Base description which applies to whole site

2.1 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tabel 1 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1 miljoen)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Standen ontwerpbegroting 2023

6.678,8

9.284,7

9.295,7

9.373,6

9.066,8

8.653,8

Belangrijkste mutaties

      

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

‒ 446,3

1.374,5

1.308,9

1.135,6

1.217,0

1.249,2

Prijsbijstelling DMF

400,3

619,8

628,4

557,3

539,9

516,6

Eindejaarsmarge DMF

645,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kasschuif instandhouding

‒ 100,3

50,1

50,1

0,0

0,0

0,0

Kasschuif vastgoed

‒ 270,0

‒ 1.360,0

‒ 1.420,0

325,0

320,0

375,0

Kasschuif investeringen

‒ 1.300,0

750,0

550,0

0,0

0,0

0,0

Overheveling AP vastgoed

110,0

1.290,0

1.395,0

165,0

165,0

165,0

Valuta

84,5

98,5

182,6

165,1

115,8

112,3

Interdepartementale budgetoverhevelingen

‒ 1,0

0,4

0,7

0,7

0,7

0,7

Overige mutaties

‒ 15,6

‒ 74,4

‒ 77,9

‒ 77,5

75,6

79,5

Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

49,8

7,4

275,3

278,0

‒ 81,7

139,2

Overheveling kennisopbouw

‒ 16,0

‒ 18,2

‒ 19,1

‒ 19,1

‒ 19,1

‒ 19,1

Overheveling Oekraine

25,8

52,4

338,3

353,8

21,2

239,0

Fasering cyber readiness

‒ 12,0

‒ 25,0

‒ 32,8

‒ 39,3

‒ 66,4

‒ 69,6

Fasering kwaliteitsimpuls stafcapaciteit

‒ 6,75

‒ 14

‒ 18,9

‒ 25

‒ 25

‒ 25

Compensatie prijsstijgingen

55,2

15,5

15,6

16,0

16,2

16,2

Interdepartementale budgetoverhevelingen

1,4

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

Overige mutaties

2,2

‒ 3,8

‒ 8,4

‒ 9,1

‒ 9,4

‒ 3,1

Mutaties begroting 2024

0,0

57,1

66,0

65,0

59,3

112,8

Persoonsbeveiliging binnenland

0,0

23,8

12,3

13,9

13,9

13,9

Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD

0,0

38,0

36,5

35,4

42,5

42,4

Oekraïne pakket 2

0,0

0,0

19,2

11,4

0,0

52,2

Overige mutaties

0,0

‒ 4,7

‒ 2,0

4,3

3,0

4,3

Standen ontwerpbegroting 2024

6.282,3

10.723,7

10.945,9

10.852,3

10.261,4

10.154,9

Toelichting

Mutaties eerste suppletoire begroting

Met de 1e suppletoire begroting zijn onder andere de prijsbijstelling en de doorwerking van de eindejaarsmarge 2022 toegevoegd aan het DMF. Ook zijn middelen voor vastgoed vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën toegevoegd. Na overheveling naar het DMF zijn deze middelen met een kasschuif in het juiste kasritme gezet. Daarnaast is het budget voor 2024 naar boven bijgesteld vanwege de kasschuiven waarmee de budgetten voor instandhouding en investeringen in het juiste kasritme zijn gebracht.

Mutaties eerste incidentele suppletoire begroting

Met de 1e incidentele suppletoire begroting zijn onder andere middelen voor de steun aan Oekraïne van de Defensiebegroting naar het DMF overgeheveld. Daarnaast zijn middelen voor kennisopbouw overgeheveld naar de Defensiebegroting (X).

Persoonsbeveiliging binnenland

Het stelsel bewaken en beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtstaat en cruciaal in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Defensie draagt bij aan het aantal te bewaken en te beveiligen personen door de oprichting van een eenheid Persoonsbeveiliging Binnenland. Voor de daarvoor benodigde investeringen wordt in 2024 € 23,8 miljoen aan de begroting toegevoegd.

Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD

Voor het versterken van de inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD zijn middelen van de Defensiebegroting (X) naar het DMF overgeheveld.

Oekraine pakket 2

Dit betreft de overheveling van budget van de Defensiebegroting (X) naar het DMF voor de vervanging van materieel uit eigen voorraad dat is geleverd aan Oekraïne.

Licence