Toevoeging CA-middelen Vernieuwing Hoofdvaarwegen

‒ 280.000

   

‒ 56.000

‒ 56.000

‒ 56.000

‒ 56.000

‒ 56.000

       

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 41.013

‒ 10.615

‒ 253.152

‒ 957.677

‒ 939.836

‒ 908.111

‒ 883.804

‒ 1.074.291

‒ 187.453

‒ 549.553

‒ 7.198

82.240

70.355

108.059

257.604

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

142.183

172.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.280.611

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

‒ 23.959

14.378

185.781

363.458

68.435

143.458

230.940

81.331

269.914

162.458

112.182

171.466

788.167

1.647.662

1.825.935

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

23.959

172.668

51.047

‒ 143.458

‒ 163.967

‒ 199.106

‒ 80.028

‒ 81.331

‒ 140.721

‒ 161.045

‒ 112.182

‒ 171.466

‒ 242.395

‒ 1.160.255

‒ 122.299

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

  

187.046

119.482

 

21.814

31.834

283.430

 

129.193

1.413

  

545.772

487.407

1.703.636

Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide

76.879

 

7.754

 

24.566

35.559

9.000

         

Aanvullend budget meerkosten PFAS en Covid

‒ 32.700

 

‒ 22.700

‒ 10.000

            

Betere bereikbaarheid bedrijventerrein ASML

‒ 573

          

‒ 573

    

Capaciteit RWS-netwerken Hoofdwegen en Hoofdvaarwegen

‒ 1.501.519

‒ 5.620

‒ 80

‒ 10.840

‒ 130.455

‒ 134.669

‒ 124.500

‒ 138.867

‒ 138.867

‒ 116.755

‒ 116.755

‒ 116.755

‒ 116.755

‒ 116.867

‒ 116.867

‒ 116.867

Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet

496.831

 

3.478

6.393

   

92.902

127.147

146.687

120.224

     

Dekking herprioritering Hoofdwegennet

3.367.606

‒ 678

137

17.920

79.438

124.653

225.253

282.369

715.103

584.659

519.937

386.564

199.958

166.043

66.250

 

Dekking herprioritering Spoorwegen

313.100

56.900

93.400

7.300

7.200

1.200

12.000

29.700

18.200

12.200

   

10.000

65.000

 

Exploitatie Vrachtwagenheffing

‒ 300.000

       

‒ 15.000

‒ 95.000

‒ 95.000

‒ 95.000

    

Extrapolatie RISM

‒ 1.400

              

‒ 1.400

HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing

‒ 110.000

 

‒ 55.000

‒ 55.000

            

HXII: TVOV

‒ 65.000

‒ 38.348

‒ 9.085

‒ 17.567

            

Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

70.020

219.935

275.982

488.123

520.544

198.659

671.774

187.515

‒ 399.911

‒ 604.568

‒ 540.898

‒ 244.052

‒ 219.520

‒ 199.161

‒ 424.442

Loon- en prijsbijstelling 2023

1.423.701

33.084

45.669

80.088

81.546

85.652

102.153

109.129

108.731

87.074

117.157

99.471

84.755

176.947

39.225

173.020

Opgave herprioritering: Beheer en onderhoud RWS

1.973.491

   

‒ 150.367

‒ 133.217

‒ 116.067

‒ 98.917

‒ 81.767

       

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet

‒ 11.340

‒ 11.340

              

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg

‒ 17.133

‒ 14.637

‒ 2.466

‒ 30

            

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Vernieuwing

‒ 200.674

      

‒ 40.709

‒ 159.965

       

Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg

‒ 255.500

‒ 2.000

‒ 31.300

‒ 27.500

‒ 10.300

‒ 27.300

    

‒ 60.000

‒ 5.700

‒ 5.300

‒ 86.100

  

Opgave herprioritering Hoofdwegennet Vernieuwing

‒ 372.681

      

‒ 161.187

‒ 211.494

       

Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg

‒ 148.100

‒ 21.000

‒ 92.000

‒ 6.000

‒ 6.000

  

‒ 7.700

‒ 7.700

‒ 7.700

      

Opgave herprioritering Spoorwegen EOV

‒ 35.000

‒ 35.000

              

Ophogen lopende DBFM-contracten

‒ 108.025

        

‒ 2.000

‒ 10.470

‒ 3.000

‒ 17.066

‒ 10.500

‒ 14.198

‒ 50.791

Overboeking Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

‒ 165.000

        

‒ 33.000

‒ 33.000

‒ 33.000

‒ 33.000

‒ 33.000

  

Overboeking HSL-Zuid

‒ 100.956

        

‒ 100.956

      

Overboeking PHS

‒ 8.400

       

‒ 8.400

       

Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug

‒ 14.000

  

‒ 14.000

            

Prijsstijgingen A16 Rotterdam

‒ 6.000

‒ 6.000

              

Prijsstijgingen A24 Blankenburgverbinding

‒ 18.000

‒ 9.000

‒ 9.000

             

Prijsstijgingen A7 Zuidelijke ringweg

‒ 6.000

   

‒ 6.000

           

Prijsstijgingen Infraspeed 2023

‒ 102.177

 

‒ 25.000

‒ 50.000

‒ 27.177

           

Reservering Nedersaksenlijn en N33

‒ 230.000

              

‒ 230.000

Reservering UK Terminal Amsterdam

33.000

   

33.000

           

Reservering Verduurzaming Gebouwen

‒ 16.900

  

‒ 3.737

‒ 4.654

‒ 4.773

‒ 1.455

‒ 1.491

‒ 97

‒ 99

‒ 99

‒ 99

‒ 99

‒ 99

‒ 99

‒ 99

Reserveringen IR

824

824

              

Rijksbrede opgave: OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer

1.350.000

        

213.009

400.000

300.000

255.000

171.991

10.000

 

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

32

32

              

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 554

‒ 554

              

Saldo Mee- en tegenvallers Spoorwegen

‒ 823

‒ 823

              

Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget

‒ 17.633

‒ 5.878

‒ 5.878

‒ 5.877

            

Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026

‒ 30.000

              

‒ 30.000

Mutaties Miljoenennota 2024

 

9.982

117.864

187.132

378.920

467.649

305.043

737.003

533.406

288.208

237.426

‒ 8.990

123.441

58.895

‒ 149.850

‒ 680.579

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

9.982

304.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

604.667

337.557

1.023.057

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

1.060.225

1.201.590

2.167.026

2.290.222

1.205.744

1.519.921

2.085.334

1.884.882

1.748.573

1.181.459

968.190

403.836

1.163.410

1.935.878

1.938.831

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

189.659

381.550

773.051

1.481.349

1.404.471

1.597.056

2.338.993

2.384.221

2.638.219

2.812.525

2.153.635

1.920.091

2.217.919

2.031.090

3.005.696

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

156.165

501.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.310.549

2.045.962

1.805.250

1.969.543

2.010.350

1.885.511

2.582.721

                 
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

47.500

            

Mutaties Voorjaarsnota 2023

   

‒ 47.500

   

47.500

        

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

       

47.500

        

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

       

47.500

        
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

47.500

            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

       

47.500

        

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

       

47.500

        

Toelichting

Aanvulling A2 Den Bosch-Deil

Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught.

Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide

Er is minder reservering hiervoor nodig omdat de aanbesteding van dit project lager uitvalt dan verwacht.

BZK: bijdrage CID Binckhorst

Conform de gemaakte afspraak in het BO MIRT van november 2022 geeft BZK een bijdrage voor Central Innovation District Binckhorst.

Capaciteit RWS Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet

In de ontwerpbegroting 2023 is de eerder tot en met 2025 gefinancierde structurele capaciteit van 9.250 FTE’s voor de jaren 2024 en 2025 opgehoogd naar 9.341 FTE’s. In de huidige begroting 2024 is besloten om deze capaciteit verder te verhogen naar circa 9.400 FTE's en structureel (einde looptijd fonds) te financieren. Aanvullend hierop wordt tot en met 2030 de capaciteit voor structurele werkzaamheden in lijn met de extra ambitie van dit kabinet op instandhouding verhoogd naar 9.665 FTE’s. De middelen gaan naar MF artikel 12 Wegen en MF artikel 15 Vaarwegen.

Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet

Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdwegennet.

Dekking herpriotering Hoofdwegennet

Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdwegennet.

Dekking herprioritering Spoorwegen

Dit betreft de dekking voor herprioritering voor spoorwegen.

Derde tranche Impulsregeling SPV

Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.

FIN: Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen

Dit betreffen aanvullende middelen voor de plannen: Rijksdiensten Schoon en Emissieloos Bouwen. Het programma Schoon en Emmissieloos Bouwen is opgericht om in samenspraak met de bouwsector en medeoverheden te komen tot een eenduidige invulling van de maatregelen die nodig zijn om de doelen en ambities te halen die gesteld zijn met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstofemissies die samen hangen met het bouwen.

Herprioritering: aanleg voor instandhouding

Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.

HXII: TVOV

Het betreft de overboeking uit het MF voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV).

Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Er zijn op dit artikel budgetneutrale kasschuiven doorgevoerd om de programmering sluitend te krijgen.

Loon- en Prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023

Dit betreft de opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) die in 2023 wordt verleend. Rijkswaterstaat geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, waarmee wordt bijgedragen aan de reductie van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies.

Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg

Dit betreft middelen ten behoeve van de herprioriteringsopgave voor Wegen en specifiek voor Aanleg. De middelen komen terecht op artikel 12.

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet

Er wordt budget gealloceerd voor de Averijhaven (Energiehaven) IJmuiden, voor de overdracht NST/PFAS-kosten, voor de bruggen Prinses Margrietkanaal en de Tegenvaller project MOC Kustwacht. Daarnaast wordt het modaliteitspecifiek budget (spijkerpot) voor vaarwegen aangevuld hiermee.

Opgave herprioritering Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet: aanleg voor instandhouding

Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg

Dit betreft middelen ten behoeve van de herprioriteringsopgave voor Vaarwegen en specifiek voor Aanleg. De middelen komen terecht op artikel 15.

Opgave herprioritering Spoorwegen

Op dit artikelonderdeel is een reservering getroffen voor de voortzetting gebiedsprogramma's, voor de brandblusvoorziening Rotterdam II. Om op deze manier tijdig te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen en voor de de exploitatietreindienst Limburg op artikel 14.

Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg

Dit betreft de heprioriteringsopgave voor Spoor in het kader van aanleg. Middelen gaan naar artikel 13 ten behoeve van de risicoreservering voor IC Aken als bijdrage aan toekomstige verbindingen.

Opgave herpriotering Spoorwegen EOV

Dit betreft het effect voor ProRail van de afschaling van de dienstregeling van NS in 2022 (afrekening in 2023) met ca. 10%. Dit leidt tot minder inkomsten uit de gebruiksvergoeding van ca. € 35 miljoen.

Overboeking Rozenoordbrug aan scope Zuidasdok

Dit betreft een overboeking van aanvullend budget ten behoeve van het toevoegen van de vervanging van de Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Deze middelen worden deels overgeboekt naar A10 knooppunt Nieuwe Meer en deels naar artikel 17 Projectorganisatie.

Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug

Dit betreft een overboeking van de risiscoreservering voor Ring Utrecht Galecopperbrug naar de reserveringen VenR, waarmee de voorfinanciering van de opdracht voor de Galecopperbrug vanuit het budget voor Vervanging en Renovatie wordt rechtgetrokken.

Overboeking woningbouwmiddelen

Een deel van de woningbouwmiddelen worden overgeboekt van Artikel 12 naar Artikel 11. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenlandse infrastructuur en risico beheersingskosten.

Overboeking ten behoeve van Proefbaanvak Hanzelijn ERTMS

Dit betreft een overboeking ten behoeve van Proefbaanvak Hanzelijn ERTMS. Het proefbedrijf zal gedurende 3 tot 4 maanden dag en nacht de operatie met ERTMS beproeven op de Hanzelijn (zonder reizigers in de trein). Vervolgens zal er ruim een jaar een normale dienstregeling worden gereden met extra monitoring op de techniek, de logistiek en de machinist. Ter dekking van deze kosten vindt er een overboeking plaats vanuit de reservering op artikel 11.03.

Overboeking ten behoeve van incidentele SPUK Nijmegen

Dit betreft een overboeking vanuit de reservering Knooppuntontwikkeling OV naar Kleine Projecten Personenvervoer ten behoeve van een incidentele SPUK ad. € 5 miljoen aan Nijmegen voor de herontwikkeling van station Nijmegen.

Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam

Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met flinke prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd.

Prijsstijgingen Infraspeed 2023

Dit betreft een dekking voor de indexeringstegenvaller voor de periode 2023-2031. In het PPS-budget is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de performance fee van 1,8% tot einde contract (2031). De gemiddeld gerealiseerde indexering vanaf 2020 is opgelopen en op de overige uitgaven is sprake van hoge prijsstijgingen. Hierdoor is er een tekort ontstaan op het budget.

Reservering Verduurzaming Gebouwen

Dit betreft de reservering verduurzaming gebouwen voor RWS, wat gedekt is vanuit de generieke investeringsruimte (11.04).

Rijksbrede opgave: OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

Er wordt € 1.350 miljoen vanuit de de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer geboekt naar de generieke investeringsruimte ter dekking van de taakstelling MF.

Startbeslissing Oude Lijn

In het BO MIRT 2022 van november 2022 is de startbeslissing Oude Lijn genomen. Het budget wordt om die reden overgeboekt van 11.03 (reserveringen) naar 11.01 (Verkenningen).

Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud

Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Exploitatie en Onderhoud in de periode 2026-2030.

Toevoeging CA-middelen Vernieuwing

Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Vernieuwing de periode 2026-2030.

Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget

Dit betreft een toevoeging van middelen aan het EPK Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek.

Tabel 69 Verdiepingsbijlage artikel 12 Hoofdwegennet

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.478

4.266

4.159

4.168

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

143

141

33

33

139

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.621

4.407

4.192

4.201

4.298

4.192

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

Baakschilden verlenging termijn

13

13

              

Kasschuif 2023 Instandhouding

0

‒ 722

‒ 219

94

836

3

3

3

2

       

Loon- en prijsbijstelling 2023

4.489

223

213

208

496

515

493

462

458

203

203

203

203

203

203

203

Toevoeging middelen BKN

20.772

   

3.811

5.235

4.485

3.699

3.542

       

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 486

‒ 6

302

5.143

5.753

4.981

4.164

4.002

203

203

203

203

203

203

203

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.135

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

884.842

863.689

863.689

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

54.000

40.687

14.719

69.257

72.323

185.094

124.588

96.863

37.563

21.964

12.437

‒ 174.797

‒ 333.589

‒ 56.864

11.634

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.189.979

1.269.463

1.385.786

811.833

771.136

775.657

623.083

715.027

818.113

802.514

829.425

673.241

551.253

806.825

875.323

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.600

   

1.600

           

Brandwerendheid tunnels A16 Rotterdam

‒ 34.700

‒ 17.568

‒ 226

  

‒ 13.389

‒ 3.517

         

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

‒ 215.541

‒ 100.964

‒ 198.267

‒ 152.120

65.929

143.812

97.930

‒ 160.605

‒ 53.684

‒ 36.987

‒ 27.330

205.153

380.595

52.079

 

Loon- en prijsbijstelling 2023

811.191

57.466

61.368

66.989

72.569

70.544

71.851

72.339

79.122

39.548

38.793

40.094

32.544

26.648

39.002

42.314

Onderzoeksprogramma Vernieuwing

‒ 1.180

‒ 1.180

              

Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023

2.000

 

1.000

1.000

            

Opgave herprioritering Hoofdwegennet Exploitatie en Onderhoud

    

111.722

102.641

92.581

82.197

72.667

       

Opgave herprioritering Hoofdwegennet Vernieuwing

372.681

      

161.187

211.494

       

Overboeking budget voor toevoeging vervanging Rozenoordbrug aan scope ZAD

‒ 60.000

            

‒ 60.000

  

Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug

14.000

  

14.000

            

SPUK sluiscomplex KWZ

‒ 16.800

 

‒ 16.800

             

Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud

1.991.529

   

212.933

355.283

338.727

312.907

309.871

       

Toevoeging CA-middelen Vernieuwing

520.000

   

104.000

104.000

104.000

104.000

104.000

       

Veiligheidsmaatregelen knooppunt Empel

310

310

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 176.513

‒ 55.622

‒ 116.278

350.704

685.008

747.454

830.560

616.549

‒ 14.136

1.806

12.764

237.697

347.243

91.081

42.314

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.013.466

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

623.918

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

830.354

267.489

70.446

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.062.106

561.432

‒ 166.978

‒ 129.093

66.629

127.942

‒ 103.596

‒ 103.979

‒ 43.593

‒ 318.879

‒ 236.847

170.400

281.029

785.278

‒ 10.406

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

1.686.024

1.674.618

957.181

1.030.515

958.199

1.353.447

705.777

483.060

788.474

77.793

324.659

1.193.302

1.111.383

1.052.767

60.040

Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide

‒ 76.879

 

‒ 7.754

 

‒ 24.566

‒ 35.559

‒ 9.000

         

Aanvulling A2 Den Bosch - Deil

10.899

4.758

2.642

3.499

            

Actualisatie Tolontvangsten BBV en VIA15

470.598

 

20.470

41.327

38.776

34.827

33.016

47.618

43.565

42.824

38.323

26.720

25.782

25.587

25.621

26.142

Betere bereikbaarheid bedrijventerrein ASML

573

          

573

    

Bijdragen derden Hoofdwegennet

251

251

              

Dekking herprioritering Hoofdwegennet

‒ 1.762.574

678

‒ 137

‒ 17.920

‒ 49.188

‒ 102.622

‒ 204.923

‒ 216.050

‒ 436.423

‒ 246.925

‒ 174.045

‒ 102.561

‒ 79.958

‒ 66.250

‒ 66.250

 

Demonstrator batterij

‒ 612

 

‒ 612

             

Derde tranche Impulsregeling SPV

79.462

‒ 419

4.881

75.000

            

Fileaanpak

704

704

              

FIN: Schoon en Emmissieloos bouwen

179.000

 

12.500

17.500

34.000

55.000

35.000

15.000

10.000

       

GF: Implementatierichtlijn RISM II

‒ 1.235

  

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

GF: Terugbetaling Goes

‒ 1.243

‒ 1.243

              

ILT: Vrachtwagenheffing

‒ 1.111

‒ 437

‒ 674

             

Implementatierichtlijn RISM 2025-2029

8.400

  

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

       

1.400

Kaderaanpassing MF

0

‒ 500.000

‒ 50.000

250.000

 

200.000

‒ 800.000

900.000

        

Kaderruilen 2023

0

7.000

‒ 69.416

138.236

220.000

361.180

610.000

‒ 430.000

25.000

‒ 270.000

  

‒ 550.000

‒ 75.000

133.000

‒ 100.000

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

248.123

‒ 81.295

‒ 92.840

‒ 285.037

‒ 654.155

‒ 358.245

‒ 756.961

59.806

500.029

701.329

440.621

‒ 19.761

‒ 56.720

‒ 69.336

424.442

Loon- en prijsbijstelling 2023

558.421

79.369

99.735

54.420

42.361

41.698

45.436

40.155

35.299

27.654

25.947

21.977

11.912

22.194

7.362

2.902

Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023

14.106

830

1.526

2.000

4.251

3.250

2.249

         

Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen

13.000

 

3.000

10.000

            

Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: Gebiedsprogramma's

6.000

2.000

2.000

2.000

            

Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: Extra kosten PFAS

1.100

 

1.100

             

Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: rotondes Zeeland

3.000

  

3.000

            

Ophoging Vrachtwagenheffing voor gunnen contracten exploitatiefase

300.000

       

15.000

95.000

95.000

95.000

    

Overboeking Rozenoordbrug aan scope Zuidasdok

50.000

            

60.000

‒ 10.000

 

Overboeking Woningbouwmiddelen

‒ 2.995.789

‒ 943.926

‒ 850.518

‒ 342.074

‒ 180.629

‒ 106.197

‒ 106.197

‒ 110.076

‒ 110.076

‒ 122.392

‒ 123.704

     

PF: Implementatierichtlijn RISM II

‒ 15.405

  

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

Prijsstijgingen A7 Zuidelijke Ringweg

6.000

   

6.000

           

Programma Vrachtwagenheffing 2023

‒ 1.307

‒ 1.307

              

Saldo mee- tegenvallers Hoofdwegennet

554

554

              

Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget

17.633

5.878

5.878

5.877

            

Wijziging Tijdelijke Tolheffing 2023

‒ 92

‒ 92

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 1.097.279

‒ 906.674

150.145

‒ 193.912

‒ 202.458

‒ 752.544

‒ 510.194

‒ 359.109

24.910

561.570

481.050

‒ 613.305

‒ 91.469

19.117

353.606

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

588.745

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

371.230

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

218.478

143.892

413.006

379.096

318.198

261.231

245.351

211.881

110.008

25.351

71.519

57.802

109.429

‒ 168.237

8.994

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

732.576

1.031.242

1.029.397

1.007.397

995.572

805.229

783.030

743.321

630.301

510.573

548.453

427.646

501.092

206.128

380.224

Brandwerenheid tunnels A16 Rotterdam

34.700

17.568

226

  

13.389

3.517

         

Kasschuiven hoofdwegennet

0

            

‒ 136.776

136.776

 

Loon- en prijsbijstelling 2023

311.330

25.220

30.974

35.387

35.202

29.470

23.851

22.995

21.170

16.357

11.579

16.982

11.546

17.282

4.161

9.154

Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A15 Maasvlakte-Vaanplein

27.200

 

14.700

12.500

            

Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A16 Rotterdam

37.600

   

10.300

27.300

          

Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A27 Houten Hooipolder

157.100

         

60.000

5.700

5.300

86.100

  

Prijsstijgingen A16 Rotterdam

6.000

6.000

              

Prijsstijgingen A24 Blankenburgverbinding

18.000

9.000

9.000

             

Toevoeging middelen DBFM-projecten

101.571

        

2.000

10.470

3.000

17.066

10.500

14.198

44.337

Mutaties Miljoenennota 2024

 

57.788

54.900

47.887

45.502

70.159

27.368

22.995

21.170

18.357

82.049

25.682

33.912

‒ 22.894

155.135

53.491

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

790.364

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

586.172

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

9.050

6.502

3.314

1.605

1.461

1.260

1.249

1.249

924

911

911

912

912

912

912

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

785.427

678.733

676.727

601.960

590.577

597.294

592.643

592.643

592.318

586.578

586.578

587.084

587.084

587.084

587.084

Capaciteit RWS hoofdwegennet

1.061.393

5.620

11.240

22.000

99.601

102.574

95.400

97.662

97.662

75.662

75.662

75.662

75.662

75.662

75.662

75.662

HXII: Bijdrage banenafspraak RWS

3.998

3.998

              

HXII: Cyber en Vitaal middelen MF

2.294

78

156

156

156

188

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

HXII: Financiering onderzoek Integrale MilieuToepassing

62

62

              

HXII: Herschikking aanvullende middelen informatiehuishouding

4.746

 

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 695

‒ 695

              

HXII: RWS werving en selectie

64.500

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

HXII: Verdeling POK/WOO middelen

54.211

1.570

872

717

771

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

HXII: Vernieuwing SAP

‒ 6.663

‒ 6.663

              

Kasschuif 2023 Instandhouding

0

‒ 29.851

‒ 5.404

2.302

32.722

64

59

54

54

       

LNV: RWS-bijdrage Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer

‒ 325

‒ 325

              

Loon- en prijsbijstelling 2023

545.540

42.221

37.575

37.654

40.658

40.566

40.320

39.262

39.165

32.853

32.527

32.527

32.553

32.553

32.553

32.553

Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023

183

23

23

23

23

23

23

23

22

       

Programma Vrachtwagenheffing 2023

1.307

1.307

              

Toevoeging middelen BKN

515.395

   

94.481

131.133

110.842

91.405

87.534

       

Wijziging Tijdelijke Tolheffing 2023

92

92

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

21.737

49.101

67.491

273.051

283.758

256.010

237.772

233.803

117.881

117.555

117.555

117.581

117.581

117.581

117.581

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

807.164

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

704.665

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

                
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

3.054.850

3.905.809

3.789.189

3.135.008

2.861.032

2.960.259

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.697.199

2.095.883

1.895.705

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

4.398.627

4.658.463

4.053.283

3.455.906

3.319.782

3.535.819

2.708.734

2.538.252

2.833.407

1.981.659

2.293.316

2.885.474

2.755.013

2.657.005

1.906.872

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

3.203.874

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

                 
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

53.978

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

136.033

1.445

‒ 8.153

894

‒ 310

‒ 15.082

‒ 16.970

‒ 21.527

28.082

34.007

5.925

    
  

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

53.978

53.978

Actualisatie Tolontvangsten BBV en VIA15

470.598

 

20.470

41.327

38.776

34.827

33.016

47.618

43.565

42.824

38.323

26.720

25.782

25.587

25.621

26.142

Bijdragen derden hoofdwegennet

1.851

251

  

1.600

           

Kasschuiven Hoofdwegennet

76.536

 

‒ 15.548

34.520

18.125

14.966

9.535

57.511

60.718

59.346

39.534

‒ 119.387

‒ 54.446

‒ 32.421

2.302

1.781

Loon- en prijsbijstelling 2023

46.114

81

1.721

1.756

2.730

2.696

2.696

3.405

3.299

4.340

4.340

7.604

3.616

2.610

2.610

2.610

Mutaties Miljoenennota 2024

 

332

6.643

77.603

61.231

52.489

45.247

108.534

107.582

106.510

82.197

‒ 85.063

‒ 25.048

‒ 4.224

30.533

30.533

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

84.511

84.511

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

84.511

84.511

Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide

Er is minder reservering hiervoor nodig omdat de aanbesteding van dit project lager uitvalt dan verwacht.

Aanvulling A2 Den Bosch-Deil

Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught.

Actualisatie Tolontvangsten A24 BBV en ViA15

Dit betreft een actualisatie van de tolontvangsten als gevolg van voortschrijdend inzicht in de kosten en opbrengsten van de Tijdelijke Tolheffing op basis van actuele gegevens en verkeersprognoses.

Brandwerendheid tunnels A16 Rotterdam

Voor het aanbrengen van hittewerende bekleding ten behoeve van brandwerendheid is er sprake van een tegenvaller. De aanvullende kosten voor de A16 worden gefinancierd uit de totale reservering Brandwerendheid Tunnels.

Capaciteit RWS Hoofdwegennet

In de ontwerpbegroting 2023 is de eerder tot en met 2025 gefinancierde structurele capaciteit van 9.250 FTE’s voor de jaren 2024 en 2025 opgehoogd naar 9.341 FTE’s. In de begroting 2024 is besloten om deze capaciteit verder te verhogen naar circa 9.400 FTE's en structureel (einde looptijd fonds) te financieren. Aanvullend hierop wordt tot en met 2030 de capaciteit voor structurele werkzaamheden in lijn met de extra ambitie van dit kabinet op instandhouding verhoogd naar 9.665 FTE’s. De middelen worden toegevoegd aan het artikelonderdeel 12.06.

Dekking herpriotering Hoofdwegennet

Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdwegennet.

Derde tranche Impulsregeling SPV

Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.

FIN: Schoon Emissieloos Bouwen

Dit betreffen aanvullende middelen voor de plannen: Kennis, opschaling, praktijktoepassingssprogramma- en de Specfieke uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen.

HXII: Vernieuwing SAP

Dit betreft de verrekening van het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.

HXII: RWS werving en selectie

Dit betreft de overheveling van het budget voor werving en selectie aan RWS.

HXII: Verdeling POK/WOO middelen

Dit betreft de verdeling van de middelen binnen IenW voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Wet Open Overheid (WOO).

Kaderaanpassing MF

Dit betreft een kaderaanpassing om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen.

Kaderruilen 2023

Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.

Kasschuiven Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.

Loon- en Prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023

Dit betreft de opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) die in 2023 wordt verleend. Rijkswaterstaat geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, waarmee wordt bijgedragen aan de reductie van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies.

Opgave herpioritering Hoofdwegennet

Dit betreft de herprioriteringsopgave voor Wegen. Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.

Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen

Dit betreft het budget voor de meerkosten die worden gemaakt voor bevingsbestendig bouwen op de Zuidelijke Ringweg Groningen. Deze meerkosten worden gedekt binnen het bestaande projectbudget en uit de generieke investeringsruimte.

Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A15 Maasvlakte-Vaanplein

Dit betreft een tegenvaller op de A15 Maasvlakte-Vaanplein. Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.

Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A16 Rotterdam

Dit betreft een tegenvaller door vertraging- en versnellingskosten. Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.

Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A27 Houten-Hooipolder

Dit betreft een aanbestedingstegenvaller op contract Zuid (€ 97 miljoen) en contract Noord (54 miljoen). Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.

Opgave herprioritering Hoofdwegennet: aanleg voor instandhouding

Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.

Ophoging Vrachtwagenheffing voor gunnen contracten exploitatiefase

Na invoering van de Vrachtwagenheffing in 2026 zullen jaarlijks kosten gemaakt worden voor de exploitatie. Dit betreft de overheveling van middelen vanuit artikel 11.04 die nodig zijn om de contracten te gunnen voor de exploitatiefase van de vrachtwagenheffing in 2026-2032.

Overboeking Rozenoordbrug aan scope Zuidasdok

Dit betreft een overboeking van aanvullend budget ten behoeve van het toevoegen van de vervanging van de Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Deze middelen worden deels overgeboekt naar A10 knooppunt Nieuwe Meer en deels naar artikel 17 Projectorganisatie.

Overboeking Woningbouwmiddelen

Een deel van de Woningbouwmiddelen wordt overgeboekt van artikel 12 naar artikel 14. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, de SPUK bovenplanse infrastructuur en risicobeheersingskosten.

Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug

Dit betreft een overboeking van de risiscoreservering voor Ring Utrecht Galecopperbrug naar de reserveringen VenR, waarmee de voorfinanciering van de opdracht voor de Galecopperbrug vanuit het budget voor Vervanging en Renovatie wordt rechtgetrokken.

PF: Implementatierichtlijn RISM II

In 2023 treden de Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de bijbehorende AMvB in werking. Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds voor procedures die volgens deze wetgeving moeten worden uitgevoerd op autosnelwegen en autowegen ter verbetering van de verkeersveiligheid en weginfrastructuur.

Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud

Dit betreft de toevoeging van de CA-middelen voor Exploitatie en Onderhoud die op 11.03 gereserveerd zijn.

Toevoeging CA-middelen Vernieuwing

Dit betreft de toevoeging van de CA-middelen voor Vernieuwing die op 11.03 gereserveerd zijn.

Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget

Dit betreft een toevoeging van middelen aan het EPK Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek.

Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam

Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met flinke prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd.

Tabel 70 Verdiepingsbijlage artikel 13 Spoorwegen

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.990.766

1.974.893

1.635.044

1.464.555

1.968.690

1.570.185

1.439.812

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

1.977.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 18.735

53.043

11.051

10.716

57.404

10.532

10.518

11.884

12.040

12.377

13.090

13.886

13.672

14.838

14.304

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.972.031

2.027.936

2.026.094

1.580.717

1.646.095

1.450.330

1.475.271

1.622.407

1.642.075

1.684.532

1.774.376

1.874.585

1.847.713

1.994.551

1.991.304

Omvorming ProRail tot zbo

20.000

 

20.000

             

Loon- en prijsbijstelling 2023

1.274.626

96.234

95.466

95.166

75.903

79.038

69.601

70.797

77.853

78.796

80.832

85.141

89.946

88.658

95.699

95.496

Toevoeging subsidieaanvraag ProRail 2023

356

356

              

Dekking herprioritering Spoorwegen EOV

35.000

35.000

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

131.590

115.466

95.166

75.903

79.038

69.601

70.797

77.853

78.796

80.832

85.141

89.946

88.658

95.699

95.496

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.103.621

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

644.053

444.210

278.638

170.206

349.614

322.018

251.042

134.112

83.145

103.625

111.190

64.995

120.878

66.977

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 9.018

‒ 77.499

454.399

71.500

222.320

311.579

527.668

44.156

42.396

‒ 442.297

101.329

‒ 445.213

‒ 6.630

329.763

 

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

635.035

366.711

571.934

633.597

733.037

778.710

241.706

178.268

125.541

‒ 338.672

212.519

‒ 380.218

114.248

396.740

4.000

Afrekening voorschotten 2022

468

468

              

BCF: LVO Oosterhoutseweg

‒ 1.927

‒ 1.927

              

EZK: Deltaplan Noord-Nederland

50

50

              

Kasschuiven Spoorwegen

0

‒ 86.975

‒ 87.790

67.708

40.545

17.724

‒ 22.412

‒ 40.112

‒ 66.139

40.305

216.774

‒ 196.982

‒ 89.033

73.009

133.378

 

Kaderruilen 2023

0

‒ 64.824

118.310

‒ 152.704

‒ 90.000

‒ 271.180

‒ 420.000

330.000

0

45.000

195.000

70.000

550.000

‒ 31.476

‒ 278.126

 

Loon- en prijsbijstelling 2023

198.674

4.305

6.184

8.235

9.822

13.939

38.084

5.808

26.845

57.569

11.793

3.626

  

12.464

 

Opdracht Oude Lijn

250

250

              

Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg

109.000

5.000

92.000

6.000

6.000

           

Overboeking Demonstrator batterij E-Loc

612

 

612

             

Overboeking Spoorcapaciteit 2023 naar PHS planstudie

‒ 3.603

‒ 3.603

              

Overboeking Incidentele SPUK Nijmegen

5.000

5.000

              

Overboeking Nedersaksenlijn

500

 

500

             

Overboeking Overwegenaanpak

8.400

       

8.400

       

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

3.201

3.201

              

Prijsbijstelling AP-middelen 2022

7.799

5.942

7.492

7.448

2.865

562

529

529

529

529

  

‒ 18.626

   

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 133.113

137.308

‒ 63.313

‒ 30.768

‒ 238.955

‒ 403.799

296.225

‒ 30.365

143.403

423.567

‒ 123.356

442.341

41.533

‒ 132.284

 

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

501.922

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

202.928

180.455

174.656

85.815

175.979

176.889

131.495

86.053

46.989

      

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

937

23.993

9.645

11.580

15.503

8.120

31.799

10.620

‒ 109.359

      

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

203.865

204.448

191.482

185.009

184.301

163.294

97.395

96.673

‒ 62.370

      

Kasschuiven Spoorwegen

0

10.226

‒ 12.300

‒ 37.300

‒ 14.477

12.700

12.700

12.700

10.427

5.324

      

Overboeking Zettingsproblematiek HSL-Zuid

100.956

        

100.956

      

Prijsstijgingen Infraspeed 2023

102.177

 

25.000

50.000

27.177

           

Mutaties Miljoenennota 2024

 

10.226

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

10.427

106.280

      

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

214.091

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

      
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

8.298.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

8.298.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Omvorming ProRail tot ZBO

547.000

 

‒ 8.298.000

8.845.000

            

Mutaties Miljoenennota 2024

  

‒ 8.298.000

8.845.000

            

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

   

8.845.000

            
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

                
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

2.837.747

10.897.558

2.088.338

1.720.576

2.494.283

2.069.092

1.822.349

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.872.476

1.925.694

1.954.919

2.046.690

1.981.000

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

2.810.931

2.599.095

2.789.510

2.399.323

2.563.433

2.392.334

1.814.372

1.897.348

1.705.246

1.345.860

1.986.895

1.494.367

1.961.961

2.391.291

1.995.304

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

2.819.634

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

                 
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

209.263

229.802

203.784

203.784

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

204.284

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

67.174

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6.000

6.300

‒ 1.000

‒ 1.500

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

276.437

228.802

202.784

202.784

358.115

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

202.784

Afrekening voorschotten 2022

468

468

              

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen

3.558

3.558

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

4.026

              

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

280.463

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

202.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

209.263

229.802

203.784

203.784

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

204.284

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

276.437

228.802

202.784

202.784

358.115

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

202.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

280.463

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

202.784

Toelichting

BCF: LVO Oosterhoutseweg

Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds (BCF) met betrekking tot het project Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) Oosterhoutseweg.

Dekking herprioritering Spoorwegen EOV

Dit betreft het effect voor ProRail van de afschaling van de dienstregeling van NS in 2022 (afrekening in 2023) met ca. 10%. Dit leidt tot minder inkomsten uit de gebruiksvergoeding van ca. € 35 miljoen.

Kaderruilen 2023

Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen.

Kasschuiven spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.

Loon- en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Omvorming ProRail tot zbo

De financiële verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting wordt technisch met een jaar opgeschoven van 2024 naar 2025. De definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer.

Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg

Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte voor de brandblusvoorziening Rotterdam II om tijdig te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen en een risicoreservering voor IC Aken als bijdrage aan toekomstige verbindingen.

Overboeking incidentele SPUK Nijmegen

Dit betreft een overboeking vanuit de reservering Knooppuntontwikkeling OV naar Kleine Projecten Personenvervoer ten behoeve van een incidentele SPUK ad. € 5 miljoen aan Nijmegen voor de herontwikkeling van station Nijmegen.

Overboeking overwegenaanpak

Vanuit de investeringsruimte wordt budget overgeboekt naar het project Guisweg (onderdeel van de Corridor Amsterdam-Hoorn en randvoorwaardelijk voor PHS Amsterdam Hoorn) voor het ontstane budgettekort. Hiermee wordt voorkomen dat komt de verbetering van bereikbaarheid voor weg, spoor (PHS) en fiets onder druk komt te staan.

Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie

Dit betreft een overboeking van de middelen t.b.v. baanstabiliteit vanuit het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking zodat de studie baanstabiliteit DelftCampus – Schiedam kan worden uitgevoerd binnen de planstudie PHS.

Overboeking Zettingsproblematiek HSL-Zuid

Vanuit de investeringsruimte wordt budget overgeboekt van zettingsproblematiek HSL-Zuid naar Infra Provider beschikbaarheidsvergoeding.

Prijsbijstelling aanvullende post en nacalculatie woningbouw middelen 2022

Dit betreft de prijsbijstelling 2022 vanuit de aanvullende post-middelen voor de woningbouwmiddelen, inclusief de nacalculatie van diverse onderdelen waar de woningbouwmiddelen zijn overgeboekt.

Prijsstijgingen Infraspeed 2023

Dit betreft een dekking voor de indexeringstegenvaller voor de periode 2023-2031. In het PPS-budget is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de performance fee van 1,8% tot einde contract (2031). De gemiddeld gerealiseerde indexering vanaf 2020 is opgelopen en op de overige uitgaven is sprake van hoge prijsstijgingen. Hierdoor is er een tekort ontstaan op het budget.

Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam

Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke RIngweg Groningen en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met flinke prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd.

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.

Toevoeging subsidieaanvraag ProRail 2023

ProRail heeft in juli 2022 de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie spoor aan Staatssecretaris IenW aangeboden. Om vervolg te geven aan de huidige werkzaamheden op dit vlak (monitoring van impact en onderzoek mitigatie klimaateffecten) ligt een subsidieaanvraag voor met een omvang van (maximaal) € 10 miljoen. Door middel van het inzetten van het positieve saldo mee- en tegenvallers kan een vervolg worden gegeven aan de werkzaamheden.

Tabel 71 Verdiepingsbijlage artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

         

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

18.037

1.992

3.347

‒ 21.971

 

433

         

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

10.428

48.227

88.820

47.099

10.408

17.825

0

        

Opgave herprioritering Spoorwegen

23.100

      

7.700

7.700

7.700

      

Meevaller HOV Net

‒ 33.000

               

Reservering UK terminal Amsterdam

‒ 33.000

   

‒ 33.000

           

Loon- en Prijsbijstelling 2023

9.152

  

1.462

5.060

 

2.630

         

Mutaties Miljoenennota 2024

   

1.462

‒ 27.940

 

2.630

7.700

7.700

7.700

      

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

10.428

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

7.700

      
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

0

              

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

8

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

8

              

Kasschuiven woningbouwmiddelen 2023

0

5.993

‒ 110.055

112.222

‒ 2.536

‒ 1.718

‒ 1.831

‒ 1.653

‒ 908

‒ 802

1.288

     

Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen

0

‒ 350.000

350.000

             

Overboeking woningbouwmiddelen

2.622.947

936.168

849.155

292.486

142.574

36.693

15.726

31.450

97.495

106.931

114.269

     

Prijsbijstelling en nacalculatie woningbouwmiddelen 2022

29.575

4.561

5.361

5.346

4.143

2.132

2.008

2.008

2.008

2.008

      

Mutaties Miljoenennota 2024

 

596.722

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

596.730

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

         

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

10.436

48.227

88.820

47.099

10.408

17.825

         

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

607.158

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

     
                 
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

42

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

              

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

              

Toelichting

Kasschuiven woningbouwmiddelen 2023

Dit betreft de kasschuiven op de toewijzing van de prijsindexatie 2022 (nacalculatie) van woningbouwmiddelen en de kas- en verplichtingschuif om de middelen voor de mobiliteitspakketten in 2024 in de juiste ritme te zetten.

Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen

De Tweede Kamer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de regeling voor de specifieke uitkering, in het kader van de Woningbouwmiddelen Korte Termijn, te beoordelen. Hierdoor is de planning om de uitkering te beschikken aan de lokale overheden niet volledig haalbaar in 2023. Er schuift € 350 miljoen met behulp van een kaderaanpassing door naar 2024.

Loon- en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Opgave herprioritering Spoorwegen

Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte voor de exploitatietreindienst Limburg. In 2014 zijn afspraken gemaakt met de provincie Limburg over de decentralisatie van de stoptreindiensten Roermond-Maastricht Randwyck en Sittard-Heerlen. Hiervoor draagt het Rijk een deel van de (verhoogde) concessieontvangsten vanuit NS over aan de provincie. Het gaat om de jaren 2029-2031.

Overboeking woningbouwmiddelen

Een deel van de Woningbouw Middelen worden overgeboekt van Artikel 12 naar Artikel 14. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenlandse infrastructuur en risico beheersingskosten.

Prijsbijstelling en nacalculatie woningbouwmiddelen 2022

Dit betreft de prijsbijstelling 2022 aanvullende post-middelen die in het goede ritme worden gezet en de overboeking van de prijsbijstelling 2022 van de woningbouwmiddelen. inclusief de nacalculatie van diverse onderdelen waar de woningbouwmiddelen zijn overgeboekt.

Reservering UK terminal Amsterdam

Dit betreft een overboeking om de subsidiebeschikking HOV-net Zuid-Holland Noord te verlagen. Dit komt doordat de scope van Spoorcorridor Leiden-Utrecht en van Spoorcorridor Alphen aan den Rijn-Gouda (gerealiseerd) zijn versmald en omdat voor Buscorridor Leiden-Katwijk\/Noordwijk (planuitwerking) een nieuwe kostenraming beschikbaar is gesteld. Het beschikbaar gekomen bedrag van deze projecten wordt toegevoegd aan de investeringsruimte voor de UK terminal Amsterdam.

Tabel 72 Verdiepingsbijlage artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

81

79

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.233

9.905

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

‒ 872

‒ 437

10

1.989

‒ 193

‒ 168

‒ 164

‒ 165

       

Loon- en prijsbijstelling 2023

11.133

495

479

471

1.323

1.371

1.226

1.229

1.242

471

471

471

471

471

471

471

Toevoeging CA-middelen Exploitatie

60.891

   

11.432

15.816

12.335

10.709

10.599

       

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 377

42

481

14.744

16.994

13.393

11.774

11.676

471

471

471

471

471

471

471

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

395.642

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 49.598

‒ 12.538

33.959

39.975

28.603

1.956

1.664

1.597

2.544

‒ 4.332

2.806

3.165

3.165

3.165

3.165

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

542.360

731.989

738.014

392.113

298.954

243.512

225.950

203.875

320.522

328.105

353.538

426.465

398.807

398.807

398.807

Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023

‒ 4.136

‒ 4.136

              

Herprioritering: aanleg voor instandhouding

‒ 115.110

   

‒ 14.040

‒ 20.079

‒ 25.073

‒ 25.894

‒ 30.024

       

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

‒ 95.641

‒ 115.557

‒ 54.378

24.088

33.710

130.238

96.400

‒ 8.134

‒ 846

7.144

‒ 17.024

    

Loon- en prijsbijstelling 2023

406.753

24.562

35.920

36.850

40.552

35.006

31.856

34.534

39.286

16.445

16.199

17.090

20.616

19.279

19.279

19.279

Onderzoeksprogramma Vernieuwing

‒ 944

‒ 944

              

Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023

3.900

900

1.500

1.300

200

           

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Vernieuwing

200.674

      

40.709

159.965

       

Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud

1.213.086

   

196.423

265.495

252.420

248.814

249.934

       

Toevoeging CA-middelen Vernieuwing

280.000

   

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000

       

Waterstofpilot Rijksrederij

324

324

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 74.935

‒ 78.137

‒ 16.228

303.223

370.132

445.441

450.563

467.027

15.599

23.343

66

20.616

19.279

19.279

19.279

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

467.425

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

418.086

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

44.710

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

51.651

5.385

‒ 58.301

‒ 46.581

‒ 21.210

21.570

6.682

4.611

4.468

11.023

3.392

59.289

4.760

115.027

3.057

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

271.228

215.917

231.843

646.755

240.858

318.402

263.895

92.108

86.865

93.421

85.940

152.354

103.274

213.040

47.767

Aanvullend budget meerkosten PFAS en Covid

32.700

 

22.700

10.000

            

BCF: SPUK Haven Cuijk

‒ 195

‒ 195

              

Correctie bijdragen programma Goederenvervoercorridor Oost-Zuid-Oost

‒ 200

‒ 200

              

Defensie: ETV Zuid en Midden 2023

‒ 13.644

‒ 13.644

              

Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet

‒ 496.831

 

‒ 3.478

‒ 6.393

   

‒ 92.902

‒ 127.147

‒ 146.687

‒ 120.224

     

EZK: gevolgkosten Wind op Zee

33.746

  

3.379

10.554

19.813

          

EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart

‒ 1.948

‒ 365

‒ 365

‒ 406

‒ 406

‒ 406

          

HXII: bijdrage KIM aan snelle indicatoren goederenvervoer

5

5

              

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 1.350

 

‒ 1.350

             

Kaderruilen 2023

0

‒ 131.278

‒ 203.727

‒ 75.000

‒ 110.000

‒ 65.000

‒ 76.000

100.000

50.000

180.000

180.000

 

‒ 46.000

100.000

66.000

31.005

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

122.348

139.836

81.805

32.190

‒ 98.722

‒ 177.501

‒ 145.071

34.755

585

‒ 7.405

18.949

0

0

‒ 1.769

0

Loon- en prijsbijstelling 2023

123.776

13.547

11.765

11.244

31.458

11.654

4.633

18.505

2.393

1.818

3.261

3.739

2.307

2.572

2.572

2.308

Ontvangsten project Nieuwe Sluis Terneuzen

53.341

43.341

10.000

             

Opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen 2023

2.400

 

250

950

950

250

          

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg: Averijhaven IJmuiden

10.100

10.100

              

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet: Kustwacht

8.340

8.340

              

Samenvoegen budgetten Hoofdvaarwegen Lemmer-Delfzijl (HLD)

165.000

        

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

  

SPUK sluiscomplex Kornwerderzand

16.800

 

16.800

             

Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026

30.000

              

30.000

Mutaties Miljoenennota 2024

 

51.999

‒ 7.569

25.579

‒ 35.254

‒ 132.411

‒ 248.868

‒ 119.468

‒ 39.999

68.716

88.632

55.688

‒ 10.693

135.572

66.803

63.313

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

323.227

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

41.032

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

18.459

1.400

50

8.366

2.196

86

144

61

125

565

237

1.180

‒ 1.245

‒ 4.606

328

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

136.420

92.516

65.334

62.999

56.832

54.661

54.621

53.616

53.739

53.495

54.260

53.269

51.220

36.930

41.360

Bijdrage derden

‒ 3.000

‒ 3.000

              

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg

4.000

3.000

1.000

             

Ophogen lopende DBFM-contracten

6.454

              

6.454

Loon- en prijsbijstelling 2023

22.526

4.993

2.916

1.590

1.475

1.177

1.071

1.062

1.046

1.046

1.044

1.047

1.027

988

1.224

820

Mutaties Miljoenennota 2024

 

4.993

3.916

1.590

1.475

1.177

1.071

1.062

1.046

1.046

1.044

1.047

1.027

988

1.224

7.274

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

141.413

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

38.154

48.634

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.705

1.050

1.027

946

954

947

948

945

945

943

943

943

943

943

943

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

413.286

386.274

375.555

338.642

340.084

341.753

342.272

340.749

340.749

340.047

340.047

340.047

340.047

340.047

340.047

Capaciteit RWS Hoofdvaarwegennet

496.374

   

42.014

43.255

40.260

41.205

41.205

41.205

41.205

41.205

41.205

41.205

41.205

41.205

EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart

1.948

365

365

406

406

406

          

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 578

‒ 578

              

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

‒ 5.004

‒ 1.452

34

8.746

‒ 674

‒ 558

‒ 544

‒ 548

       

Loon- en prijsbijstelling 2023

308.867

23.041

21.724

21.113

21.922

22.223

21.702

21.739

21.698

19.135

19.095

19.095

19.095

19.095

19.095

19.095

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg

3.033

1.537

1.466

30

            

Toevoeging CA-middelen instandhouding Hoofdvaarwegennet

204.891

   

38.364

55.257

40.945

35.420

34.905

       

Mutaties Miljoenennota 2024

 

19.361

22.103

21.583

111.452

120.467

102.349

97.820

97.260

60.340

60.300

60.300

60.300

60.300

60.300

60.300

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

432.647

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

830.149

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.373.527

1.436.601

1.420.484

1.450.247

946.466

968.066

896.476

700.086

811.613

824.806

843.523

981.873

903.086

998.562

837.719

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.374.568

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.146.639

988.356

                 
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

42.830

1.636

1.315

40

‒ 249

90

125

5

       

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

48.417

11.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Bijdrage derden

‒ 3.000

‒ 3.000

              

Bijdrage derden Nieuwe Sluis Terneuzen

53.341

43.341

10.000

             

Correctie bijdragen programma Goederenvervoercorridor Oost-Zuid-Oost

‒ 200

‒ 200

              

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

32

32

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

40.173

10.000

             

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

88.590

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

48.417

11.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

88.590

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Aanvullend budget meerkosten PFAS en Covid

Het projectbudget voor het project Nieuw Sluis Terneuzen is opgehoogd i.v.m. meerkosten door PFAS en Covid. Voor deze meerkosten is overeenststemming bereikt over een kostenverdeling tussen Nederland en Vlaanderen. Op basis van de kostenverdeling is vanuit Nederland € 32,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.

Capaciteit RWS Hoofdvaarwegennet

In de ontwerpbegroting 2023 is de eerder tot en met 2025 gefinancierde structurele capaciteit van 9.250 FTE’s voor de jaren 2024 en 2025 opgehoogd naar 9.341 FTE’s. In de begroting 2024 is besloten om deze capaciteit verder te verhogen naar circa 9.400 FTE's en structureel (einde looptijd fonds) te financieren. Aanvullend hierop wordt tot en met 2030 de capaciteit voor structurele werkzaamheden in lijn met de extra ambitie van dit kabinet op instandhouding verhoogd naar 9.665 FTE’s. De middelen worden toegevoegd aan het artikelonderdeel 15.06.

Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet

Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdvaarwegennet. Voor uitgebreide toelichting zie projectenoverzicht bij 15.03.02.

Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023

De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW/RWS noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Deze bijdrage is voor het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het tarief in 2023 voor deze schepen.

Defensie: ETV Zuid en Midden 2023

Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.

EZK: gevolgkosten Wind op Zee

Betreft overboeking van middelen vanuit EZK naar IenW voor de structurele kosten voor het waarborgen van de scheepvaartveiligheid rondom de windparken op de Noordzee. De structurele kosten worden gefinancierd via doorbelasting aan de windparkexploitanten.

Kaderruilen 2023

Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

Er zijn op dit artikel budgetneutrale kasschuiven ingediend om de programmering sluitend te krijgen.

Loon-en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen

Vanuit Vlaanderen is € 10 miljoen aan het projectbudget van het project Nieuwe Sluis Terneuzen toegevoegd.

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet: aanleg voor instandhouding

Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Exploitatie en Onderhoud

Dit betreft de toevoeging van middelen aan het budget voor Exploitatie en Onderhoud vaarwegen n.a.v. de herprioritering op het MF.

Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Vernieuwing

Dit betreft middelen ten behoeve van de herprioriteringsopgave voor vaarwegen en specifiek voor Vernieuwing. De middelen komen terecht op artikel 15.

SPUK sluiscomplex Kornwerderzand

Betreft een overboeking vanuit de reservering voor vervanging draaibruggen A7 (te Kornwerderzand) op artikel 12 hoofdwegennet naar het aanleg budget sluiscomplex Kornwerderzand voor de mogelijke verlening van een uitkering voor het project «Verbreding sluis Kornwerderzand» aan de Provincie Friesland.

Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud

Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Exploitatie en Onderhoud in de periode 2026-2030.

Toevoeging CA-middelen Vernieuwing

Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Vernieuwing in de periode 2026-2030.

Tabel 73 Verdiepingsbijlage artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

                
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

799

700

810

690

810

690

1.810

690

690

690

57.186

    

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

888

201

14

8

112

8

14

8

8

8

595

    

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.687

901

824

698

922

698

1.824

698

698

698

57.781

    

Kasschuiven Project Mainportontwikkeling Rotterdam 2024

0

‒ 476

211

163

261

461

261

261

261

261

261

‒ 1.925

    

Loon- en Prijsbijstelling 2023

3.259

 

10

10

200

238

10

10

10

10

10

2.751

    

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 476

221

173

461

699

271

271

271

271

271

826

    

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.211

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

969

969

58.607

    
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

46.074

54.226

158.998

456.615

123.354

125.816

249.867

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 22.356

‒ 3.849

0

0

18

0

413

0

0

5.322

   

12.790

 

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

23.718

50.377

123.372

125.816

158.998

250.280

456.615

314.896

276.330

324.475

50.537

25.537

25.537

38.326

 

HXII: Overboeking apparaatbudget ERTMS

‒ 500

 

‒ 500

             

Loon- en prijsbijstelling 2023

112.641

  

105

  

2.502

   

32.330

   

77.704

 

Kaderruilen 2023

0

136.629

112.103

98.335

  

50.000

‒ 20.000

‒ 58.000

 

‒ 305.000

‒ 25.000

   

10.933

Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie

127.246

        

40.000

87.246

     

Dekking kosten landelijke uitrol ERTMS

3.947

         

3.947

     

Mutaties Miljoenennota 2024

 

136.629

111.603

98.440

  

52.502

‒ 20.000

‒ 58.000

40.000

‒ 181.477

‒ 25.000

  

77.704

10.933

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

160.347

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

10.933

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

211.525

184.757

104.810

147.304

182.681

177.486

170.210

290.786

240.493

162.873

317.005

108.160

37.785

  

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 41.995

‒ 4.588

164.793

76.310

94.375

101.280

48.780

‒ 113.767

‒ 10.907

24.475

‒ 136.395

‒ 108.160

‒ 37.785

  

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

169.530

180.169

269.603

223.614

277.056

278.766

218.990

177.019

229.586

187.348

180.610

    

Loon- en prijsbijstelling 2023

118.158

8.196

8.710

13.032

10.810

13.392

13.476

10.586

8.557

11.098

9.056

8.731

  

2.514

 

Kasschuiven ZuidasDok

  

3.041

11.235

23.097

21.427

2.325

1.521

1.521

3.041

‒ 22.180

6.972

  

‒ 52.000

 

Mutaties Miljoenennota 2024

 

8.196

11.751

24.267

33.907

34.819

15.801

12.107

10.078

14.139

‒ 13.124

15.703

  

‒ 49.486

 

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

177.726

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

  

‒ 49.486

 
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 13.911

1.131

361

29

842

388

192

1.654

5.011

1.511

8.740

    

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

154.898

140.290

208.845

270.511

303.242

408.849

338.530

153.592

118.688

108.396

87.605

36.753

36.756

36.753

 

BCF: SPUK A'dam Contactweg

‒ 851

‒ 851

              

Kaderruilen 2023

0

52.473

42.730

‒ 8.867

‒ 20.000

‒ 25.000

‒ 164.000

20.000

‒ 17.000

45.000

‒ 70.000

‒ 45.000

46.000

6.476

79.126

58.062

Loon- en prijsbijstelling 2023

115.048

1.021

254

2.186

175

4.933

2.358

1.161

10.049

30.473

9.174

53.264

    

Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie

3.603

3.603

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

56.246

42.984

‒ 6.681

‒ 19.825

‒ 20.067

‒ 161.642

21.161

‒ 6.951

75.473

‒ 60.826

8.264

46.000

6.476

79.126

58.062

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

211.144

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

427.207

378.842

473.102

875.091

609.245

712.453

760.225

758.310

631.190

589.601

503.593

170.450

100.078

62.289

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

349.833

371.737

602.644

620.639

740.218

938.593

1.015.959

646.205

625.302

620.917

376.533

62.290

62.293

75.079

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

550.428

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

182.423

68.995

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

27.545

27.545

    

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 3.177

‒ 38.209

‒ 27.695

‒ 38.338

‒ 1.800

41.382

26.416

‒ 947

30.600

22.452

23.887

    

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

    

Loon- en prijsbijstelling 2024 ontvangsten

32.416

2.165

2.403

3.008

2.761

3.461

3.332

2.608

4.965

2.810

2.417

2.486

    

Mutaties Miljoenennota 2024

 

2.165

2.403

3.008

2.761

3.461

3.332

2.608

4.965

2.810

2.417

2.486

    

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

27.545

27.545

    

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

    

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

Toelichting

Kaderruilen 2023

Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.

Loon- en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie

Dit betreft een overboeking van het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking zodat de studie baanstabiliteit DelftCampus – Schiedam kan worden uitgevoerd binnen de planstudie PHS.

Tabel 74 Verdiepingsbijlage artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

3.335

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.335

              

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.335

              
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

21.815

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

21.815

              

Kasschuiven 2023 overige uitgaven en ontvangsten

0

‒ 21.491

21.491

             

Waterstofpilot Rijksrederij

‒ 324

‒ 324

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 21.815

21.491

             

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

21.491

             
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

                

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

25.150

              

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

25.150

              

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.335

21.491

             
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

19.308

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.308

              

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.308

              
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

291.238

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

              

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

310.546

              

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

310.546

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

310.546

              

Toelichting

Kasschuiven overige uitgaven en ontvangsten

Bij eerste suppletoire begroting 2023 is het afgeroomde eigen vermogen 2021 doorgeschoven van 2022 naar 2023 (€ 2,5 miljoen). Bovendien is het surplus eigen vermogen 2022 in 2023 toegevoegd aan artikel 18.08 (€ 19,3 miljoen). Het totaal van € 21,8 miljoen zal in 2023 niet tot besteding komen. Derhalve worden de middelen door geschoven naar de begroting 2024.

Tabel 75 Verdiepingsbijlage artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

6.387.273

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 118.934

‒ 41.458

‒ 17.158

668.433

652.762

646.139

565.205

684.701

866.497

908.659

993.500

1.089.772

1.062.980

1.107.592

1.101.406

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

7.488.679

Baakschilden verlenging termijn

13

13

              

BCF: LVO Oosterhoutseweg

‒ 1.927

‒ 1.927

              

BCF: SPUK A'dam Contactweg

‒ 851

‒ 851

              

BCF: SPUK Haven Cuijk

‒ 195

‒ 195

              

BZK: bijdrage CID Binckhorst

5.000

5.000

              

Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023

‒ 4.136

‒ 4.136

              

Defensie: ETV Zuid en Midden 2023 WOZ

‒ 13.644

‒ 13.644

              

EZK: Deltaplan Noord-Nederland

50

50

              

EZK: Wind op Zee

33.746

  

3.379

10.554

19.813

          

FIN: Kennis Opschaling Praktijk Schoon Emissieloos Bouwen

14.000

 

2.500

6.000

5.500

           

FIN: Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen

71.250

    

7.500

20.000

28.750

15.000

       

FIN: Schoon Emissieloos Bouwen

165.000

 

10.000

11.500

28.500

55.000

35.000

15.000

10.000

       

GF: Implementatierichtlijn RISM II

‒ 1.235

  

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

‒ 95

GF: Terugbetaling Goes

‒ 1.243

‒ 1.243

              

HXII: Herschikking aanvullende middelen informatiehuishouding

4.746

 

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

HXII: Apparaatsbudget ERTMS

‒ 500

 

‒ 500

             

HXII: Bijdrage banenafspraak RWS

3.998

3.998

              

HXII: Cyber en Vitaal middelen MF

2.294

78

156

156

156

188

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 1.350

 

‒ 1.350

             

HXII: Financiering Integrale Milieutoepassing

62

62

              

HXII: bijdrage KIM aan snelle indicatoren goederenvervoer

5

5

              

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.273

‒ 1.273

              

HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing

‒ 110.000

 

‒ 55.000

‒ 55.000

            

HXII: TVOV

‒ 65.000

‒ 38.348

‒ 9.085

‒ 17.567

            

HXII: Verdeling POK/WOO-middelen

54.211

1.570

872

717

771

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

4.571

HXII: Vernieuwing SAP RWS

‒ 6.663

‒ 6.663

              

HXII: Werving en selectie RWS

64.500

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

HXII: ILT Vrachtwagenheffing

‒ 1.111

‒ 437

‒ 674

             

Kaderaanpassing MF

0

‒ 500.000

‒ 50.000

250.000

 

200.000

‒ 800.000

900.000

        

Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen

0

‒ 350.000

350.000

             

LNV: Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer

‒ 325

‒ 325

              

Loon- en prijsbijstelling 2023

6.394.426

416.393

459.554

469.725

422.503

401.151

422.510

422.510

422.510

422.510

422.510

422.510

422.510

422.510

422.510

422.510

Omvorming ProRail naar ZBO 2024

567.000

 

‒ 8.278.000

8.845.000

            

Onderzoeksprogramma VenR

‒ 2.124

‒ 2.124

              

Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen RWS

‒ 2.000

 

‒ 250

‒ 750

‒ 750

‒ 250

          

PF: Implementatierichtlijn RISM II

‒ 15.405

  

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

Reservering Nedersaksenlijn en N33

250.000

         

20.000

20.000

70.000

70.000

70.000

 

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 489.697

‒ 7.567.138

9.516.519

470.593

691.332

‒ 314.404

1.374.346

455.596

430.596

450.596

450.596

500.596

500.596

500.596

430.596

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

6.387.273

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

7.488.679

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Toelichting

BZK: bijdrage CID Binckhorst

Conform de gemaakte afspraak in het BO MIRT van november 2022 geeft BZK een bijdrage voor Central Innovation District Binckhorst. Dit betreft de ontvangsten vanuit BZK.

Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023

De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Deze bijdrage is voor het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het tarief in 2023 voor deze schepen.

Defensie: ETV Zuid en Midden 2023

Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.

EZK: Gevolgkosten Wind op Zee

Betreft overboeking van middelen vanuit EZK naar IenW voor de structurele kosten voor het waarborgen van de scheepvaartveiligheid rondom de windparken op de Noordzee. De structurele kosten worden gefinancierd via doorbelasting aan de windparkexploitanten.

FIN: Schoon Emissieloos Bouwen

Dit betreffen aanvullende middelen voor de plannen: Kennis, opschaling, praktijktoepassingssprogramma-, Rijksdiensten- en de Specfieke uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen.

HXII: POK/WOO-middelen

Dit betreft de verdeling van de middelen binnen IenW voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Wet Open Overheid (WOO).

HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing

Voor de terugsluis Vrachtwagenheffing wordt er € 170 miljoen gereserveerd waarvan totaal € 110 miljoen via een overboeking naar HXII gaat voor onder andere de subsidie AanZet en stimulering private laadinfra. Het overige bedrag van € 60 miljoen wordt een risicoreservering van getroffen. Dit bedrag wordt daarom teruggeboekt naar het Mobiliteitsfonds. De totale reservering wordt teruggefinancieerd in de jaren 2026-2027.

HXII: TVOV

Het betreft de overboeking uit het MF voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV).

HXII: RWS werving en selectie

Dit betreft de overheveling van het budget voor werving en selectie aan RWS.

HXII: Vernieuwing SAP

Dit betreft de verrekening van het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.

Kaderaanpassing MF

Dit betreft een kaderaanpassing om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen.

Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen

De Tweede Kamer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de regeling voor de specifieke uitkering, in het kader van de Woningbouwmiddelen Korte Termijn, te beoordelen. Hierdoor is de planning om de uitkering te beschikken aan de lokale overheden niet volledig haalbaar in 2023. Er schuift € 350 miljoen met behulp van een kaderaanpassing door naar 2024.

Loon- en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Omvorming ProRail tot zbo

De financiële verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting wordt met een jaar opgeschoven van 2024 naar 2025. De definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer.

Licence