Base description which applies to whole site

7.9 Bijlage afkortingen

Tabel 72

Afkorting

Omschrijving

ADR

Auditdienst Rijk

AH-64

Apache gevechtshelikopter

AI

Artificiële Intelligentie

AIV

Adviesraad Internationale Vraagstukken

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMDTF

Air and Missile Defence Task Force

AOW

Algemene Ouderdoms Wet

AR

Algemene Rekenkamer

ASAP

Act in Support of Ammunition Production.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AWACS

Airborne warning and control system

BBP

Bruto Binnenlands Product

BENELUX

België Nederland Luxemburg

BG

Battle Group

BHK

Brigade Hoofdkwartier

BIV

Budget Internationale Veiligheid

BKI

BeleidsKader Inzetvoorraden

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C2

Command and Control

C-17

Strategisch Transportvliegtuig

C-130

Transportvliegtuig

CARMIL

Caribische Milities

CBRN

Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) middelen

CDS

Commandant der Strijdkrachten

C&E

Communication and Engagement

CH-47

Chinook transporthelikopter

CIO

Chief information Officer

CIS

Communicatie- en Informatiesystemen

CLAS

Commando Landstrijdkrachten

CLSK

Commando Luchtstrijdkrachten

CMC

Chairman of the Military Committee

COID

Centrale Organisatie Integriteit Defensie

COMMIT

Commando Materieel en IT (voorheen DMO)

COTS/MOTS

Commercial/Military Off The Shelf

CRC

Crowd and Riot Control

C-UAS

Counter UAS

CZSK

Commando ZeeStrijdKrachten

DCC

Defensie Cyber Commando

DGV

Diensten Geestelijke Verzorging

DKH

Dienst Koninklijk Huis

DMF

DefensieMaterieelbegrotingsFonds

DMP

Defensie Materieel Proces

DOSCO

Defensie OndersteuningsCommando

DPO

DefensieProjectenOverzicht

DSSC

Defensie Space Security Center

DVOW

Defensiebrede Vervanging Operationele Voertuigen

ECID

Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten

ECW

Evaluatiecommissie Wiv

EDA

European Defence Agency

EDF

Europees Defensiefonds

EDIRPA

European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act.

eFP

Enhanced Forward Presence

EI2

European Intervention Initiative

EMASOH

European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz

EOD / EODD

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

ETIAS

Europees Informatie- en Reisautorisatiesysteem

EU

Europese Unie

EUAM

Europese Adviesmissie

EUFOR

European Union Force

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

F-35

Vijfde generatie jachtvliegtuig

FBO

Fire Bucket Operations

FNIK

Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht

FO

Forensisch- en Opsporingsteam

FOXTROT

Draadloze IT infrastructuur en command- en controlsystemen

FTP

Fast Track Procurement

GrIT

Grensverleggende Informatie Technologie

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HNS

Host Nation Support

HR

Human Resources

HUMINT

Human Intelligence

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICC

International Criminal Court

I&W

Infrastructuur en Waterstaat

IGK

Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht

IGO

Informatie Gestuurd Optreden

IGV

Inspecteur-Generaal Veiligheid

IKB

Individueel Keuzebudget

IMG

Inspectie Militaire Gezondheidszorg

ISTAR

Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance

IT

Informatietechnologie (incl communicatie)

IV

Informatievoorziening

IVD

Inspectie Veiligheid Defensie

JEF

Joint Expeditionary Force

JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid

JIMP

Joint, Inter-agency, Multinational en Public

JISTARC

Joint Intelligence, Surveillance,Target Acquisition & Reconnaissance

JIVC

Joint Informatievoorzieningscommando

KAR

Koerdische Autonome Regio

KIT

Keten implementatie team

KMar

Koninklijke Marechaussee

KNAK

Platform voor Mentale Gezondheid

KPI

Key Performance Indicator

LAC

Latijns Amerika (Latin-America)

LCF

Luchtverdedigings- en Commandofregat

LCP

Landelijke crisisplannen

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

LZV

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

MANPADS

Man-Portable Air Defence System

MARIN

Maritime Research Institute Netherlands

MatLogCo

Materieellogistiek Commando

MDO

Multi-domein Optreden

MGGZ

Militaire Geestelijke GezondheidsZorg

MHK

Militair Huis van de Koning

MINFIN

Ministerie van Financiën

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission

MIP

Militair Invaliditeits Pensioen

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MLA

Militaire Luchtvaart Autoriteit

MOD

Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

MP

Militaire Politie

MPC

Militair Penitentiair Centrum

MPCC

Military Planning and Conduct Capability

MVOI

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen

MQ-9

Onbemand vliegtuig

N.V.

Naamloze Vennootschap

NAD

National Armaments Director

NASAMS

Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System

NATRES

Korps Nationale Reserve

NAVO / NATO

Noord Atlantische VerdragsOrganisatie

NCHC

Nationaal comité herdenking capitulatie Wageningen 1945

NDP

National Defence Plan

NFM

NATO Force Model

NH-90

Helikopter

NIGS

Nadere Inventarisatie gevaarlijke Stoffen

NLD / DEU

Nederlands-Duits

NLDA

Nederlandse Defensie Academie

NLR

Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

NLVi

Stichting Nederlands Veteraneninstituut

NMI

Navo Missie in Irak

NPRD

Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

NRI

NATO Readiness Initiative

OG

Operationele Gereedheid

OGRV

Objectgrondverdediging

OIR

Operation Inherent Resolve

PAS

Partiële Arbeidsparticipatie Senioren

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

PFU

Patriot Fire Unit

PTSS

Posttraumatische stressstoornis

PV

Permanente Vertegenwoordiging

PW

Politie Wet

QRF

Quick Reaction Force

R&T

Research & Technology

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RMCa

Regionaal Militair Commando en Advies

RPA

Robotic Process Automation

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

RWT

Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

SAC

Strategic Airlift Capability

SAF

Sustainable Aviation Fuel

SBK

Sociaal Beleidskader

SEA

Strategische Evaluatie Agenda

SGC

Schengengrenscode

SIAC

Single Intelligence Analysis Capacity

SIS

Schengen Informatiesysteem

SKD

Stichting Koninklijke Defensiemusea

SKIA

Strategische Kennis- en Innovatieagenda

SNMG1

Standing NATO Maritime Group One

SNPOC HNS

Single National Point of contact Host Nation Support

SOCOM

Special Operations Command

SOF

Special Operations Forces

SSCG

Stationschip Caribisch Gebied

StratCom

Strategische Communicatie

SVi

Stichting Veteraneninstituut

SVP

Strategisch Vastgoedplan

SWOON

Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA

SWP

Stinger Weapon Platform

SZVK

Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht

TAKUBA

Taakgroep van de multinationale Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF)

TBP

Te Beschermen Personen

TNO

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TOC

Territoriaal Operatiecentrum

TSC

Target Support Cell

UAS

Unmanned Aerial System

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

UNDOF

United Nations Disengagement Observer Force

UNIFIL

United Nations Interim Force in Lebanon

UVO

Unit Veiligheidsonderzoeken

UNTSO

United Nations Truce Supervision Organisation

VJTF

Very High Readiness Joint Task Force

VK

Verenigd Koninkrijk

VMS

Veiligheidsmanagementsysteem

VN

Verenigde Naties

VP

Vereniging Veteranen Platform

VPD

Vessel Protection Detachment

VS

Verenigde Staten

VTE

Voltijdsequivalent

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIV

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Woo

Wet Openbare Overheid

WvSv

Wetboek van Strafvordering

ZBO

Zelfstandige Bestuursorganen

Zr. Ms.

Zijner Majesteits

Licence