Base description which applies to whole site

7.1 Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 40 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Naam organisatie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen x 1.000

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

Gezondheidsdienst voor Dieren1

RWT

21

 

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Raad voor Plantenrassen

ZBO

21

1.492

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2028

Centrale Commissie Dierproeven2

ZBO

21

2.470

Kamerstuk 32 336, nr. 114

2025

College voor de toelating van gewasbeschermings-middelen en biociden3

ZBO en RWT

21

1.866

Kamerstuk 27 858, nr. 601

2026

Staatsbosbeheer

ZBO en RWT

22

30.987

(Kamerstuk 29 659, nr. 51) Kaderwet ZBO’s is niet van toepassing, op Staatsbosbeheer. Voor Staatsbosbeheer geldt de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. Daarin is ook een evaluatieverplichting opgenomen(iedere vier jaar evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid). Laatst uitgevoerde evaluatie stamt uit 2018

2026

Wageningen Research

RWT

23

66.878

Kamerstuk 32 637, nr. 274 (Loopt mee in de evaluatie subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek)

Evaluatieplicht niet van toepassing

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

ZBO en RWT

21

1.177

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2027

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

ZBO en RWT

21

182

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2027

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

ZBO en RWT

21

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2027

Stichting Bloembollenkeuringsdienst

ZBO en RWT

21

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2027

Stichting Skal4

ZBO en RWT

21

2.800

Kamerstuk 25 268, nr. 162

2023

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)

ZBO en RWT

21

178

Kamerstuk 26 991, nr. 578

2025

Bureau Beheer Landbouwgronden

ZBO en RWT

22

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Rendac BV5

RWT

21

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Stichting Bureau Erkenningen

ZBO en RWT

21

Kamerstuk 25 268, nr. 207

2026

Grondkamers6

ZBO

21

Evaluatie wordt meegenomen bij de herziening van de pachtwetgeving

Evaluatie wordt meegenomen bij de herziening van de pachtwetgeving

Kamer voor de Binnenvisserij7

ZBO

22

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

1

2

3

4

5

6

7

Tabel 41 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Zorg Onderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMw)1

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

ZBO

Artikel 23

495

1

Licence