Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Voeding van het Mobiliteitsfonds en begrotingsstaat per productartikelonderdeel

Tabel 67 Voedingstabellen artikel 26 beleidsbegroting XII

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

                 
  

Uitgaven

156.165

501.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

2.582.721

23.170.708

11.01

Verkenningen

 

4.000

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

  

4.689.311

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

                 

11.03

Reserveringen

 

142.183

172.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

12.384.820

11.04

Generieke investeringsruimte

 

9.982

304.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

1.023.057

6.096.577

  

Ontvangsten

                

11.09

Ontvangsten

       

47.500

        

47.500

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

156.165

501.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.317.167

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

2.582.721

23.123.208

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

12

Hoofdwegennet

                 
  

Uitgaven

3.203.874

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

49.410.510

12.01

Exploitatie

 

4.135

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

88.994

12.02

Onderhoud en vernieuwing

 

1.013.466

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

16.499.289

12.03

Ontwikkeling

 

588.745

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

10.320.693

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

790.364

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

11.025.682

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

807.164

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

704.665

11.475.852

  

Ontvangsten

                

12.09

Ontvangsten

 

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

1.707.412

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

3.059.202

3.747.277

4.083.535

3.814.584

4.038.742

3.707.850

3.068.083

2.878.846

2.784.344

2.572.879

2.858.322

2.611.808

3.055.923

3.030.366

2.391.337

47.703.098

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

13

Spoorwegen

                 
  

Uitgaven

2.819.634

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

42.853.809

13.02

Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.103.621

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

27.939.999

13.03

Ontwikkeling

 

501.922

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

4.601.580

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

214.091

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

      

1.467.230

13.07

Rente en aflossing

   

8.845.000

            

8.845.000

  

Ontvangsten

                

13.09

Ontvangsten

 

280.463

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

202.784

3.356.088

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.539.171

2.635.767

11.320.948

2.254.374

2.213.432

1.868.052

1.991.310

1.746.479

1.824.941

1.641.475

1.739.896

1.808.870

1.873.068

2.151.922

1.888.016

39.497.721

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

                 
  

Uitgaven

607.158

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

     

2.874.589

14.01

Regionale infrastructuur

 

10.428

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

7.700

      

222.059

14.03

Bereikbaarheidsprogramma's

 

596.730

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     

2.652.530

  

Ontvangsten

                

14.09

Ontvangsten

 

42

              

42

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

607.116

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

     

2.874.547

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

15

Hoofdvaarwegennet

                 
  

Uitgaven

1.374.568

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

988.356

18.481.522

15.01

Exploitatie

 

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

218.756

15.02

Onderhoud en vernieuwing

 

467.425

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

418.086

7.986.365

15.03

Ontwikkeling

 

323.227

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

3.025.707

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

141.413

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

48.634

976.513

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

432.647

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

6.274.181

  

Ontvangsten

                

15.09

Ontvangsten

 

88.590

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

124.844

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.285.978

1.355.199

1.442.733

1.844.106

1.322.585

1.281.212

1.337.952

1.236.941

957.635

998.446

960.945

1.053.444

1.119.546

1.171.750

988.206

18.356.678

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

                 
  

Uitgaven

550.428

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

7.642.793

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.211

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

969

969

58.607

    

70.688

17.07

ERTMS

 

160.347

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

10.933

2.488.148

17.08

ZuidasDok

 

177.726

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

  

2.514

 

2.562.449

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

211.144

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

2.521.508

  

Ontvangsten

                

17.09

Ontvangsten

 

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

745.549

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

467.663

479.479

653.717

575.288

680.513

774.390

971.803

483.929

694.230

313.347

322.408

108.290

68.769

234.423

68.995

6.897.244

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

18

Overige uitgaven en ontvangsten

                 
  

Uitgaven

3.335

21.491

             

24.826

18.06

Externe veiligheid

 

3.335

              

3.335

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

  

21.491

             

21.491

  

Ontvangsten

310.546

              

310.546

18.09

Ontvangsten

 

19.308

              

19.308

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

              

291.238

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

‒ 307.211

21.491

             

‒ 285.720

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

                 
  

Ontvangsten

                

19.09

Ten laste van begroting IenW

 

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

138.166.776

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

138.166.776

                   
                   
 

Totaal Uitgaven

 

8.715.162

10.245.581

19.325.126

9.989.139

9.731.856

9.185.003

10.258.896

8.734.255

9.141.953

8.120.977

8.021.921

7.819.643

8.376.644

8.587.662

8.204.939

144.458.757

 

Totaal Ontvangsten

 

907.078

362.261

553.496

386.260

401.236

386.532

533.076

492.434

466.167

433.311

335.100

267.688

268.988

212.690

285.664

6.291.981

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

138.166.776

Licence