Base description which applies to whole site

4.3 Bijlage instandhoudingsuitgaven

De instandhoudingsuitgaven van de grootste wapensystemen zijn weergegeven in de onderstaande tabel. De instandhoudingsuitgaven van de overige wapensystemen zijn samengevoegd onder de regel «overig» in onderstaande tabel. Voor het jaar 2022 zijn de realisatiecijfers opgenomen. Voor 2023 en verder betreft het een raming. Het betreft de instandhoudingsuitgaven van de artikelen 1 tot en met 4 in het DMF. De schommelingen in de ramingen zijn het gevolg van bijvoorbeeld gepland groter periodiek onderhoud.

De instandhoudingsuitgaven per wapensysteem komt overeen met de optelling van de uitgaven van alle defensieonderdelen voor het betreffende wapensysteem. Omdat met deze optelling per wapensysteem sprake is van een andere doorsnede van de instandhoudingsuitgaven, zijn deze niet direct te herleiden bij de instandhoudingsuitgaven zoals vermeld bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

Met de presentatie van de instandhoudingsuitgaven in deze bijlage wordt beoogd een integraal inzicht te verschaffen in de instandhoudingsuitgaven van de wapensystemen van Defensie. Bij de betreffende artikelen worden de instandhoudingsuitgaven op hoofdlijnen toegelicht.

Tabel 31 Instandhoudingsuitgaven Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x1.000.000)

Wapensysteem

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Luchtverdededings- en Commandofregatten (LCF)

37

30

31

28

33

31

31

M-fregatten

21

9

14

12

8

10

10

Patrouilleschepen

23

15

14

12

11

10

10

Landing Platform Docks

10

12

24

10

14

24

24

Joint Support Ship/Combat Support Ship

17

10

8

28

9

12

12

Onderzeeboten

16

25

23

24

24

18

18

Mijnenbestrijdingsvaartuigen

6

13

12

9

7

7

7

CV9035NL Infanterie Gevechtsvoertuigen

37

38

44

43

44

40

40

Pantserwielvoertuigen

31

44

45

47

48

47

47

Grondgebonden Luchtverdediging

25

43

47

32

26

31

32

Wissellaadsystemen en trekkeropleggercombinaties

14

16

17

17

17

17

17

Ondersteunende tanks

10

19

17

15

14

14

14

Artillerie

17

15

13

13

13

13

13

Vrachtwagens

16

30

39

38

40

40

40

Unmanned Aerial Vehicles

16

29

31

28

27

28

27

Jachtvliegtuigen F-16

22

36

21

10

10

5

5

Jachtvliegtuigen F-35

104

103

155

220

225

224

224

Tankvliegtuigen KDC-10

0

1

0

0

0

0

0

Multi Role Tanker Transport (MRTT)

17

22

23

23

23

24

24

Transportvliegtuigen C-130

9

9

13

13

13

13

13

Gevechtshelikopters AH-64 Apache

23

41

43

44

50

36

36

Transporthelikopters CH-47 Chinook

13

37

28

29

29

38

29

Transporthelikopters AS-532 Cougar

19

23

26

25

25

27

27

Maritieme helikopers NH-90

43

51

53

50

50

52

52

Klein kaliber wapens

18

27

32

30

29

28

28

Kleding- en persoonlijke uitrusting

84

117

128

130

131

133

139

MILSATCOM

13

12

12

12

12

12

12

Overige wapensystemen

334

503

634

644

715

641

607

Totaal

997

1.331

1.548

1.587

1.646

1.572

1.536

De onderstaande figuur geeft inzicht in de verdeling van instandhoudingsuitgaven per jaar over de artikelen.

Figuur 9

Licence