Base description which applies to whole site
+

2.5 De belastingraming 2012–2013

Tabel 2.5.1 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten 2012 en 2013 op kasbasis en de aansluiting naar EMU-basis.

Tabel 2.5.1. Overzicht van belasting- en premieontvangsten 2012–2013 (in miljoenen euro's)
 

Vermoedelijke uitkomsten 2012

Ontwerpbegroting 2013

Indirecte belastingen

68 162

73 709

Invoerrechten

2 294

2 370

Omzetbelasting

41 309

45 953

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1 831

1 810

Accijnzen

11 279

11 979

– Accijns van lichte olie

4 033

4 100

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3 733

4 047

– Tabaksaccijns

2 525

2 756

– Alcoholaccijns

312

326

– Bieraccijns

375

404

– Wijnaccijns

302

344

Belastingen van rechtsverkeer

2 413

2 349

– Overdrachtsbelasting

1 309

1 214

– Assurantiebelasting

1 109

1 140

– Kapitaalsbelasting

– 5

– 5

Motorrijtuigenbelasting

3 586

3 624

Belastingen op een milieugrondslag

4 267

4 724

– Grondwaterbelasting

0

0

– Afvalstoffenbelasting

0

0

– Energiebelasting

4 142

4 495

– Waterbelasting

124

124

– Brandstoffenheffingen

1

105

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

157

157

Belasting op zware motorrijtuigen

134

137

Verpakkingenbelasting

293

0

Bankbelasting

600

600

Verhuurderheffing

0

5

     

Directe belastingen

63 667

65 555

Inkomstenbelasting kas

39

– 142

Loonbelasting kas

46 286

46 346

Dividendbelasting

2 562

2 626

Kansspelbelasting

467

477

Vennootschapsbelasting

12 944

14 858

– Gassector kas

1 700

1 800

– Niet-gassector kas

11 244

13 058

Vermogensbelasting

11

11

Successierechten

1 357

1 379

     

Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

22

22

Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

88

92

     

Totaal belastingen

131 940

139 378

     

Premies volksverzekeringen kas

37 616

41 432

Premies werknemersverzekeringen

52 095

53 837

wv zorgpremies

35 822

37 824

Aansluiting naar EMU-basis

1 403

779

     

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

223 054

235 427

Licence