Base description which applies to whole site

6.2 Interdepartementale Beleidsonderzoeken

Interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s) ontwikkelen alternatieven voor bestaand beleid. IBO’s vinden plaats in opdracht van het kabinet en worden uitgevoerd door interdepartementale werkgroepen. Afgeronde IBO’s zijn te vinden op: http://www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/beleidsonderzoek/overzicht-afgeronde-ibos

In 2015–2016 worden de volgende IBO’s uitgevoerd:

  • 1. Sociale huur

  • 2. Kostenefficiëntie CO2 reductie maatregelen

  • 3. Verkeershandhaving

  • 4. Belastingdienst

  • 5. Risicobeheer en risicobeheersing schatkistbankieren OCW

  • 6. Gezonde leefstijl

  • 7. Opgavegericht werken bij infrastructurele planning

Hieronder volgen de taakopdrachten.

Licence