Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Tabel 10 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

82.815

81.723

81.363

84.127

84.125

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

3.530

7.632

4.913

5.152

5.152

5.152

Nieuwe mutaties

      

Extrapolatie

84.125

Additioneel budget Informatiehuishouding 2024 overboeking BZK

0

17

17

17

17

17

       

Stand ontwerpbegroting 2024

86.345

89.372

86.293

89.296

89.294

89.294

Tabel 11 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

4.672

4.672

4.672

4.672

4.672

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

114

114

114

114

114

114

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

4.672

Stand ontwerpbegroting 2024

4.786

4.786

4.786

4.786

4.786

4.786

Artikel 2 Kabinet van de Koning

Tabel 12 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

2.959

2.882

2.871

2.859

2.859

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

199

168

167

167

167

167

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

2.859

Additioneel budget Informatiehuishouding KvdK

0

1

1

1

1

1

Stand ontwerpbegroting 2024

3.158

3.051

3.039

3.027

3.027

3.027

Tabel 13 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

2.959

2.882

2.871

2.859

2.859

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

200

168

167

167

167

167

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

2.859

Ontvangsten a.g.v. Additioneel budget Informatiehuishouding KvdK

0

1

1

1

1

1

Stand ontwerpbegroting 2024

3.159

3.051

3.039

3.027

3.027

3.027

Artikel 3 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Tabel 14 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

4.083

4.028

4.028

4.028

4.028

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

258

228

228

229

229

229

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

4.028

Stand ontwerpbegroting 2024

4.341

4.256

4.256

4.257

4.257

4.257

Tabel 15 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Licence