Base description which applies to whole site
+

2.4 Meerjarige ontvangstenraming

De ontwikkeling van de belasting- en premieontvangsten voor de periode 2012–2017 is weergegeven in tabel 2.4.1. De ramingen voor 2012 en 2013 zijn in voorgaande paragrafen toegelicht.

Tabel 2.4.1. Meerjarige belasting- en premieraming op EMU-basis (in miljarden euro's)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

223,1

235,4

240,0

246,8

257,0

268,3

wv belastingen op kasbasis

131,9

139,4

141,4

147,3

152,1

158,8

Licence