Base description which applies to whole site

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 91 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Naam organisatie

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

Centraal Bureau voor de Statistiek

RWT/ZBO

1

183.531

Kamerstuk 25 268, nr. 209

2026

Edelmetaal Waarborg Nederland

RWT/ZBO

1

Geen bijdrage

Kamerstuk 27 879, nr. 89

2027

Examinerende instanties als bedoeld in artikel 19 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

RWT

1

Geen bijdrage

Evaluatieplicht niet van toepassing

nvt

Kamer van Koophandel

ZBO

2

137.5771

Kamerstuk 32 637, nr. 302

2024

Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet

ZBO

1

Geen bijdrage

Evaluatieplicht niet van toepassing

nvt

Nederlandse Emissieautoriteit

ZBO

4

2

Kamerstuk 25 268, nr. 214

2027

Raad voor de Accreditatie

RWT/ZBO

1

1.326

Kamerstuk 25 268, nr. 203

2026

Bestuur Autoriteit Consument en Markt

ZBO

1

848

Kamerstuk 25 268, nr. 195

2025

Instituut Mijnbouwschade Groningen

ZBO

5

2.570

 

2025

Stichting COVA

RWT

4

111.000

Kamerstuk 32 849, nr, 131

nvt

TNO

RWT/ZBO

2, 4 en 5

250.919

Evaluatieplicht niet van toepassing

nvt

VSL

RWT

1

12.330

Evaluatieplicht niet van toepassing

nvt

De in het kader van de Metrologiewet art. 11 en 12 aangewezen instanties en erkende keurders

ZBO

1

Geen bijdrage

Kamerstuk 33 159, nr. 3

2024

WaarborgHolland

RWT/ZBO

1

Geen bijdrage

Kamerstuk 27 879, nr. 89

2027

1

Dit bedrag is exclusief budgetfinanciering van het Handelsregister groot € 5.340.000.

2

NEa bekostigt het bestuur uit de omzet EZK en de omzet IenW.

Tabel 92 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

NWO-TTW

OCW

ZBO

2

28.146

Licence