Base description which applies to whole site

4 EMU-schuld

Tabel 4.1 Financieringsbehoefte Rijk (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

bron

EMU-tekort Rijk

– 7.389

– 12.507

– 11.466

– 10.834

zie tabel 3.3

Af: Ktv's en financiële transacties

4.365

– 2.649

– 3.679

– 5.091

zie tabel 1.4

Bij: Begrotingsreserve

718

– 241

0

0

 

Af: Overbruggingskrediet FBN/ABN

– 200

– 1.800

– 950

0

 

Af: Derdenrekening

589

1.066

756

194

 

Af: (dis)Agio

179

0

0

0

 

Af: Voortijdige beëindiging derivaten

0

– 2.618

0

0

 

Feitelijk financieringstekort Rijk op kasbasis

– 11.603

– 6.747

– 7.594

– 5.936

 
Tabel 4.2 Opbouw EMU-schuld collectieve sector (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

bron

EMU-schuld begin jaar

440.049

450.121

457.742

466.377

 

Financieringssaldo Rijk

11.603

6.747

7.594

5.936

zie tabel 4.1

EMU-saldo decentrale overheden

2.241

2.141

1.941

1.301

zie tabel 3.5

EMU-saldo rest centrale overheid

261

300

0

0

 

ING back-up faciliteit

– 2.722

0

0

0

 

EFSF

660

– 667

0

0

 

Schatkistbankieren (onderling lenen)

– 551

– 900

– 900

– 900

 

SNS/Propertize

0

0

0

0

 

Overig

– 1.420

0

0

0

 

EMU-schuld einde jaar

450.121

457.742

466.377

472.714

 

EMU-schuldquote (in procenten bbp)

67,9%

67,2%

66,2%

65,4%

 
Tabel 4.3 Opbouw EMU-schuldquote (in procenten bbp)

2014

2015

2016

2017

bron

EMU-schuldquote begin jaar

67,6%

67,9%

67,2%

66,2%

 

EMU-tekort collectieve sector1

2,4%

2,2%

1,5%

1,3%

zie tabel 3.2

Financiële en Europese interventies

– 0,9%

– 0,3%

– 0,2%

– 0,3%

 

Overige financiële transacties

0,0%

– 0,8%

– 0,1%

– 0,1%

 

Noemereffect bbp

– 1,2%

– 1,8%

– 2,2%

– 1,7%

 

EMU-schuldquote einde jaar

67,9%

67,2%

66,2%

65,4%

 
1

De rente-uitgaven en dividendontvangsten als gevolg van de interventies in de financiële sector lopen mee in het totale EMU-saldo.

Tabel 4.4 Historisch overzicht EMU-schuld
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EMU-schuld (in miljarden euro)

232

238

250

260

267

258

260

348

349

373

394

426

440

450

Bbp (in miljarden euro)

477

495

507

524

546

579

613

639

618

632

643

645

651

663

EMU-schuld collectieve sector (in procenten bbp)

48,7

48,2

49,3

49,6

48,9

44,5

42,4

54,5

56,5

59,0

61,3

66,1

67,6

67,9

Licence