Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.5 De belastingraming 2011–2012

Tabel 2.5.1 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten 2011 en 2012 op kasbasis en de aansluiting naar EMU-basis.

Tabel 2.5.1. Overzicht van belasting- en premieontvangsten 2011–2012 (x €miljoen)
 

Vermoedelijke uitkomsten 2011

Ontwerpbegroting 2012

Indirecte belastingen

69 099

70 901

Invoerrechten

2 352

2 427

Omzetbelasting

41 275

42 301

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2 054

2 068

Accijnzen

11 234

11 517

– Accijns van lichte olie

4 067

4 174

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3 687

3 834

– Tabaksaccijns

2 530

2 574

– Alcoholaccijns

300

285

– Bieraccijns

380

377

– Wijnaccijns

269

273

Belastingen van rechtsverkeer

3 415

3 693

– Overdrachtsbelasting

2 395

2 553

– Assurantiebelasting

1 020

1 141

Motorrijtuigenbelasting

3 595

3 599

Belastingen op een milieugrondslag

4 576

4 394

– Grondwaterbelasting

179

1

– Afvalstoffenbelasting

43

0

– Energiebelasting

4 234

4 271

– Waterbelasting

126

126

– Brandstoffenheffingen

1

1

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

155

155

Belasting op zware motorrijtuigen

149

149

Verpakkingenbelasting

302

302

Bankbelasting

0

300

     

Directe belastingen

65 027

68 638

Inkomstenbelasting kas

– 858

– 185

Loonbelasting kas

47 586

48 279

Dividendbelasting

2 317

2 536

Kansspelbelasting

464

474

Vennootschapsbelasting

13 888

15 868

– Gassector kas

1 750

1 900

– Niet-gassector kas

12 138

13 968

Successierechten

1 607

1 643

     

Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

78

74

Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

30

26

     

Totaal belastingen

134 231

139 640

     

Premies volksverzekeringen kas

36 816

39 192

Premies werknemersverzekeringen

49 699

52 313

Aansluiting naar EMU-basis

451

766

     

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

221 197

231 911

Licence