Base description which applies to whole site

2.3 De belasting- en premieontvangsten in 2015

In tabel 2.3.1 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de geraamde belasting- en premieontvangsten in 2015. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het effect van beleidsmaatregelen op de ontvangsten en de endogene (beleidsarme) ontwikkeling, die vooral samenhangt met de economische groei en de samenstelling daarvan.

Tabel 2.3.1 Raming belasting- en premieontvangsten 2015 op EMU-basis (in miljoenen euro’s)
   

Vermoedelijke uitkomsten 2014

Maatregelen

Endogeen

Endogeen in %

2015

Indirecte belastingen

73.649

– 38

1.248

1,7%

74.858

Invoerrechten

2.263

0

127

5,6%

2.390

Omzetbelasting

43.441

192

1.103

2,5%

44.736

Belasting op personenauto’s en motorrijwielen

1.157

184

– 6

– 0,5%

1.335

Accijnzen

11.311

105

– 55

– 0,5%

11.361

Overdrachtsbelasting

1.389

– 20

54

3,9%

1.423

Assurantiebelasting

2.367

18

5

0,2%

2.389

Motorrijtuigenbelasting

3.885

62

– 13

– 0,3%

3.934

Belastingen op een milieugrondslag

4.819

245

33

0,7%

5.097

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

209

6

– 2

– 1,2%

213

Belasting op zware motorrijtuigen

137

0

3

1,9%

140

Verhuurderheffing

1.164

170

0

0,0%

1.334

Bankbelasting (inclusief resolutieheffing 2014)

1.507

– 1.000

0

0,0%

507

             

Directe belastingen en premies volksverzekeringen

107.395

– 384

1.749

1,6%

108.761

Loonheffing

93.786

– 733

360

0,4%

93.413

Inkomensheffing

– 5.291

585

862

– 16,3%

– 3.844

Dividendbelasting

3.107

– 645

181

5,8%

2.643

Kansspelbelasting

484

23

8

1,7%

515

Vennootschapsbelasting

13.702

387

300

2,2%

14.389

Successierechten

1.606

0

38

2,4%

1.644

             

Overige belastingontvangsten

170

0

16

9,3%

186

           

Totaal belastingen en premies volksverzekeringen

181.213

– 422

3.013

1,7%

183.805

Premies werknemersverzekeringen

53.474

– 29

446

0,8%

53.891

 

waarvan zorgpremies

34.950

– 269

611

1,7%

35.293

Totaal belasting- en premieontvangsten

234.687

– 451

3.459

1,5%

237.696

In 2015 bedragen de totale ontvangsten op EMU-basis naar verwachting 237,7 miljard. Ten opzichte van de meest actuele raming voor 2014 is dit een toename van 3,0 miljard euro. Deze ontwikkeling is voor – 0,5 miljard euro het gevolg van beleidsmaatregelen. Dit betreft zowel beleid van dit kabinet als het beleid van vorige kabinetten. De verwachte endogene groei van de belasting- en premieontvangsten in 2015 bedraagt 3,5 miljard euro (1,5 procent). In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan. In de internetbijlage van deze Miljoenennota staat een uitgebreidere toelichting voor de grootste belastingsoorten (www.rijksbegroting.nl).

Licence