Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Subsidieoverzicht

In deze bijlage zijn de subsidies van EZK opgenomen. De subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierin gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

"De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten".

Per beleidsartikel zijn de subsidie(-regelingen) opgenomen. Het subsidieoverzicht sluit zoveel mogelijk aan op de Verantwoord Begroten-categorie «subsidies» in de budgettaire tabellen van de beleidsartikelen uit de begroting.

In lijn met Verantwoord Begroten zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s niet vermeld als subsidies. De bijdragen aan ZBO’s en RWT’s zijn terug te vinden in de bijlage «ZBO’s en RWT’s».

Voor een aantal subsidies is (nog) geen volgende evaluatie gepland. In veel gevallen gaat het om nieuwe subsidies die nog worden vormgegeven of subsidies die al enige tijd geleden zijn gestopt, waardoor alleen nog sprake is van uitfinanciering.

De einddatum geeft het moment aan dat de laatste verlening plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Voor een aantal subsidies, waarbij sprake is van een structurele subsidierelatie met een jaarlijkse verlening, is als einddatum ‘Jaarlijks’ opgenomen. Als periodiek besluitvorming plaatsvindt over de verlening, bijvoorbeeld over een volgende programmaperiode, is dit aangeduid als ‘Periodiek’.

Tabel 121 Subsidies (bedragen x € 1.000)

Art.

Naam Subsidie (regeling)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum Subsidie- (regeling) (jaartal)

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

1

Cybersecurity

966

551

202

40

   

2020

n.v.t

2023

1

Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland

3.629

3.999

7.800

3.500

3.500

3.500

3.500

Geen

n.v.t

Jaarlijk

1

EU-cofinanciering Digital Europe

 

5.799

9.900

13.500

10.800

15.028

9.500

Geen

2025

2029

1

Beter aanbesteden

488

306

     

Geen

n.n.b.

2024

1

NGF - project AiNed

5.719

15.027

28.589

31.841

29.120

50.204

 

Geen

2028

2027

1

NGF - project Nationaal Onderwijslab

5.460

6.490

6.032

6.421

13.756

6.596

34.797

Geen

2025

2032

1

Subtotaal

16.262

32.172

52.523

55.302

57.176

75.328

47.797

   
            

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

2

MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT)

7.626

5.575

23.250

32.493

42.361

42.361

42.361

2017

2023

2029

2

Eurostars

18.930

21.831

22.269

23.013

23.775

21.736

21.736

2020

2026

2025

2

Bevorderen ondernemerschap

19.417

21.561

19.395

24.615

15.687

16.052

17.803

2020

2025

Jaarlijks

2

Cofinanciering EFRO, inclusief Interreg1

25.675

31.478

31.977

32.077

24.077

24.077

24.077

2018

2024

2024

2

Bijdrage aan ROM's

8.620

11.353

11.049

11.049

11.049

11.049

11.049

2022

2026

Periodiek

2

Verduurzaming industrie

45.380

61.810

79.322

92.025

94.732

76.925

88.700

2023

2028

Jaarlijks

2

Startup-beleid

10.821

11.066

12.136

4.900

2.100

  

2023

2028

2028

2

Urgendamaatregelen industrie

90

5.200

11.940

    

2023

2028

Jaarlijks

2

Invest NL

10.276

11.683

11.625

11.625

11.625

11.625

11.625

2022

2027

Periodiek

2

Noodloket (TOG's)

4

      

Geen

2023

2020

2

Tegemoetkoming vaste lasten

3.486.352

291.120

     

Geen

2023

2022

2

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

228

      

Geen

2023

2022

2

Europees Defensie Fonds cofinanciering

5

10.496

5.000

    

Geen

2025

2024

2

Omscholing naar tekortsectoren

596

      

2022

2026

2026

2

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

14.820

4.000

     

Geen

2023

2022

2

Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

285

1.200

     

Geen

2026

2025

2

Herstructurering winkelgebieden

6.219

16.623

16.388

14.839

12.301

11.100

17.900

Geen

2032

2031

2

R&D mobiliteitssectoren

32.452

33.848

33.100

27.900

12.700

  

Geen

2026

2022

2

SEG

76.166

9.592

     

Geen

2023

2022

2

NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie

10.706

314.876

84.879

13.917

13.703

  

Geen

2030

2029

2

NGF - project Health RI

10.000

12.000

12.000

11.000

11.000

8.000

5.000

Geen

2029

2028

2

NGF - project RegMed XB

15.541

7.111

10.649

9.549

1.584

1.283

1.183

Geen

2029

2028

2

NGF - project QuantumDeltaNL

45.855

82.507

127.818

3.613

81.172

1.235

 

Geen

2028

2027

2

NGF - project Oncode-PACT

3.236

65.926

49.963

40.875

   

Geen

2030

2029

2

NGF - project Circulaire Plastics NL

 

77.540

23.040

21.170

   

Geen

2032

2031

2

NGF - project NXTGEN HIGH TECH

 

141.448

78.220

58.711

56.147

37.496

21.317

Geen

2030

2029

2

NGF - project PhotonDelta

 

75.119

67.125

61.900

   

Geen

2030

2029

2

NGF - project Opschaling PPS beroepsonderwijs

 

41.250

39.189

35.089

34.519

  

Geen

2030

2029

2

Tegemoetkoming Energiekosten

 

330.000

     

Geen

2024

2023

2

Indirecte kosten compensatie ETS

59.802

      

2023

2027

2021

2

IPCEI Cloudinfrastructuur en services

 

11.658

20.642

20.642

19.000

  

Geen

2027

2026

2

IPCEI Micro elektronica

 

8.202

143.088

87.732

   

Geen

2027

2026

2

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

19.882

1.454

     

Geen

2023

2022

2

Omzetderving Limburg

23.600

      

Geen

2024

2023

2

Investeringen Verduurzaming Industrie - Klimaatfonds

 

25.971

134.210

227.933

197.529

154.714

118.909

Geen

2024

2023

2

EuroHPC

 

5.136

10.193

12.741

7.645

7.645

 

Geen

2030

2029

2

EuroQCI

 

2.836

5.606

11.906

   

Geen

2025

2024

2

Brexit Adjustment Reserve

609

19.265

     

Geen

2024

2023

2

Ruimte voor economie / bedrijventerreinen

  

2.789

1.770

2.666

1.753

 

Geen

n.t.b.

n.t.b.

2

Overige subsidies

3.576

11.536

10.199

11.187

10.187

8.687

8.187

2020

2025

Jaarlijks

2

Internationaal Innoveren

38.246

59.246

55.539

56.036

56.036

56.036

75.536

2020

2025

2024

2

PPS-Toeslag (voorheen TKI-toeslag)

199.531

220.308

200.686

187.161

187.161

187.161

187.161

2021

2026

2025

 

Subtotaal

4.194.546

2.061.825

1.353.286

1.147.468

928.756

678.935

652.544

   
            

Artikel 3 Toekomstfonds

3

Smart Industries

38

433

     

2023

2028

2020

3

Haalbaarheidsstudies STW

547

      

2023

2028

2024

3

Thematische Technology Transfer

2.356

4.404

3.169

3.000

3.000

  

2023

2028

2024

 

Subtotaal

2.941

4.837

3.169

3.000

3.000

0

0

   
            

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

4

Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

59.862

63.602

55.465

56.635

49.303

46.855

43.200

2023

2028

2025

4

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

29.610

45.319

42.000

25.540

0

0

0

2023

2028

2023

4

Energie-efficiëntie

1.273

2.624

2.368

2.368

2.368

2.368

2.368

2017

2023

2023

4

Green Deals

45

462

500

500

500

500

500

2016

2022

Geen

4

Demonstratieregeling Klimaat en Energie-innovatie (DEI+)

71.256

77.226

90.251

126.609

87.770

66.937

99.761

2023

2023

2027

4

Regeling Duurzame Scheepsbouw

3.307

3.424

1.696

1.696

1.696

1.696

0

2019

2023

2024

4

Projecten Klimaat en Energieakkoord

2.227

5.802

13.452

8.490

2.847

4.447

4.447

2016

n.n.b.

Geen

4

Stimulering Duurzame Energie (SDE)2

474.419

0

200.000

0

530.000

506.000

473.000

2016

n.v.t.

2010

4

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)3

398.502

485.275

307.428

591.688

2.825.146

2.748.955

2.631.795

2022

n.v.t.

2020

4

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)3

0

832.375

280.367

91.875

658.286

967.592

1.115.512

Geen

2023

Geen

4

Aardwarmte (SCAN-programma)

17.500

30.000

37.500

12.500

12.500

0

0

Geen

2023

2024

4

ISDE-regeling

249.518

591.320

686.290

806.950

272.900

97.700

97.700

2019

2026

2026

4

Carbon Capture Storage (CCS)/ERA-NET energieprojecten

2.677

3.170

4.664

3.780

5.113

5.380

5.380

Geen

n.n.b.

2022

4

Programma Hoge Flux Reactor

6.401

6.440

6.925

6.925

6.925

6.925

6.925

Geen

n.n.b.

Periodiek

4

Caribisch Nederland

34.887

21.777

13.344

4.144

4.144

4.144

4.144

Geen

n.n.b.

Jaarlijks

4

Overige subsidies

57.565

92.897

62.391

57.391

77.393

75.058

50.133

Geen

2024

Jaarlijks

4

Opschalingsinstrument Waterstof

0

1.000

389.000

318.000

268.000

275.000

202.000

Geen

2025

n.n.b.

4

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

496

0

0

6.000

7.691

14.839

19.372

2018

2025

2026

4

Subsidie ondersteuning verduurzaming MKB

8.424

5.489

9.000

0

0

0

0

Geen

2026

2024

4

IPCEI waterstof

45

175.724

396.815

354.716

259.271

241.515

178.645

Geen

2026

2026

4

Vulmaatregelen gasopslag

0

70.000

340.400

253.500

0

0

0

Geen

2023

2023

4

MIEK

1.039

5.908

14.450

13.040

1.500

0

0

Geen

n.n.b.

Geen

4

Schadeafhandeling mijnbouw Limburg

0

3.337

4.087

5.212

5.212

1.000

1.000

Geen

2026

Geen

4

Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS)

0

130.000

110.000

60.000

80.000

80.000

40.000

Geen

n.n.b.

2028

4

NGF-project NieuweWarmteNu!

0

17.820

37.620

49.500

39.600

25.740

29.084

Geen

2027

n.n.b.

4

Tegemoetkoming energieprijzen 2022

3.123.553

9.345

0

0

0

0

0

Geen

n.n.b.

2022

4

Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023

370.240

3.797.830

100.000

0

0

0

0

Geen

n.n.b.

2023

4

Compensatie aanbestedende diensten SEFE-contracten

0

20.000

50.000

4.000

0

0

0

Geen

n.n.b.

Geen

4

Tegemoetkoming blokaansluitingen

0

513.335

178.641

0

0

0

0

Geen

n.n.b.

2028

4

Uitbreiding ontwikkelfonds energiecoöperaties warmteprojecten (EM)

0

26.551

0

0

0

0

0

Geen

n.n.b.

Geen

4

Investeringen waterstofbackbone

0

36.700

34.500

53.300

118.300

155.800

277.200

Geen

n.n.b.

Geen

4

NGF - project Circulaire zonnepanelen

0

0

135.000

0

0

0

0

Geen

n.n.b.

n.n.b.

4

Geothermie (Klimaatfonds)

0

0

1.000

21.000

80.000

30.000

20.000

Geen

n.n.b.

n.n.b.

 

Subtotaal

4.912.846

7.074.752

3.605.154

2.935.359

5.396.465

5.358.451

5.302.166

   
            

Artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

5

Waardevermeerderingsregeling

116.016

105.984

13.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Geen

2024

2023

5

Geestelijke bijstand

40

1.060

550

550

0

0

0

Geen

 

2026

5

Duurzaam herstel

0

28.000

111.000

213.415

0

0

0

Geen

 

n.v.t.

5

Woonbedrijf

3.523

3.646

0

0

0

0

0

Geen

2024

2026

5

Diverse subsidies versterken

71.254

119.677

0

0

0

0

0

Geen

 

n.v.t.

5

Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken

521.277

213.933

5.000

0

0

0

0

Geen

2024

2023

5

Huurderscompensatie

112

350

0

0

0

0

0

Geen

  

5

Nieuwbouwregeling

4.314

4.930

4.930

4.930

0

0

0

Geen

  

5

Economische bedrijvigheid

0

0

28.000

28.000

28.000

28.000

3.000

Geen

 

n.v.t.

5

Uitbreiding bereik woningsverbeteringssubsidie

0

150.000

0

0

0

0

0

Geen

 

2023

 

Subtotaal

716.536

627.580

162.480

254.895

36.000

36.000

11.000

   
            
 

Totaal

9.843.131

9.801.166

5.176.612

4.396.024

6.421.397

6.148.714

6.013.507

   
1

2

3

Topconsortia Kennis en Innovatie

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn private stichtingen die ten behoeve van de erkende Topsectoren de kennis- en innovatieagenda vormgeven en laten uitvoeren. Hiertoe voeren de TKI’s activiteiten uit gericht op het samen met de relevante bedrijven en kennisinstellingen voor hun thema programmeren van activiteiten, bouwen van PPS-consortia om innovatie vorm te geven, informeren, coördineren en enthousiasmeren van partijen om een bijdrage te leveren aan de kennis- en innovatieagenda. Eén van de instrumenten die TKI’s hiervoor aanwenden betreft de PPS-toeslag, een subsidie die de TKI’s bij de minister van EZK kunnen aanvragen op grond van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES).

De PPS-toeslag is bedoeld om privaat-publieke samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) te stimuleren. De 10 erkende topsectoren zijn Agri & Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Energie, Logistiek, Creatieve industrie, Life Sciences & Health, Chemie, Water en Maritiem en vanaf 2022 is ook ICT een formele topsector.

Om als TKI opgenomen te worden in de begroting moet het aan de volgende criteria voldoen:

 • Het TKI is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die bestemd is voor het tot stand brengen en doen uitvoeren van een meerjarig onderzoeksprogramma, waarin ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en onderzoeksorganisaties participeren.

 • Het onderzoeksprogramma vindt plaats voor gezamenlijke rekening en risico van bedrijven en onderzoeksorganisaties.

 • De minimale omvang van het jaarlijkse onderzoeksprogramma bedraagt € 5 mln.

 • Het onderzoeksprogramma dat het TKI voorstaat voorziet in een behoefte en is nog niet afgedekt door andere TKI’s.

 • Bij een TKI zijn minimaal 3 ondernemingen en 3 publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties betrokken.

 • Het is transparant en onder redelijke voorwaarden mogelijk voor bedrijven en kennisinstellingen om aansluiting te krijgen bij een TKI.

 • Binnen een TKI is een goede vertegenwoordiging van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Een TKI wordt dan ook geacht betrokkenheid van het MKB actief te bevorderen.

 • Het TKI gebruikt de publieke middelen die het ontvangt om private bijdrage aan het onderzoek in PPS-verband te stimuleren.

Periodiek wordt bezien of de TKI’s aan de voorwaarden voldoen om in de begroting opgenomen te blijven.

In 2013 is de PPS-toeslag geïntroduceerd. De kenmerken van de regeling betreffende de PPS-toeslag zijn:

 • De toeslag is een generiek vormgegeven instrument: grondslag van de toeslag is de private bijdrage (waarvan een beperkt aandeel in natura) aan onderzoeksorganisaties voor privaat-publieke samenwerkingsprojecten uit het meerjarig onderzoeksprogramma van de TKI en de cash-bijdrage van bedrijven aan onderzoeksopdrachten die voor het TKI onderzoeksprogramma relevant zijn. Deze grondslag bepaalt de omvang van de toeslag.

 • Het toeslagpercentage is 30%, voor de eerste € 20.000 per bedrijf is het percentage 40%. Voor ANBI-bijdragen geldt een toeslagpercentage van 25% tot een maximum van € 90 mln per jaar over alle topsectoren heen.

 • De PPS-toeslag die het TKI ontvangt wordt door het TKI ingezet in publiek private samenwerkingsprojecten binnen het onderzoeksprogramma van het TKI.

 • Het onderzoek voor zowel grondslag als de inzet van PPS-toeslag betreft fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

In het najaar 2023 zal de PPS-toeslagmodule in de RNES worden gewijzigd en daar verder gaan onder de naam PPS-innovatieregeling. Op grond daarvan kan een TKI PPS-programmasubsidie aanvragen. De kenmerken van de PPS-innovatiemodule zijn:

 • Jaarlijks wordt per TKI een subsidieplafond gepubliceerd, waarvoor het TKI een aanvraag voor subsidie voor een PPS-programma kan indienen.

 • De PPS-innovatiemiddelen die het TKI ontvangt, worden door het TKI ingezet in publiek private samenwerkingsprojecten binnen dit onderzoeksprogramma van het TKI.

 • Het onderzoek waar de PPS-innovatiemiddelen op wordt ingezet kan de hele range van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling betreffen.

Hieronder volgen de TKI’s die een aanvraag kunnen indienen voor PPS-programmasubsidie. Deze TKI’s kunnen daarnaast subsidie aanvragen voor hun programma-ondersteunende activiteiten en hun bijdragen aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid (MTIB) (POA-subsidie). Hiervoor is vanuit artikel 2 van de EZK-begroting € 6,65 miljoen per jaar beschikbaar voor alle TKI’s samen. TKI’s kunnen ook subsidie ontvangen van andere begrotingsartikelen van de EZK-begroting en van andere departementen, waarbij de middelen van het betreffende departement naar de begroting van EZK worden overgeboekt. TKI’s mogen ook verzoeken om een beperkt deel van het initieel beschikbare PPS-innovatiebudget om te zetten in budget voor de POA-subsidie dat ze na aanvraag en verlening mogen gebruiken voor programma-ondersteunende activiteiten.

De programma-ondersteunende activiteiten moeten direct verband houden met het tot stand brengen van PPS-verbanden (netwerkvorming, consortiavorming), management van het TKI PPS-onderzoeksprogramma, kennisoverdracht en valorisatie.

De drie TKI’s genoemd onder 10 a, b en c vormen een bij elkaar horend cluster ten behoeve van de topsector Water en Maritiem.

Tabel 122 Overzichtstabel TKI’s
 

Statutaire naam

1

Stichting TKI Agri&Food

2

Stichting TKI ICT

3

Stichting TKI Groene Chemie en Circulariteit

4

Stichting TKI CLICKNL

5

Stichting TKI Energie

6

Stichting TKI HTSM

7

Stichting Life Sciences Health – TKI

8

Stichting TKI Logistiek

9

Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

10a

Stichting TKI Maritiem

10b

Stichting TKI Deltatechnologie

10c

Topconsortium for Knowledge and Innovation Water technology

TKI Energie

De Topsector Energie ontvangt niet alleen POA-subsidie vanuit het bovenvermelde budget van € 6,65 mln uit artikel 2 van de EZK-begroting in het kader van het bedrijfslevenbeleid, maar ook vanuit het energie-innovatiebudget ex artikel 4 van de EZK-begroting. Dit laatste houdt verband met het feit dat het TKI Energie namelijk een dubbele doelstelling hanteert: zowel versterking van de energiesector als ook versnelling van de energietransitie. Om het TKI Energie (ook) in dit kader goed te laten functioneren en ook een stimulerende rol te laten vervullen in het betrekken van bedrijfsleven en kennisinstellingen ontvangt het TKI ook POA-subsidie vanuit de  specifieke energie-innovatiemiddelen die daartoe op grond van begrotingsartikel 4 beschikbaar zijn.

Het TKI Energie dat voor de Topsector Energie de programma-ondersteunende activiteiten uitvoert, doet ook op eigen initiatief, op basis van de kennis en expertise binnen deze topsector, voorstellen voor de inzet door EZK van andere energie-innovatiemiddelen uit het artikel 4-budget . Omdat het TKI voor (onder meer) deze activiteit tot het doen van voorstellen ook POA-subsidie kan aanvragen (die dan vanuit het artikel 4-budget kan worden verleend) , worden aan dit TKI wel hoge eisen gesteld op het punt van onafhankelijkheid, transparantie en zorgvuldigheid. Dit impliceert dat deze activiteiten (tot het doen van voorstellen over aanwending) niet door partijen kunnen worden uitgevoerd die (direct) baat hebben bij de uitkomsten van die activiteiten – dat zou immers de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken.

Licence