Base description which applies to whole site

3 EMU-saldo

De collectieve uitgaven bestaan uit de begrotingsgefinancierde uitgaven van het Rijk, de premiegefinancierde uitgaven van de sociale fondsen en de uitgaven van de decentrale overheden. Hetzelfde geldt voor de collectieve inkomsten. Omdat zowel de inkomsten als de uitgaven op de verschillende begrotingen op kasbasis worden gerapporteerd, moet gecorrigeerd worden voor kas-transverschillen (ktv’s), aangezien het EMU-saldo een begrip op transbasis is. Daarnaast tellen financiële transacties niet mee in het EMU-saldo, maar alleen in de EMU-schuld. De ramingen voor 2014 en 2015 zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2015 van het CPB. De ramingen voor 2016 en 2017 zijn technische extrapolaties op basis van de MLT 2012–2017 en de MEV 2015.

Om dubbeltellingen te voorkomen, moeten de onderlinge betalingen van het totaal worden afgetrokken (zowel bij de collectieve uitgaven als bij de collectieve inkomsten). Een voorbeeld van een onderlinge betaling van het Rijk aan de decentrale overheden is de wet werk en bijstand (WWB). Het Rijk neemt dit op als een uitgave, terwijl de decentrale overheden dit als inkomsten boeken, waarmee zij op hun beurt uitgaven bekostigen. Om uitgaven niet twee keer mee te nemen, wordt hiervoor gecorrigeerd in de vorm van een consolidatiepost.

Tabel 3.1 EMU-saldo collectieve sector (in miljoenen euro)
   

2013

2014

2015

2016

2017

bron

Inkomsten Rijk

166.745

164.895

170.543

172.971

178.060

 
 

waarvan belastingontvangsten

129.797

138.318

145.708

149.570

154.307

zie tabel 2.4.1

 

waarvan niet-belastingontvangsten

40.341

33.845

26.417

25.876

25.233

zie tabel 1.3

 

waarvan ktv's en financiële transacties

– 3.392

– 7.268

– 1.582

– 2.476

– 1.479

zie tabel 1.4

Inkomsten sociale fondsen

110.750

114.213

112.590

116.066

117.224

zie tabel 3.4

Inkomsten decentrale overheden

93.885

93.493

99.280

104.896

110.607

zie tabel 3.5

Consolidatie: Rijk aan sociale fondsen

– 14.302

– 17.984

– 21.505

– 21.714

– 22.226

zie tabel 3.4

Consolidatie: Rijk aan decentrale overheden

– 70.731

– 69.935

– 75.515

– 81.095

– 86.674

zie tabel 3.5

Inkomsten collectieve sector

286.347

284.682

285.393

291.124

296.991

 
               

Uitgaven Rijk

171.664

175.777

180.257

184.494

187.798

 
 

waarvan uitgaven

182.087

185.208

183.381

188.401

192.524

zie tabel 1.2

 

waarvan ktv's en financiële transacties

– 10.423

– 9.432

– 3.123

– 3.907

– 4.725

zie tabel 1.4

Uitgaven sociale fondsen

118.555

120.111

115.713

119.641

121.834

zie tabel 3.4

Uitgaven decentrale overheden

95.790

95.674

101.085

106.497

111.908

zie tabel 3.5

Consolidatie: Rijk aan sociale fondsen

– 14.302

– 17.984

– 21.505

– 21.714

– 22.226

zie tabel 3.4

Consolidatie: Rijk aan decentrale overheden

– 70.731

– 69.935

– 75.515

– 81.095

– 86.674

zie tabel 3.5

Uitgaven collectieve sector

300.976

303.642

300.036

307.824

312.640

 
               

EMU-saldo collectieve sector

– 14.629

– 18.960

– 14.643

– 16.699

– 15.649

 

Bruto binnenlands product (in miljarden euro)

643

650

667

684

702

 

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

– 2,3%

– 2,9%

– 2,2%

– 2,4%

– 2,2%

 

Tabel 3.2 bevat de EMU-saldi van de drie samenstellende delen van de collectieve sector. Deze saldi kunnen ook worden berekend door in tabel 3.1 de uitgaven van de inkomsten af te trekken per overheidslaag.

Tabel 3.2 Opbouw EMU-saldo collectieve sector (in miljoenen euro)
 

2013

2014

2015

2016

2017

bron

EMU-saldo Rijk

– 4.919

– 10.881

– 9.715

– 11.523

– 9.738

zie tabel 3.3

EMU-saldo sociale fondsen

– 7.805

– 5.897

– 3.123

– 3.575

– 4.610

zie tabel 3.4

EMU-saldo decentrale overheden

– 1.905

– 2.181

– 1.805

– 1.601

– 1.301

zie tabel 3.5

EMU-saldo collectieve sector

– 14.629

– 18.960

– 14.643

– 16.699

– 15.649

 

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

– 2,3%

– 2,9%

– 2,2%

– 2,4%

– 2,2%

In de tabellen 3.3 tot en met 3.5 wordt per overheidslaag een onderbouwing voor het betreffende EMU-saldo gegeven.

Tabel 3.3 EMU-saldo Rijk (in miljoenen euro)
 

2013

2014

2015

2016

2017

bron

Belastingontvangsten

129.797

138.318

145.708

149.570

154.307

zie tabel 2.4.1

Af: Netto Rijksuitgaven op kasbasis

141.747

151.363

156.964

162.525

167.291

zie tabel 1.1

Bij: Ktv's en financiële transacties

7.031

2.163

1.541

1.431

3.246

zie tabel 1.4

EMU-saldo Rijk

– 4.919

– 10.881

– 9.715

– 11.523

– 9.738

 
Tabel 3.4 EMU-saldo sociale fondsen (in miljoenen euro)
 

2013

2014

2015

2016

2017

bron

Premie-inkomsten

96.448

96.212

91.067

94.144

94.633

zie tabel 2.4.1

Rijksbijdragen

14.303

18.002

21.523

21.923

22.591

 

Rentebaten

0

0

0

0

0

 

Inkomsten sociale fondsen

110.750

114.213

112.590

116.066

117.224

 
             

Premiegefinancierde uitgaven SZA

53.279

55.039

56.735

57.410

57.865

zie tabel 1.7

Premiegefinancierde uitgaven Zorg

62.478

64.049

58.866

61.228

62.807

zie tabel 1.8

Rente-uitgaven

0

18

18

209

365

 

Bemiddelingskosten zorgverzekeraars

2.847

1.390

458

1.191

1.220

 

Eigen risicodragers WGA/ZW

– 323

– 385

– 364

– 395

– 423

 

Overig

274

0

0

0

0

 

Uitgaven sociale fondsen

118.555

120.111

115.713

119.641

121.834

 
             

EMU-saldo sociale fondsen

– 7.805

– 5.897

– 3.123

– 3.575

– 4.610

 
Tabel 3.5 EMU-saldo decentrale overheden (in miljoenen euro)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Belastinginkomsten

8.989

9.169

9.390

9.611

9.831

Rijksbijdragen

70.731

69.935

75.515

81.095

86.674

Overige inkomsten

14.165

14.389

14.376

14.191

14.102

Inkomsten decentrale overheden

93.885

93.493

99.280

104.896

110.607

           

Uitgaven decentrale overheden

95.790

95.674

101.085

106.497

111.908

           

EMU-saldo decentrale overheden

– 1.905

– 2.181

– 1.805

– 1.601

– 1.301

Tabel 3.6 Historisch overzicht EMU-saldo
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EMU-saldo (in miljarden euro)

– 1,7

– 10,4

– 15,4

– 9,1

– 1,5

1,1

1,1

1,2

– 33,7

– 31,9

– 27,8

– 25,3

– 14,6

Bbp (in miljarden euro)

476

494

506

520

541

573

609

636

618

632

643

641

643

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

– 0,4

– 2,1

– 3,0

– 1,8

– 0,3

0,2

0,2

0,2

– 5,5

– 5,0

– 4,3

– 4,0

– 2,3

Licence