Base description which applies to whole site

4 EMU-schuld

Tabel 4.1 Financieringsbehoefte Rijk (in miljoenen euro)
 

2011

2012

2013

2014

2015

bron

EMU-tekort Rijk

16 934

14 838

5 857

9 229

4 604

zie tabel 3.3

Bij: Ktv's en financiële transacties

5 302

10 047

9 201

8 133

11 402

zie tabel 1.4

Bij: Overbruggingskrediet FBN/ABN

– 825

0

0

– 200

– 150

 

Bij: Obligaties Antillen

115

0

0

0

0

 

Bij: Derdenrekening

275

533

152

43

– 38

 

Financieringstekort Rijk op kasbasis

21 801

25 418

15 210

17 205

15 818

 
Tabel 4.2 Opbouw EMU-schuld collectieve sector (in miljoenen euro)
 

2011

2012

2013

2014

2015

bron

EMU-schuld primo

371 784

394 197

434 367

447 152

463 975

 

Financieringstekort Rijk

21 801

25 418

15 210

17 205

15 818

zie tabel 4.1

EMU-tekort lokale overheden

3 031

2 931

3 201

2 251

1 831

zie tabel 3.5

ING back-up faciliteit

– 2 707

– 1 852

– 1 524

– 1 704

– 1 239

 

EFSF1 2

993

13 674

1 898

1 071

0

 

Schatkistbankieren

0

0

– 6 000

– 2 000

– 2 000

 

Overig

– 705

0

0

0

0

 

EMU-schuld ultimo

394 197

434 367

447 152

463 976

478 386

 

EMU-schuldquote (in procenten bbp)

65,5%

71,5%

71,9%

72,2%

72,2%

 
1

Voor de raming van de schuld van de leningen die het EFSF aan Spanje zal verstrekken is uitgegaan van de huidige beschikbare informatie. Dit houdt in dat er in de ramingen van uit wordt gegaan dat het programma voor de herkapitalisatie van de Spaanse banken volledig uit het EFSF gefinancierd wordt. Dit omdat het ESM op moment van schrijven nog niet in werking is getreden. Ook wordt in de raming verondersteld dat zodra de tranche beschikbaar komt, hier door Spanje geheel op getrokken wordt.

2

Voor de raming van de schuld van de leningen die het EFSF aan Griekenland zal verstrekken is uitgegaan van de huidige beschikbare informatie. Dit wil zeggen dat in de raming ervan uit gegaan wordt dat Griekenland zich houdt aan de afspraken en de tranches worden uitgekeerd conform de Memorandum of Understanding van maart 2012.

Tabel 4.3 Opbouw EMU-schuldquote (in procenten bbp)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Bron

EMU-schuldquote primo

63,1%

65,5%

71,5%

71,9%

72,2%

 

EMU-tekort collectieve sector1

4,5%

3,8%

2,7%

3,1%

2,7%

zie tabel 3.2

Financiële en Europese interventies

– 0,6%

1,9%

– 0,1%

– 0,2%

– 0,4%

 

Overige financiële transacties

– 0,1%

0,8%

– 0,5%

– 0,3%

– 0,1%

 

Noemereffect bbp

– 1,4%

– 0,6%

– 1,7%

– 2,3%

– 2,2%

 

EMU-schuldquote ultimo

65,5%

71,5%

71,9%

72,2%

72,2%

 
1

De rente-uitgaven en dividendontvangsten als gevolg van de interventies in de financiële sector lopen mee in het totale EMU-saldo.

Tabel 4.4 Historisch overzicht EMU-schuld
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EMU-schuld (in miljarden euro)

227

235

248

258

266

256

259

348

348

372

394

Bbp (in miljarden euro)

448

465

477

491

513

540

572

594

573

589

602

EMU-schuld collectieve sector (in procenten bbp)

50,7%

50,5%

52,0%

52,4%

51,8%

47,4%

45,3%

58,5%

60,8%

63,1%

65,5%

Licence