Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7 Budgettair overzicht interventies t.b.v. de financiële sector

Tabel 7.1 Budgettair overzicht kredietcrisismaatregelen (in miljoenen euro)
 

2008–2010

∆ Nota

2011

2012

Bron:

A.

Verwerving Fortis/RFS/AA

         
 

1.

ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen N.V. – RFS Holdings B.V. (incl. Z-share en residual N-share)

27 971

 

27 971

27 971

Saldibalans

 

2.

Overbruggingskrediet Fortis

4 575

 

3 750

3 750

Saldibalans

 

3.

Aflossingen overbruggingskredieten Fortis

   

– 825

0

IX-A, artikel 1

 

4.

Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis

– 1 374

– 37

– 137

– 122

IX-A, artikel 1

 

5.

Dividend RFS Holdings B.V.

– 6

 

– 0,24

 

IX-B, artikel 3

 

6.

Premieontvangsten Capital Relief Instrument

– 193

 

 

 

IX-B, artikel 3

 

7.

Premieontvangsten counter indemnity

– 26

 

– 26

– 26

IX-B, artikel 3

 

8.

Dividend ABN Amro Group N.V.

 

– 200

– 200

– 419

IX-B, artikel 3

 

∆ Staatsschuld (excl. rente MCN)

30 844

– 237

– 1 188

– 567

 

B.

Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

         
 

9.

Verstrekt kapitaal ING

10 000

     

IX-B, artikel 3

 

10.

Verstrekt kapitaal Aegon

3 000

     

IX-B, artikel 3

 

11.

Verstrekt kapitaal SNS Reaal

750

     

IX-B, artikel 3

 

12.

Aflossing ING

– 5 000

 

– 2 000

– 3 000

IX-B, artikel 3

 

13.

Aflossing Aegon

– 1 500

– 750

– 1 500

 

IX-B, artikel 3

 

14.

Aflossing SNS Reaal

– 185

     

IX-B, artikel 3

 

15.

Couponrente ING

– 684

     

IX-B, artikel 3

 

16.

Couponrente Aegon

– 177

     

IX-B, artikel 3

 

17.

Couponrente SNS Reaal

– 39

     

IX-B, artikel 3

 

18.

Repurchase fee ING

– 347

 

– 1 000

– 1 500

IX-B, artikel 3

 

19.

Repurchase fee Aegon

– 160

– 375

– 750

 

IX-B, artikel 3

 

20.

Repurchase fee SNS Reaal

0

     

IX-B, artikel 3

 

∆ Staatsschuld

5 659

– 1 125

– 5 250

– 4 500

 

C.

Back-up faciliteit ING EUR/USD wisselkoers

1,34

0,08

1,42

1,44

 
 

21.

Funding fee (rente + aflossing)

8 248

240

3 018

2 030

IX-B, artikel 3

 

22.

Management fee

106

– 2

39

32

IX-B, artikel 3

 

23.

Portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)

– 7 877

– 253

– 2 788

– 1 839

IX-B, artikel 3

 

24.

Garantiefee

– 232

4

– 85

– 71

IX-B, artikel 3

 

25.

Additionele garantiefee

– 154

6

– 128

– 106

IX-B, artikel 3

 

26.

Additionele fee

– 91

5

– 56

– 46

IX-B, artikel 3

 

27.

Saldo Back-up faciliteit ( 21 t/m 26)

0

0

0

0

IX-B, artikel 3

 

28.

Meerjarenverplichting aan ING

13 084

– 957

9 579

7 692

Saldibalans

 

29.

Alt-A portefeuille

16 376

– 1 076

12 787

10 388

Saldibalans

 

∆ Staatsschuld = 27. Saldo Back-up faciliteit

         

D.

Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

         
 

30.

Garantieverlening (geëffectueerd)

50 275

     

IX-B, artikel 2

 

31.

Afname voorwaardelijke verplichting

– 11 277

2 594

– 3 194

– 14 111

IX-B, artikel 2

 

32.

Stand openstaande garanties (30–31)

38 998

 

35 804

21 693

IX-B, artikel 2

 

33.

Premieontvangsten garanties bancaire leningen (saldo)

– 523

– 3

– 361

– 231

IX-B, artikel 2

 

34.

Schade-uitkeringen

0

       
 

∆ Staatsschuld (excl. nr. 30, 31 en 32)

         

E1.

IJsland

         
 

35.

Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

1 428

     

IX-B, artikel 2

 

36.

Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

7

     

IX-B, artikel 2

 

37.

Vordering op IJsland

1 329

     

Saldibalans

 

38.

Opgebouwde rente op vordering

51

 

42

 

Saldibalans

 

39.

Ontvangsten lening IJsland

0

     

IX-B, artikel 2

               

E2.

Griekenland

         
 

40.

Lening Griekenland

1 248

 

2 191

1 091

IX-B, artikel 4

 

41.

Vordering op Griekenland

1 248

 

3 439

4 530

Saldibalans

 

42.

Ontvangsten lening Griekenland (i.) aflossing

0

 

0

0

IX-B, artikel 4

 

43.

Ontvangsten lening Griekenland (i.) premie incl. servicefee

-30

 

– 101

– 174

IX-B, artikel 4

 

∆ Staatsschuld (excl. nr. 37, 38 en 41)

2 653

 

2 090

917

 

F.

Europa

         
 

44.

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

2 946

     

IX-B, artikel 4

 

45.

Garantieverlening NL-aandeel EFSF1)

25 872

 

30 039

 

IX-B, artikel 4

 

46.

Stand openstaande garanties (44 + 45)

28 818

 

58 857

 

IX-B, artikel 4

 

47.

Deelneming EFSF

1

 

1

 

IX-B, artikel 4

 

∆ Staatsschuld (excl. nr. 44, 45 en 46)

1

 

1

0

 

G.

Overige gevolgen

         
 

48.

Uitvoeringskosten en inhuur externen

62

 

10

2

IX-B, artikel 3

 

49.

Terug te vorderen uitvoeringskosten inhuur externen

0

 

0

0

Saldibalans

 

50.

Ontvangen uitvoeringskosten externen

– 19

 

– 2

0

IX-B, artikel 3

 

∆ Staatsschuld (excl rentelasten)

38 634

– 1 365

– 4 708

– 4 381

 
 

Staatsschuld cumulatief (excl rentelasten)

38 634

– 1 365

33 926

29 545

 
 

Uitstaande hoofdsom

42 192

– 750

40 059

38 150

 
 

Toerekenbare rentelasten

3 979

– 104

1 332

1 255

 

∆ Nota betreft de mutatie in 2011 ten opzichte van stand Voorjaarsnota 2011

1)

De begrotingstechnische verwerking van het nieuwe pakket aan Griekenland vindt vermoedelijk plaats bij Najaarsnota. Reeds is aan de kamer gecommuniceerd dat de garantieverplichting aan het EFSF hierbij mogelijk kan oplopen tot ca. 100 mld.

Tabel 7.2 Balans (standen en mutaties – in miljoenen euro)

Omschrijving:

2010

2011

Omschrijving:

2010

2011

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

     

I: Financiering staatsschuld (excl. rentelasten)

38 634

– 4 708

33 926

       

II: Financiering uit resultaat (tabel 3)

– 519

1 277

758

1. ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen N.V. – RFS Holdings B.V. (incl. Z-share en residual N-share)

27 971

 

27 971

III: Financiering uitgavenkader

43

8

51

       

Toerekenbare rentelasten cumulatief

3 979

1 332

5 312

2. Overbruggingskrediet Fortis

4 575

– 825

3 750

       
       

C. Back-up faciliteit ING

     

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

     

28. Meerjarenverplichting aan ING

13 084

– 3 505

9 579

9. Verstrekt kapitaal ING (+ 12)

5 000

– 2 000

3 000

Te betalen funding fee

22

– 22

0

10. Verstrekt kapitaal Aegon (+ 13)

1 500

– 1 500

0

Voorziening

3 324

– 193

3 131

11. Verstrekt kapitaal SNS Reaal (+ 14)

565

 

565

Verwacht resultaat IABF (voor voorziening)

 

77

77

               

C. Back-up faciliteit ING

             

29. Alt-A portefeuille

16 376

– 3 589

12 787

       

Te ontvangen rente

54

– 54

0

       
               

F. Europa

             

47. Deelneming EFSF

1

1

2

       
               

E1. IJsland

             

37. Vordering op IJsland

1 329

 

1 329

       

38. Opgebouwde rente op vordering

51

42

93

       

Totale vordering op IJsland

1 380

 

1 422

       

Totale vordering op IJsland

             
               

E2. Griekenland

             

41. Vordering op Griekenland

1 248

2 191

3 439

       
               

G. Overige gevolgen

     

Technische correctie

     

Saldo terug te vorderen uitvoeringskosten

0

0

0

Aansluiting incl. afronding

103

 

103

Totaal uitstaande activa:

58 670

– 5 734

52 936

Totaal uitstaande passiva:

58 670

– 5 734

52 936

Tabel 7.3 Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten (in miljoenen euro)

(toerekenbare) Kosten

2008–2010

∆ Nota

2011

(toerekenbare) Opbrengsten

2008–2010

∆ Nota

2011

Toerekenbare rentelasten

3 979

– 104

1 332

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

     

E1. IJsland

     

4. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis

1 374

37

137

Kosten i.v.m. topping up

106

   

5. Dividend RFS Holdings B.V.

6

 

0,24

G. Overige gevolgen

     

6. Premieontvangsten Capital Relief Instrument

193

 

48. Uitvoeringskosten en inhuur externen

62

 

10

7. Premieontvangsten counter indemnity

26

 

26

50. Ontvangen uitvoeringskosten externen

– 19

 

– 2

8. Dividend ABN Amro Group N.V.

0

200

200

               
       

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

     
       

15. t/m 17. Ontvangen couponrente

900

 

0

       

18. t/m 20. Ontvangen repurchase fees

507

375

1 750

               
       

C. Back-up faciliteit ING

     
       

Resultaat IABF (na vorming voorziening)

0

 

0

               
       

D. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

     
       

33. Premieontvangsten garanties bancaire leningen (saldo)

523

3

361

               
       

E1. IJsland

     
       

38. Opgebouwde rente op vordering

51

 

42

               
       

E2. Griekenland

     
       

43. Ontvangsten lening Griekenland (i.) premie incl. servicefee

30

 

101

Totale kosten:

4 128

– 104

1 340

Totale opbrengsten:

3 610

615

2 617

Resultaat:

– 519

719

1 277

       
Tabel 7.4 Garanties (in miljoenen euro)

Omschrijving:

2010

2011

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

     

Counter indemnity

950

 

950

       

D. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

     

Stand openstaande garanties

38 998

– 3 194

35 804

       

F. Europa

     

Garantie EU-begroting

2 946

 

2 946

Garantie EFSF1)

25 872

30 039

55 911

Saldo openstaande garanties:

68 766

26 845

95 611

1)

De begrotingstechnische verwerking van het nieuwe pakket aan Griekenland vindt vermoedelijk plaats bij Najaarsnota. Reeds is aan de kamer gecommuniceerd dat de garantieverplichting aan het EFSF hierbij mogelijk kan oplopen tot ca. 100 mld.

Licence