Base description which applies to whole site

3 EMU-saldo

De collectieve uitgaven bestaan uit de begrotingsgefinancierde uitgaven van het Rijk, de premiegefinancierde uitgaven van de sociale fondsen en de uitgaven van de decentrale overheden. Hetzelfde geldt voor de collectieve inkomsten. Omdat zowel de inkomsten als de uitgaven op de verschillende begrotingen op kasbasis worden gerapporteerd, moet gecorrigeerd worden voor kas-transverschillen (ktv’s), aangezien het EMU-saldo een begrip op transbasis is. Daarnaast tellen financiële transacties niet mee in het EMU-saldo, maar alleen in de EMU-schuld. De ramingen voor 2015 en 2016 zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2016 van het CPB. De raming voor 2017 is een technische extrapolatie op basis van de MLT 2012–2017 en de MEV 2016. Om dubbeltellingen te voorkomen, moeten de onderlinge betalingen van het totaal worden afgetrokken (zowel bij de collectieve uitgaven als bij de collectieve inkomsten). Een voorbeeld van een onderlinge betaling van het Rijk aan de decentrale overheden is de wet werk en bijstand (WWB). Het Rijk neemt dit op als een uitgave, terwijl de decentrale overheden dit als inkomsten boeken, waarmee zij op hun beurt uitgaven bekostigen. Om uitgaven niet twee keer mee te nemen, wordt hiervoor gecorrigeerd in de vorm van een consolidatiepost.

Tabel 3.1 EMU-saldo collectieve sector (in miljoenen euro)
   

2014

2015

2016

2017

bron

Inkomsten Rijk

166.865

169.583

169.508

173.282

 
 

w.v. belastingontvangsten

138.423

145.735

147.902

153.254

zie tabel 2.4.1

 

w.v. ktv belastingen

732

708

490

321

zie tabel 1.4

 

w.v. niet-belastingontvangsten

34.745

30.068

26.223

24.369

zie tabel 1.3

 

w.v. ktv's en financiële transacties

– 7.035

– 6.928

– 5.107

– 4.662

zie tabel 1.4

Inkomsten sociale fondsen

114.478

114.242

119.838

123.286

zie tabel 3.4

Inkomsten decentrale overheden

89.989

94.716

96.196

98.117

zie tabel 3.5

Consolidatie: Rijk aan sociale fondsen

– 17.989

– 20.717

– 20.398

– 20.606

zie tabel 3.4

Consolidatie: Rijk aan decentrale overheden

– 66.143

– 70.854

– 71.960

– 73.065

zie tabel 3.5

Inkomsten collectieve sector

287.200

286.970

293.185

301.014

 
             

Uitgaven Rijk

174.253

182.090

180.974

184.116

 
 

w.v. uitgaven

184.920

185.662

181.913

183.365

zie tabel 1.2

 

w.v. ktv's en financiële transacties

– 10.667

– 3.572

– 938

751

zie tabel 1.4

Uitgaven sociale fondsen

120.467

114.754

116.982

120.314

zie tabel 3.4

Uitgaven decentrale overheden

92.230

96.857

98.137

99.418

zie tabel 3.5

Consolidatie: Rijk aan sociale fondsen

– 17.989

– 20.717

– 20.398

– 20.606

zie tabel 3.4

Consolidatie: Rijk aan decentrale overheden

– 66.143

– 70.854

– 71.960

– 73.065

zie tabel 3.5

Uitgaven collectieve sector

302.818

302.131

303.735

310.176

 
             

EMU-saldo collectieve sector

– 15.618

– 15.161

– 10.551

– 9.162

 

Bruto binnenlands product (in miljarden euro)

663

681

704

723

 

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

– 2,4%

– 2,2%

– 1,5%

– 1,3%

 
Tabel 3.2 Opbouw EMU-saldo collectieve sector (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

bron

EMU-saldo Rijk

– 7.389

– 12.507

– 11.466

– 10.834

zie tabel 3.3

EMU-saldo sociale fondsen

– 5.988

– 513

2.857

2.973

zie tabel 3.4

EMU-saldo decentrale overheden

– 2.241

– 2.141

– 1.941

– 1.301

zie tabel 3.5

EMU-saldo collectieve sector

– 15.618

– 15.161

– 10.551

– 9.162

 

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

– 2,4%

– 2,2%

– 1,5%

– 1,3%

 
Tabel 3.3 EMU-saldo Rijk (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

bron

Belastingontvangsten

138.423

145.735

147.902

153.254

zie tabel 2.4.1

Af: Netto rijksuitgaven op kasbasis

150.176

155.594

155.689

158.997

zie tabel 1.1

Bij: Ktv's en financiële transacties

4.365

– 2.649

– 3.679

– 5.091

zie tabel 1.4

EMU-saldo Rijk

– 7.389

– 12.507

– 11.466

– 10.834

 
Tabel 3.4 EMU-saldo sociale fondsen (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

bron

Premie-inkomsten

96.472

93.512

99.433

102.677

zie tabel 2.4.1

Rijksbijdragen

18.006

20.730

20.405

20.610

 

Rentebaten

0

0

0

0

 

Inkomsten sociale fondsen

114.478

114.242

119.838

123.286

 
           

Premiegefinancierde uitgaven SZA

54.905

56.118

57.103

57.560

zie tabel 1.7

Premiegefinancierde uitgaven Zorg

62.800

58.102

60.716

62.081

zie tabel 1.8

Rente-uitgaven

17

13

7

4

 

Bemiddelingskosten zorgverzekeraars

1.682

183

– 481

1.053

 

Eigenrisicodragers WGA/ZW

– 381

– 346

– 363

– 384

 

Overig

1.444

685

0

0

 

Uitgaven sociale fondsen

120.467

114.754

116.982

120.314

 
           

EMU-saldo sociale fondsen

– 5.988

– 513

2.857

2.973

 
Tabel 3.5 EMU-saldo decentrale overheden (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

 

Belastinginkomsten

9.318

9.580

9.844

10.109

 

Rijksbijdragen

66.143

70.854

71.960

73.065

 

Overige inkomsten

14.528

14.282

14.392

14.942

 

Inkomsten decentrale overheden

89.989

94.716

96.196

98.117

 
           

Uitgaven decentrale overheden

92.230

96.857

98.137

99.418

 
           

EMU-saldo decentrale overheden

– 2.241

– 2.141

– 1.941

– 1.301

 
Tabel 3.6 Historisch overzicht EMU-saldo
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EMU-saldo (in miljarden euro)

– 1,7

– 10,3

– 15,3

– 9,0

– 1,4

1,2

1,3

1,4

– 33,5

– 31,5

– 27,6

– 25,1

– 15,5

– 15,6

Bbp (in miljarden euro)

477

495

507

524

546

579

613

639

618

632

643

645

651

663

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

– 0,3

– 2,1

– 3,0

– 1,7

– 0,3

0,2

0,2

0,2

– 5,4

– 5,0

– 4,3

– 3,9

– 2,4

– 2,4

Licence