Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage BES-fonds

Uitgaven

Tabel 31 Uitgaven beleidsartikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

53.094

46.583

49.482

49.064

48.445

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

5.017

4.510

4.736

4.704

4.655

4.655

Extrapolatie

     

48.445

       

Nieuwe mutaties

14.946

20.077

4.334

4.334

4.334

4.334

Waarvan:

      

1) Eilandelijke taken

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2) Uitvoeringskracht

2.735

1.334

1.334

1.334

1.334

1.334

3) Wisselkoerseffecten

10.126

15.743

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

73.057

71.170

58.552

58.102

57.434

57.434

Toelichting

1) Eilandelijke taken

Dit betreft een overboeking van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar het BES-fonds ten behoeve van de eilandelijke taken die worden uitgevoerd door Bonaire, St. Eustatius en Saba.

2) Uitvoeringskracht

Dit betreft deels een overboeking van structurele middelen vanaf artikel 4 van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar het BES-fonds ten behoeve van de uitvoeringskracht van Bonaire en St. Eustatius. Ook betreft dit een overboeking van incidentele middelen vanaf artikel 7 van de begroting van KR (IV) naar het BES-fonds voor een extra versterking van de uitvoeringskracht van alle BES-eilanden.

3) Wisselkoerseffecten

Dit betreft een toevoeging van middelen aan het BES-fonds ter dekking van de nadelige koerseffecten.

Ontvangsten

Tabel 32 Ontvangsten beleidsartikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

53.094

46.583

49.482

49.064

48.445

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

5.017

4.510

4.736

4.704

4.655

4.655

Extrapolatie

     

48.445

       

Nieuwe mutaties

14.946

20.077

4.334

4.334

4.334

4.334

Waarvan:

      

1) Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

14.946

20.077

4.334

4.334

4.334

4.334

       

Stand ontwerpbegroting 2024

73.057

71.170

58.552

58.102

57.434

57.434

Toelichting

1) Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) dienen de uitgaven en ontvangsten over ieder uitkeringsjaar voor het BES-fonds gelijk te zijn. Ten behoeve van de dekking van deze uitgaven is een post ontvangsten geraamd. De voeding van het BES-fonds is direct afkomstig uit de belastingontvangsten van het Rijk.

Licence