Base description which applies to whole site

2.5 De belastingraming 2014–2015

Tabel 2.5.1 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten 2014 en 2015 op EMU-basis.

Tabel 2.5.1 Overzicht van belasting- en premieontvangsten 2014–2015 op EMU-basis (in miljoenen euro’s)
   

Vermoedelijke uitkomsten 2014

Ontwerpbegroting 2015

Indirecte belastingen

73.649

74.858

Invoerrechten

2.263

2.390

Omzetbelasting

43.441

44.736

Belasting op personenauto’s en motorrijwielen

1.157

1.335

Accijnzen

11.311

11.361

– Accijns van lichte olie

3.968

3.956

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.830

3.831

– Tabaksaccijns

2.412

2.450

– Alcoholaccijns

313

324

– Bieraccijns

425

427

– Wijnaccijns

361

373

Belastingen van rechtsverkeer

3.756

3.813

– Overdrachtsbelasting

1.389

1.423

– Assurantiebelasting

2.367

2.389

Motorrijtuigenbelasting

3.885

3.934

Belastingen op een milieugrondslag

4.819

5.097

– Afvalstoffenbelasting

30

97

– Energiebelasting

4.390

4.636

– Waterbelasting

239

221

– Brandstoffenheffingen

160

142

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

209

213

Belasting op zware motorrijtuigen

137

140

Verhuurderheffing

1.164

1.334

Bankbelasting (inclusief resolutieheffing 2014)

1.507

507

         

Directe belastingen

64.656

71.585

Inkomstenbelasting kas

– 410

846

Loonbelasting kas

46.166

51.547

Dividendbelasting

3.107

2.643

Kansspelbelasting

484

515

Vennootschapsbelasting

13.702

14.389

– Gassector kas

1.400

1.350

– Niet-gassector kas

12.302

13.039

Successierechten

1.606

1.644

         

Overige belastingontvangsten

170

186

 

waarvan belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

101

103

Totaal belastingen

138.475

146.629

Premies volksverzekeringen (EMU)

42.738

37.176

Premies werknemersverzekeringen

53.474

53.891

 

waarvan zorgpremies

34.950

35.293

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

234.687

237.696

Tabel 2.5.2 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten 2014 en 2015 op kasbasis en de aansluiting naar de totaalraming op EMU-basis.

Tabel 2.5.2. Overzicht van belasting- en premieontvangsten 2014–2015 op kasbasis (in miljoenen euro’s)
 

Vermoedelijke uitkomsten 2014

Ontwerpbegroting 2015

Indirecte belastingen

73.476

74.408

Invoerrechten

2.248

2.375

Omzetbelasting

43.406

44.328

Belasting op personenauto’s en motorrijwielen

1.146

1.336

Accijnzen

11.312

11.352

– Accijns van lichte olie

3.966

3.953

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.825

3.825

– Tabaksaccijns

2.409

2.448

– Alcoholaccijns

327

326

– Bieraccijns

425

427

– Wijnaccijns

360

372

Belastingen van rechtsverkeer

3.733

3.798

– Overdrachtsbelasting

1.370

1.413

– Assurantiebelasting

2.363

2.385

Motorrijtuigenbelasting

3.845

3.923

Belastingen op een milieugrondslag

4.776

5.103

– Afvalstoffenbelasting

25

100

– Energiebelasting

4.372

4.618

– Waterbelasting

219

221

– Brandstoffenheffingen

160

164

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

205

213

Belasting op zware motorrijtuigen

136

139

Verhuurderheffing

1.163

1.333

Bankbelasting (inclusief resolutieheffing 2014)

1.507

507

       

Directe belastingen

64.658

71.115

Inkomstenbelasting kas

– 410

846

Loonbelasting kas

46.172

51.079

Dividendbelasting

3.107

2.643

Kansspelbelasting

480

514

Vennootschapsbelasting

13.702

14.389

– Gassector kas

1.400

1.350

– Niet-gassector kas

12.302

13.039

Successierechten

1.606

1.644

     

Overige belastingontvangsten

184

186

 

waarvan belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

101

103

Totaal belastingen

138.318

145.708

Premies volksverzekeringen kas

42.690

37.687

Premies werknemersverzekeringen

53.474

53.891

 

waarvan zorgpremies

34.950

35.293

Aansluiting naar EMU-basis

205

410

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

234.687

237.696

Licence