Base description which applies to whole site

2.4 Meerjarige ontvangstenraming

De ontwikkeling van de belasting- en premieontvangsten voor de periode 2014–2017 is weergegeven in tabel 2.4.1. De ramingen voor 2014 en 2015 zijn in voorgaande paragrafen toegelicht. Het gaat voor de jaren 2016 en 2017 om een technische raming.

Tabel 2.4.1. Meerjarige belasting- en premieraming op EMU-basis (in miljarden euro’s)
   

2014

2015

2016

2017

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

234,7

237,7

243,9

249,4

 

waarvan belastingen op kasbasis

138,5

146,6

149,8

154,7

Licence