Base description which applies to whole site

5.2 Maatregelen inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven per 2015

Tabel 5.2.1 bevat een overzicht van de maatregelen op het gebied van de inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven per 2015, zoals opgenomen in het Belastingplan 2015. Voor een inhoudelijke uitleg van de maatregelen wordt verwezen naar dat wetsvoorstel.

Tabel 5.2.1 Maatregelen per 2015, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)1
 

2015

2016

2017

struc

Verlengen termijn aftrek hypotheekrente restschulden

– 15

– 15

– 15

0

Structureel maken maatregelen koopwoningmarkt

– 5

– 5

– 5

– 5

Totaal inkomstenbeperkende regelingen

– 20

– 20

– 20

– 5

Incidentele taakstelling RDA

150

0

0

0

Incidentele intensivering WBSO

– 16

0

0

0

Ouderentoeslag forfaitair rendement afschaffen

0

135

135

135

Verlengen verlaagd btw-tarief herstel en renovatie

– 128

0

0

0

Uitbreiding verlaagd tarief lokaal duurzaam opgewekte energie

0

0

0

0

Levensloopverlofkorting (i.v.m. vrijval levensloopregeling)

– 5

1

1

1

Totaal belastinguitgaven

1

136

136

136

1

1: <<+>> = opbrengst; <<->> = derving

Licence