Base description which applies to whole site

4 EMU-schuld

Tabel 4.1 Financieringsbehoefte Rijk (in miljoenen euro)
 

2013

2014

2015

2016

2017

bron

EMU-tekort Rijk

– 4.919

– 10.881

– 9.715

– 11.523

– 9.738

zie tabel 3.3

Af: Ktv's en financiële transacties

7.031

2.163

1.541

1.431

3.246

zie tabel 1.4

Af: Overbruggingskrediet FBN/ABN

0

– 200

– 150

– 950

– 1.650

 

Bij: Begrotingsreserve

258

0

0

0

0

 

Af: (dis)Agio

0

168

0

0

0

 

Af: Derdenrekening

– 167

752

1.069

670

1.009

 

Feitelijk financieringstekort Rijk op kasbasis

– 11.525

– 13.764

– 12.175

– 12.675

– 12.343

 
Tabel 4.2 Opbouw EMU-schuld collectieve sector (in miljoenen euro)
 

2013

2014

2015

2016

2017

bron

EMU-schuld primo

426.145

441.126

454.149

467.229

480.605

 

Financieringssaldo Rijk

11.525

13.764

12.175

12.675

12.343

zie tabel 4.1

EMU-saldo lokale overheden

1.905

2.181

1.805

1.601

1.301

zie tabel 3.5

ING back-up faciliteit

– 4.779

– 2.722

0

0

0

 

EFSF

2.351

699

0

0

0

 

Schatkistbankieren (onderling lenen)

0

– 900

– 900

– 900

– 900

 

SNS

5.000

0

0

0

0

 

Overig

– 1.021

0

0

0

0

 

EMU-schuld ultimo

441.126

454.149

467.229

480.605

493.349

 

EMU-schuldquote (in procenten bbp)

68,6%

69,8%

70,0%

70,3%

70,3%

 
Tabel 4.3 Opbouw EMU-schuldquote (in procenten bbp)
 

2013

2014

2015

2016

2017

bron

EMU-schuldquote primo

66,5%

68,6%

69,8%

70,0%

70,3%

 

EMU-tekort collectieve sector

2,3%

2,9%

2,2%

2,4%

2,2%

zie tabel 3.2

Financiële en Europese interventies

0,5%

– 0,9%

– 0,2%

– 0,2%

– 0,3%

 

Overige financiële transacties

– 0,5%

0,0%

0,0%

– 0,3%

– 0,1%

 

Noemereffect bbp

– 0,2%

– 0,8%

– 1,8%

– 1,7%

– 1,8%

 

EMU-schuldquote ultimo

68,6%

69,8%

70,0%

70,3%

70,3%

 
Tabel 4.4 Historisch overzicht EMU-schuld
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EMU-schuld (in miljarden euro)

232

238

250

260

267

258

260

348

349

373

394

426

441

Bbp (in miljarden euro)

476

494

506

520

541

573

609

636

618

632

643

641

643

EMU-schuld collectieve sector

(in procenten bbp)

48,8

48,3

49,4

50,0

49,4

44,9

42,7

54,8

56,5

59,0

61,3

66,5

68,6

Licence