Base description which applies to whole site

2.5 De belastingraming 2015–2016

Tabel 2.5.1 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten 2015 en 2016 EMU-basis.

Tabel 2.5.1 Overzicht van belasting- en premieontvangsten 2015 – 2016 op EMU-basis (in miljoenen euro's)
   

Vermoedelijke uitkomsten 2015

Ontwerpbegroting 2016

Indirecte belastingen

75.056

78.367

Invoerrechten en landbouwheffing

2.916

3.177

Omzetbelasting

44.589

46.748

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.344

1.388

Accijnzen

11.074

11.283

– Accijns van lichte olie

3.984

4.047

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.723

3.723

– Tabaksaccijns

2.269

2.416

– Alcoholaccijns

314

301

– Bieraccijns

424

426

– Wijnaccijns

362

369

Belastingen van rechtsverkeer

4.191

4.505

– Overdrachtsbelasting

1.791

2.035

– Assurantiebelasting

2.399

2.470

Motorrijtuigenbelasting

4.009

4.071

Belastingen op een milieugrondslag

4.719

4.750

– Afvalstoffenbelasting

93

92

– Energiebelasting

4.183

4.387

– Waterbelasting

265

269

– Brandstoffenheffingen

178

1

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

225

254

Belasting op zware motorrijtuigen

141

146

Verhuurderheffing

1.394

1.592

Bankbelasting

453

453

     

Directe belastingen

71.163

69.783

Inkomstenbelasting

– 1.345

– 3.078

Loonbelasting

51.964

51.542

Dividendbelasting

3.125

3.115

Kansspelbelasting

450

468

Vennootschapsbelasting

15.353

16.068

– Gassector

1.050

800

– Niet-gassector

14.303

15.268

Successierechten

1.616

1.668

     

Overige Belastingontvangsten

224

242

 

wv Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

128

133

     

Totaal belastingen

146.443

148.392

     

Premies volksverzekeringen

40.248

42.291

Premies werknemersverzekeringen

53.265

57.142

 

wv zorgpremies

34.739

36.670

     

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

239.955

247.825

Tabel 2.5.2 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten 2015 en 2016 op kasbasis met op de laatste regels de aansluiting naar de totaalraming op EMU-basis.

Tabel 2.5.2. Overzicht van belasting- en premieontvangsten op kasbasis 2015 – 2016 (in miljoenen euro's)
   

Vermoedelijke uitkomsten 2015

Ontwerpbegroting 2016

Indirecte belastingen

74.871

77.721

Invoerrechten en landbouwheffing

2.896

3.161

Omzetbelasting

44.210

46.159

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.341

1.389

Accijnzen

11.330

11.275

– Accijns van lichte olie

4.012

4.043

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.753

3.720

– Tabaksaccijns

2.462

2.414

– Alcoholaccijns

315

303

– Bieraccijns

425

427

– Wijnaccijns

363

369

Belastingen van rechtsverkeer

4.132

4.475

– Overdrachtsbelasting

1.741

2.009

– Assurantiebelasting

2.392

2.465

Motorrijtuigenbelasting

4.006

4.064

Belastingen op een milieugrondslag

4.745

4.752

– Afvalstoffenbelasting

91

92

– Energiebelasting

4.193

4.387

– Waterbelasting

264

269

– Brandstoffenheffingen

197

4

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

223

254

Belasting op zware motorrijtuigen

142

147

Verhuurderheffing

1.394

1.592

Bankbelasting

453

453

     

Directe belastingen

70.623

69.939

Inkomstenbelasting

– 1.345

– 3.078

Loonbelasting

51.423

51.701

Dividendbelasting

3.125

3.115

Kansspelbelasting

451

465

Vennootschapsbelasting

15.353

16.068

– Gassector

1.050

800

– Niet-gassector

14.303

15.268

Successierechten

1.616

1.668

     

Overige Belastingontvangsten

241

242

 

wv Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

128

133

     

Totaal belastingen (kasbasis)

145.735

147.902

     

Premies volksverzekeringen (kasbasis)

40.566

42.275

Premies werknemersverzekeringen

53.265

57.142

 

wv zorgpremies

34.739

36.670

Aansluiting naar EMU-basis

390

505

     

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

239.955

247.825

Licence