Base description which applies to whole site

4.2 Bijlage verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2023 weergegeven.

Toelichting op de mutaties

  • 1. Interdepartementale overboekingen

Vanuit diverse ministeries is budget naar het DMF overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo daalde begroting van het DMF met € 27,4 miljoen voor 2024. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen sinds de 1e suppletoire begroting 2023 is hieronder toegevoegd.

Tabel 22 Overzicht interdepartementale overboekingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

artikel

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        
        

Bijdrage aan BZ ambition plan developing & enhancing cyber capacity

1, 2, 3, 4, 6

‒ 180

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK kostenverdeelnotitie 2023

6

‒ 520

0

0

0

0

0

Bijdrage capaciteit KMar grensdoorlaatposten regio zuid

6

0

0

338

475

475

475

Bijdrage I&W capacity gap luchtverkenningscapaciteit kustwacht NL

3

0

0

0

0

0

0

bijdrage van BZK aan gezamenlijke projecten

1

178

‒ 188

0

0

0

0

Bijdrage van BZK additioneel budget informatiehuishouding 2024

1, 6

0

2275

2275

2275

2275

2275

Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal

6

0

825

75

75

75

75

Bijdrage van J&V bewaken & beveiligen persoons beveiliging binnenland

2

0

23763

12326

13900

13900

13900

Bijdrage van J&V implementatiekosten wetboek van strafvordering 2023

3

20

0

0

0

0

0

Bijdrage van J&V meerkosten huisvesting

3

1190

0

0

0

0

0

Bijdrage van J&V voor CARIB

6

700

700

700

700

700

700

Bijdrage van LNV meerkosten huisvesting

6

1190

0

0

0

0

0

  • 2. Mutaties per artikel

    De financiële instrumenten, zoals instandhouding en verwerving zijn bijgesteld. Dit o.a. naar aanleiding van het herschikken van activiteiten tussen de defensieonderdelen met de daarbij behorende financiële middelen.

Tabel 23 Artikel 1: Defensiebreed materieel
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Stand ontwerpbegroting 2023

1.450.849

2.458.413

2.360.749

1.601.289

1.417.758

1.652.261

1.204.338

952.114

1.289.416

1.620.505

1.615.505

1.947.365

2.004.812

3.186.423

1.611.570

‒ 148

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 368.163

‒ 135.988

‒ 186.644

‒ 197.238

‒ 122.559

‒ 332.534

3.936

‒ 56.791

‒ 8.671

4

25.688

17.287

8.832

8.730

8.730

‒ 1.222.421

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2023

53.567

‒ 772.682

‒ 133.668

677.988

302.983

182.907

199.679

351.553

‒ 228.093

‒ 629.560

‒ 565.755

‒ 724.612

‒ 372.521

‒ 1.285.989

552.298

2.926.855

Nieuwe mutaties

0

339.610

146.771

96.576

81.892

147.358

84.735

82.235

82.235

82.235

82.235

82.235

82.235

82.235

82.235

‒ 51.598

2M duurzaam inzetbaar: zorgloket, opleidingen, coaches

0

‒ 7.778

‒ 4.850

0

0

0

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Herschikking adaptief

0

0

0

0

‒ 1.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Herschikking general aviation

0

0

58

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit mivd

0

29.995

26.445

24.210

28.927

28.927

28.927

28.927

28.927

28.927

28.927

28.927

28.927

28.927

28.927

28.927

Extrapolatie 2038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.611.570

Bijstellen onder- overprogrammering vanuit art 8

0

14.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Terugdraaien instroom 2038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

‒ 1.745.403

Uitdelen eindejaarsmarge DMF investeringen

0

149.314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitdeling prijsbijstelling materieel, it en vastgoed

0

153.579

96.265

60.836

54.149

66.123

53.192

53.192

53.192

53.192

53.192

53.192

53.192

53.192

53.192

53.192

Oekraine pakket 2

0

0

19.153

11.414

0

52.192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

verwerving commit snel inzetbare infrastructuur 1 GNC

0

0

9.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

1.136.253

1.889.353

2.187.208

2.178.615

1.680.074

1.649.992

1.492.688

1.329.111

1.134.887

1.073.184

1.157.673

1.322.275

1.723.358

1.991.399

2.254.833

1.652.688

Tabel 24 Artikel 2: Maritiem materieel
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Stand ontwerpbegroting 2023

676.321

1.044.064

1.236.373

1.970.152

2.121.416

2.173.131

2.308.310

2.581.394

2.692.312

2.366.167

2.014.479

1.605.640

1.492.042

580.356

912.379

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

102.231

57.976

65.706

105.504

100.670

82.234

‒ 26.702

68.782

10.984

9.050

8.817

6.302

5.443

14.034

10.095

157.990

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2023

‒ 3.694

210.946

45.815

‒ 497.579

‒ 580.226

‒ 401.005

‒ 297.929

‒ 326.944

155.563

538.324

744.089

634.711

509.011

252.620

‒ 195.553

‒ 207.326

Nieuwe mutaties

0

169.698

50.020

82.612

92.379

94.924

94.924

94.924

94.924

94.924

94.924

94.924

94.924

94.924

94.924

1.322.468

Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal - team search

0

825

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Extrapolatie 2038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

912.379

Terugdraaien instroom 2038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315.165

Uitdelen eindejaarsmarge dmf investeringen

0

103.512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitdeling prijsbijstelling materieel, it en vastgoed

0

65.361

49.945

82.537

92.304

94.849

94.849

94.849

94.849

94.849

94.849

94.849

94.849

94.849

94.849

94.849

Stand ontwerpbegroting 2024

774.858

1.482.684

1.397.914

1.660.689

1.734.239

1.949.284

2.078.603

2.418.156

2.953.783

3.008.465

2.862.309

2.341.577

2.101.420

941.934

821.845

1.273.132

Tabel 25 Artikel 3: Land materieel
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Stand ontwerpbegroting 2023

1.018.265

1.452.009

1.562.915

1.660.834

1.639.838

973.942

1.290.051

1.260.770

1.347.057

1.294.010

1.116.971

1.387.696

1.570.603

1.485.334

1.654.438

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 88.604

38.545

132.649

74.193

154.202

392.237

83.402

1.507

‒ 5.563

‒ 7.228

‒ 5.150

‒ 2.673

‒ 1.353

‒ 3.227

‒ 333

742.731

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2023

‒ 59.777

338.162

937.827

183.261

‒ 223.393

237.391

220.021

329.817

‒ 55.901

‒ 214.182

‒ 161.953

‒ 27.113

13.061

330.482

141.930

‒ 957.522

Nieuwe mutaties

0

140.509

54.512

76.453

76.173

44.756

44.755

44.755

44.755

44.755

44.755

44.755

44.755

44.755

44.755

1.699.341

Bijdrage capaciteit KMar grensdoorlaatposten regio zuid

0

0

338

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

Bijdrage van J&V bewaken & beveiligen persoons beveiliging binnenland

0

23.763

12.326

13.900

13.900

13.900

13.899

13.899

13.899

13.899

13.899

13.899

13.899

13.899

13.899

13.899

Implementatie brede offensief tegen de ondermijnende criminaliteit

0

0

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Extrapolatie 2038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.654.438

Herschikking taken en middelen van assortimentsgewijs ) werken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

Overdracht advanced turret trainer (att) COMMIT

0

‒ 200

‒ 6.519

‒ 121

‒ 121

‒ 121

‒ 121

‒ 121

‒ 121

‒ 121

‒ 121

‒ 121

‒ 121

‒ 121

‒ 121

‒ 121

Uitdelen eindejaarsmarge DMF investeringen

0

29.447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitdeling prijsbijstelling materieel, it en vastgoed

0

87.499

58.067

61.099

60.819

29.402

29.402

29.402

29.402

29.402

29.402

29.402

29.402

29.402

29.402

29.402

Verwerving commit snel inzetbare infrastructuur 1 GNC

0

0

‒ 9.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

869.884

1.969.225

2.687.903

1.994.741

1.646.820

1.648.326

1.638.229

1.636.849

1.330.348

1.117.355

994.623

1.402.665

1.627.066

1.857.344

1.840.790

1.484.550

Tabel 26 Artikel 4: Lucht materieel
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Stand ontwerpbegroting 2023

1.553.149

1.843.406

1.876.780

1.813.914

1.806.328

1.842.921

1.782.654

1.492.508

1.087.170

1.005.701

1.238.479

1.059.891

1.363.886

1.285.485

2.309.625

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 39.561

66.517

90.840

101.687

51.818

39.022

23.653

‒ 14.729

‒ 18.351

‒ 22.278

‒ 22.102

‒ 22.598

‒ 16.704

‒ 6.034

5.755

299.700

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2023

‒ 42.225

441.853

286.327

12.950

576.348

279.269

‒ 87.391

‒ 321.005

160.915

322.663

1.480

134.875

‒ 131.557

720.881

‒ 480.681

‒ 1.743.690

Nieuwe mutaties

0

216.316

72.488

170.232

129.887

128.743

156.478

149.385

155.868

165.480

150.255

151.052

172.501

177.451

70.949

3.799.205

Extrapolatie 2038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.309.625

Bijstellen onder overprogrammering vanuit art 8

0

7.416

0

101.724

61.097

57.794

85.529

78.436

84.919

94.531

79.306

80.103

101.552

106.502

0

26.044

Terugdraaien instroom 2038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.392.587

Uitdelen eindejaarsmarge DMF investeringen

0

76.411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitdeling prijsbijstelling materieel, it en vastgoed

0

132.489

72.488

68.508

68.790

70.949

70.949

70.949

70.949

70.949

70.949

70.949

70.949

70.949

70.949

70.949

Stand ontwerpbegroting 2024

1.471.363

2.568.092

2.326.435

2.098.783

2.564.381

2.289.955

1.875.394

1.306.159

1.385.602

1.471.566

1.368.112

1.323.220

1.388.126

2.177.783

1.905.648

2.355.215

Tabel 27 Artikel 5: Infrastructuur en Vastgoed
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Stand ontwerpbegroting 2023

1.096.805

964.724

941.762

850.836

769.938

721.717

728.462

795.409

793.382

804.303

802.794

805.702

801.285

746.527

751.067

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 37.430

‒ 66.717

‒ 19.519

497.101

492.675

548.343

508.964

628.961

613.961

598.962

548.961

173.961

173.961

173.961

173.961

173.782

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2023

28.374

21.244

20.681

20.552

20.606

20.895

20.895

20.895

20.895

20.895

20.895

20.895

20.895

20.895

30.895

32.395

Nieuwe mutaties

0

63.740

34.097

30.266

27.127

24.559

24.649

28.653

28.520

28.949

28.847

28.994

28.799

26.116

26.380

772.028

Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit mivd

0

4.760

5.560

6.008

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

6.824

Extrapolatie 2038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

751.067

Uitdelen eindejaarsmarge DMF investeringen

0

‒ 1.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitdeling prijsbijstelling materieel, it en vastgoed

0

60.145

28.537

24.258

20.303

17.735

17.825

21.829

21.696

22.125

22.023

22.170

21.975

19.292

19.556

14.137

Stand ontwerpbegroting 2024

1.087.749

982.991

977.021

1.398.755

1.310.346

1.315.514

1.282.970

1.473.918

1.456.758

1.453.109

1.401.497

1.029.552

1.024.940

967.499

982.303

978.205

Tabel 28 Artikel 6: IT
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Stand ontwerpbegroting 2023

883.387

1.522.049

1.317.127

1.476.607

1.311.473

1.289.822

1.500.642

1.531.969

1.401.742

1.498.320

1.813.300

1.795.342

1.358.957

1.312.899

1.328.959

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 14.866

2.115

2.428

‒ 260

2.250

5.162

5.298

5.203

5.203

5.203

5.203

5.163

5.163

5.163

5.541

‒ 33.307

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2023

33.714

‒ 970

‒ 7.548

‒ 14.068

‒ 40.084

‒ 43.510

‒ 43.974

‒ 43.107

‒ 42.635

‒ 42.635

‒ 43.251

‒ 43.251

‒ 43.384

‒ 43.384

‒ 53.384

‒ 54.584

Nieuwe mutaties

0

293.241

57.412

58.442

51.866

50.367

59.623

62.712

56.362

61.321

76.648

75.704

54.450

52.183

53.099

1.422.212

Bijdrage van BZK additioneel budget informatiehuishouding 2024

0

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

Herschikking general aviation

0

0

115

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit mivd

0

3.267

4.490

5.222

6.725

6.643

6.643

6.643

6.643

6.643

6.643

6.643

6.643

6.643

6.643

6.643

Extrapolatie 2038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.328.959

Overdracht advanced turret trainer (att) COMMIT

0

200

6.519

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

Terugdraaien instroom 2038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37.651

Uitdelen eindejaarsmarge DMF investeringen

0

206.944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitdeling prijsbijstelling materieel, it en vastgoed

0

80.555

44.013

50.595

42.516

41.099

50.355

53.444

47.094

52.053

67.380

66.436

45.182

42.915

43.831

46.334

Stand ontwerpbegroting 2024

902.235

1.816.435

1.369.419

1.520.721

1.325.505

1.301.841

1.521.589

1.556.777

1.420.672

1.522.209

1.851.900

1.832.958

1.375.186

1.326.861

1.334.215

1.334.321

Tabel 29 Artikel 7: Bijdragen andere begrotingen Rijk (ontvangsten)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Stand ontwerpbegroting 2023

6.521.608

9.115.154

9.135.995

9.215.983

8.907.040

8.494.083

8.667.026

8.470.473

8.467.388

8.445.215

8.457.737

8.457.745

8.447.694

8.453.133

8.424.147

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 1.118.113

1.374.500

1.308.896

1.135.611

1.217.010

1.249.192

1.113.279

1.147.661

1.112.291

1.098.441

1.076.145

692.170

690.070

707.355

718.477

633.351

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2023

49.829

7.385

275.313

278.037

‒ 81.742

139.170

‒ 101.326

‒ 101.418

‒ 101.883

‒ 102.122

‒ 102.122

‒ 102.122

‒ 102.122

‒ 102.122

‒ 102.122

‒ 101.499

Nieuwe mutaties

0

57.107

46.832

53.610

59.346

60.564

63.063

60.563

60.563

60.563

60.563

60.563

60.563

60.563

60.563

8.484.710

2M duurzaam inzetbaar: zorgloket, opleidingen, coaches

0

‒ 7.778

‒ 4.850

0

0

0

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage capaciteit KMar grensdoorlaatposten regio zuid

0

0

338

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

Bijdrage van BZK additioneel budget informatiehuishouding 2024

0

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal - team search

0

825

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Bijdrage van J&V bewaken & beveiligen persoons beveiliging binnenland

0

23.763

12.326

13.900

13.900

13.900

13.899

13.899

13.899

13.899

13.899

13.899

13.899

13.899

13.899

13.899

Herschikking adaptief

0

0

0

0

‒ 1.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Herschikking general aviation

0

0

173

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

Implementatie brede offensief tegen de ondermijnende criminaliteit

0

0

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD

0

38.022

36.495

35.440

42.476

42.394

42.394

42.394

42.394

42.394

42.394

42.394

42.394

42.394

42.394

42.394

Extrapolatie 2038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.424.147

Stand ontwerpbegroting 2024

5.453.324

10.554.146

10.767.036

10.683.241

10.101.654

9.943.009

9.742.042

9.577.279

9.538.359

9.502.097

9.492.323

9.108.356

9.096.205

9.118.929

9.101.065

9.016.562

Tabel 30 Artikel 8: Overige uitgaven en ontvangsten
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

130

1.412.052

1.223.436

554.624

537.954

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2023

39.870

‒ 231.168

‒ 874.121

‒ 105.067

‒ 137.976

‒ 136.777

‒ 112.627

‒ 112.627

‒ 112.627

‒ 97.627

‒ 97.627

‒ 97.627

‒ 97.627

‒ 97.627

‒ 97.627

‒ 97.627

Nieuwe mutaties

0

‒ 1.166.007

‒ 349.315

‒ 449.557

‒ 399.978

‒ 377.951

‒ 402.101

‒ 402.101

‒ 402.101

‒ 417.101

‒ 417.101

‒ 417.101

‒ 417.101

‒ 417.101

‒ 311.779

‒ 334.907

bijstellen onder overprogrammering vanuit art 8

0

‒ 21.916

0

‒ 101.724

‒ 61.097

‒ 57.794

‒ 85.529

‒ 78.436

‒ 84.919

‒ 94.531

‒ 79.306

‒ 80.103

‒ 101.552

‒ 106.502

0

‒ 26.044

uitdelen eindejaarsmarge dmf investeringen

0

‒ 564.463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

uitdeling prijsbijstelling materieel, it en vastgoed

0

‒ 579.628

‒ 349.315

‒ 347.833

‒ 338.881

‒ 320.157

‒ 316.572

‒ 323.665

‒ 317.182

‒ 322.570

‒ 337.795

‒ 336.998

‒ 315.549

‒ 310.599

‒ 311.779

‒ 308.863

Stand ontwerpbegroting 2024

40.000

14.877

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105.322

82.194

Licence