Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 Meerjarige ontvangstenraming

De ontwikkeling van de belasting- en premieontvangsten voor de periode 2011–2015 is weergegeven in tabel 2.4.1. De ramingen voor 2011 en 2012 zijn in voorgaande paragrafen toegelicht.

Tabel 2.4.1. Meerjarige belasting- en premieraming op EMU-basis (x miljard euro)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

221,2

231,9

241,0

250,8

250,7

wv belastingen op kasbasis

134,2

139,6

147,5

156,1

161,4

Licence