Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Voeding van het Deltafonds en begrotingsstaat per artikelonderdeel

Tabel 47 Voeding van het Deltafonds (bedragen x € 1.000)

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

1

Investeren in waterveiligheid

 

586.463

709.270

803.504

891.292

619.281

688.533

575.902

552.315

473.131

430.206

589.177

214.226

383.330

335.071

401.846

8.253.547

1.01

Grote projecten waterveiligheid

Uitgaven

80.429

92.452

54.731

80.193

24.439

95.678

13.441

  

0

     

441.363

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

 

472.194

585.591

717.859

784.176

572.238

576.287

547.896

538.200

462.216

419.291

578.246

203.551

372.655

324.396

391.171

7.545.967

1.03

Studiekosten

 

33.840

31.227

30.914

26.923

22.604

16.568

14.565

14.115

10.915

10.915

10.931

10.675

10.675

10.675

10.675

266.217

                   

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

182.235

169.003

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

2.720.104

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

404.228

540.267

649.999

741.171

449.976

515.182

398.140

371.243

271.282

226.556

402.228

1.307

198.055

145.092

218.717

5.533.443

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

2

Investeren in zoetwatervoorziening

 

145.568

105.207

53.483

45.561

62.318

38.046

2.069

        

452.252

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

Uitgaven

140.312

101.487

45.079

43.361

60.118

37.046

2.069

        

429.472

2.03

Studiekosten

 

5.256

3.720

8.404

2.200

2.200

1.000

         

22.780

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

145.568

105.207

53.483

45.561

62.318

38.046

2.069

        

452.252

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

3

Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

344.873

312.524

368.393

319.308

308.566

406.087

432.033

427.128

271.808

260.548

265.098

296.420

296.420

312.850

312.850

4.934.906

3.01

Exploitatie

Uitgaven

7.304

7.594

8.019

13.765

16.597

16.350

16.155

16.479

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

160.174

3.02

Onderhoud en vernieuwing

 

337.569

304.930

360.374

305.543

291.969

389.737

415.878

410.649

263.535

252.275

256.825

288.147

288.147

304.577

304.577

4.774.732

                   

3.09

Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

Ontvangsten

0

              

0

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

344.873

312.524

368.393

319.308

308.566

406.087

432.033

427.128

271.808

260.548

265.098

296.420

296.420

312.850

312.850

4.934.906

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

1.312.474

4.02

GIV/PPS

Uitgaven

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

1.312.474

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

1.312.474

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

372.282

394.693

402.787

480.191

503.052

590.042

569.377

630.045

864.673

858.714

855.677

995.242

1.093.153

1.180.269

1.109.586

10.899.783

5.01

Apparaat

Uitgaven

281.692

287.234

291.109

297.209

297.515

292.515

292.743

292.633

285.117

282.295

282.295

282.295

282.295

282.295

283.011

4.312.253

5.02

Overige uitgaven

 

85.915

69.124

73.104

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

74.924

74.924

74.878

74.878

74.878

74.878

74.878

1.467.398

5.03

Investeringsruimte

 

4.675

33.225

28.494

7.860

6.600

46.200

16.147

28.501

24.322

23.285

58.894

166.459

267.370

356.486

285.090

1.353.608

5.04

Reserveringen

 

0

5.110

10.080

47.535

50.220

104.422

116.013

161.577

480.310

478.210

439.610

471.610

468.610

466.610

466.607

3.766.524

                   

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

Ontvangsten

231.527

              

231.527

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

140.755

394.693

402.787

480.191

503.052

590.042

569.377

630.045

864.673

858.714

855.677

995.242

1.093.153

1.180.269

1.109.586

10.668.256

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

                 

6.09

Ten laste van begroting IenW

Ontvangsten

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

23.964.253

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

‒ 1.537.980

‒ 1.650.164

‒ 1.754.350

‒ 1.879.705

‒ 1.638.621

‒ 1.648.241

‒ 1.485.854

‒ 1.511.823

‒ 1.489.533

‒ 1.403.540

‒ 1.580.326

‒ 1.350.579

‒ 1.644.545

‒ 1.694.447

‒ 1.694.545

‒ 23.964.253

                   

Bedragen € x 1.000

  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023 ‒ 2037

7

Investeren in waterkwaliteit

 

147.448

185.990

180.876

179.779

253.849

38.783

25.075

25.075

24.251

365

365

365

365

365

365

1.063.316

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

Uitgaven

75.292

102.665

111.399

98.327

158.158

0

0

        

545.841

7.02

Ontwikkeling Waterkwaliteit

 

37.448

67.152

53.913

70.338

92.178

37.694

23.986

23.986

23.986

100

100

100

100

100

100

431.281

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

 

34.708

16.173

15.564

11.114

3.513

1.089

1.089

1.089

265

265

265

265

265

265

265

86.194

                   

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Ontvangsten

36

328

4

26

           

394

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

147.412

185.662

180.872

179.753

253.849

38.783

25.075

25.075

24.251

365

365

365

365

365

365

1.062.922

Licence