Base description which applies to whole site

2.4 Meerjarige ontvangstenraming

De ontwikkeling van de belasting- en premieontvangsten voor de periode 2015–2017 is weergegeven in tabel 2.4.1. De ramingen voor 2015 en 2016 zijn in voorgaande paragrafen toegelicht. Het gaat voor 2017 om een technische raming.

Tabel 2.4.1. Meerjarige belasting- en premieraming (in miljarden euro's)
   

2015

2016

2017

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

240,0

247,8

256,3

 

waarvan belastingen op kasbasis

145,7

147,9

153,3

Licence