Base description which applies to whole site

Trefwoordenlijst

ABN AMRO

45, 59, 60, 61, 93, 113

Accres

79, 106, 108, 113

Achterborgstellingen

5, 87, 90, 91, 103, 108, 113

AOW

30, 31, 37, 55, 75, 82, 110, 113

Apparaatsuitgaven

76, 77, 103, 113

Arbeidsmarkt

9, 11, 16, 17, 21, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 64, 74, 77, 82, 104, 107, 109, 112, 113

Arbeidsparticipatie

11, 12, 21, 31, 113

Arbeidsproductiviteit

113

AWBZ

75, 83, 113

Balansherstel

19, 113

Bankenbuffers

43, 113

Bankenunie

26, 32, 43, 44, 113

Bedrijfsinvesteringen

11, 107, 113

Begrotingsramingen

98, 99, 113

Begrotingsregels

30, 62, 86, 113

Begrotingssaldo

87, 103, 113

Begrotingstekort

61, 69, 104, 113

Belastingen

20, 23, 53, 74, 85, 97, 99, 103, 107, 113

Belastingontvangsten

69, 70, 84, 97, 98, 99, 103, 104, 107, 109, 113

Belastingontwijking

36, 47, 113

Belastinguitgaven

69, 103, 113

Beleidsrente

15, 95, 103, 113

Besparingen

9, 19, 25, 30, 94, 106, 113

Bezuinigingen

26, 30, 82, 113

Btw

54, 69, 70, 71, 74, 75, 79, 110, 113

Budgettair Kader Zorg

53, 77, 83, 104, 107, 109, 110, 114

Buitensporigtekortprocedure

30, 55, 61, 62, 104, 114

Centralisatie

114

China

15, 94, 114

Collectieve sector

78, 105, 114

Collectieve voorzieningen

30, 55, 114

Concurrentiekracht

12, 26, 28, 114

Conjunctuur

53, 62, 63, 93, 95, 97, 98, 103, 108, 109, 114

Consolidatie

44, 114

Consumentenbestedingen

7, 9, 11, 14, 114

Consumentenvertrouwen

14, 114

Consumptie

18, 70, 75, 97, 107, 114

Convergentieprogramma

114

Cyberveiligheid

5, 88, 95, 114

Decentrale overheden

53, 55, 60, 114

Decentralisatie

114

Defensie

12, 75, 78, 81, 96, 97, 110, 114

Depositogarantiestelsel

114

Doorsneesystematiek

31, 38, 114

Economische groei

11, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 33, 36, 45, 54, 55, 60, 63, 64, 66, 69, 70, 84, 97, 105, 109, 114

EFSF

60, 61, 88, 105, 110, 114

EFSM

98, 105, 110, 114

EMU-saldo

11, 25, 26, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 84, 89, 98, 105, 106, 114

EMU-schuld

9, 25, 28, 53, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 69, 105, 114

Energieakkoord

32, 114

ESM

26, 27, 43, 75, 83, 88, 105, 110, 114

EU-afdrachten

56, 57, 58, 78, 79, 114

EU-begroting

29, 65, 66, 105, 114

Europa

13, 23, 28, 32, 42, 62, 66, 96, 114

Europese Commissie

13, 20, 25, 26, 30, 45, 47, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 105, 106, 110, 114

Eurozone

5, 11, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 64, 65, 84, 88, 90, 105, 114, 115

EU-verdrag

115

EU-voorzitterschap

29, 115

Export

78, 110, 115

Financieel akkoord met decentrale overheden

115

Financieringstekort

115

Financiële interventies

105, 115

Financiële markten

15, 28, 39, 101, 115

Financiële sector

10, 26, 32, 43, 105, 115

Financiële stabiliteit

25, 26, 44, 110, 115

Fiscale Agenda

115

FTK

31, 37, 110, 115

Garantiekader

88, 90, 92, 115

Garanties

90, 91, 115

Gasbaten

53, 54, 57, 58, 64, 107, 115

Gaswinning

115

Gemeentefonds

106, 111, 115

Gemeenten

13, 40, 55, 92, 96, 97, 106, 112, 115

Gezondheidszorg

32, 48, 115

Globalisering

29, 115

Griekenland

9, 25, 26, 27, 28, 61, 88, 89, 90, 93, 105, 115

Groeipotentieel

7, 11, 27, 115

Hervormingen

7, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 41, 42, 53, 55, 64, 67, 115

Houdbaarheid

10, 12, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 55, 64, 86, 115

Houdbaarheidssaldo

35, 115

Houdbare overheidsfinanciën

62, 111, 115

Huishoudens

11, 12, 18, 19, 24, 40, 70, 95, 96, 103, 115

Huizenmarkt

9, 11, 19, 115

Hypotheekrenteaftrek

31, 39, 41, 115

Hypotheekschuld

18, 19, 115

IMF

15, 26, 27, 28, 89, 90, 94, 111, 115, 116

Import

16, 44, 89, 90, 116

Inflatie

16, 25, 26, 54, 76, 116

Infrastructuur

33, 46, 48, 80, 81, 91, 96, 111, 116

Inkomensverdeling

48, 116

Inkomstenkader

85, 86, 97, 98, 116

Inkomstenontwikkeling

69, 109, 116

Innovatie

22, 29, 47, 48, 96, 116

Intensiveringen

81, 84, 103, 116

Interventies

84, 116

Investeringen

7, 9, 14, 15, 16, 32, 46, 70, 71, 74, 75, 81, 86, 91, 94, 95, 106, 107, 112, 116

Jeugdwet

32, 35, 116

Kadertoetsingen

116

Kapitaalmarkt

27, 45, 101, 102, 116

Kinderopvang

12, 22, 79, 82, 86, 116

Klimaat

32, 45, 46, 87, 116

Koopkracht

7, 9, 11, 13, 14, 18, 24, 25, 30, 55, 86, 111, 116

Kredietverlening

42, 116

Lasten

9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 29, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 52, 64, 68, 69, 71, 74, 82, 85, 86, 98, 99, 100, 104, 106, 107, 109, 111, 116

Lastenverlichting

11, 12, 17, 18, 21, 30, 52, 64, 85, 86, 99, 103, 106, 116

Lastenverzwaring

85, 86, 99, 116

Lenteakkoord

116

LIV

12, 15, 21, 22, 25, 111, 116

Loonkostensubsidies

52, 116

Loonsomheffing

116

Macro-economische Veronderstellingen

116

MFK

65, 116

Middellangetermijndoelstelling (MTO)

116

Midden- en kleinbedrijf (MKB)

86, 116

Monetair beleid

103, 116

NCSC

96, 97, 111, 116, 117

Nederlandse Antillen

117

NHG

92, 111, 117

Normeringssystematiek

79, 117

OBt

54, 109, 111, 117

Oekraïne

16, 117

Olieprijs

12, 14, 15, 16, 25, 54, 117

Omgevingswet

33, 117

Omt

10, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 53, 54, 64, 69, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 88, 92, 95, 99, 101, 104, 106, 107, 111, 117

Ondernemerschap

117

Onderwijs

33, 49, 50, 51, 52, 75, 80, 81, 93, 95, 111, 112, 117

Overheidsfinanciën

5, 7, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 53, 54, 55, 61, 64, 69, 84, 87, 88, 90, 100, 108, 109, 117

Overheidsschuld

61, 64, 69, 87, 104, 108, 117

Pensioenen

10, 31, 36, 81, 117

Pensioenfondsen

31, 36, 37, 90, 117

Pensioenpremies

73, 117

Pensioenstelsel

5, 31, 36, 37, 38, 39, 117

Preventieve arm

29, 30, 61, 62, 63, 64, 108, 117

Producentenvertrouwen

14, 117

Productiviteit

63, 117

Provinciefonds

57, 58, 75, 79, 108, 112, 117

Publieke sector

11, 13, 78, 81, 117

Ramingen

25, 54, 62, 65, 66, 70, 71, 81, 87, 97, 99, 117

RDA

7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 39, 40, 41, 44, 51, 58, 60, 64, 66, 79, 86, 94, 95, 101, 112, 117

Regeerakkoord

36, 48, 55, 67, 76, 86, 98, 117

Regeldruk

45, 117

Regels budgetdiscipline

104, 117

Rente

12, 15, 16, 19, 23, 25, 26, 28, 31, 36, 41, 46, 54, 57, 58, 59, 60, 64, 72, 79, 80, 84, 85, 88, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 109, 117

Rentelasten

53, 57, 101, 117

Rente-uitgaven

84, 100, 117, 118

Reële groei

117

Rijksbegroting in enge zin

53, 77, 78, 104, 107, 109, 112, 118

Rusland

16, 118

Schokproef

9, 69, 84, 87, 108, 118

Schuldencrisis

26, 90, 118

SGP

29, 30, 54, 61, 62, 63, 64, 84, 104, 108, 109, 112, 118

Signaalmarge

118

Signaalpad

118

Significanteafwijkingsprocedure

118

SNS Bank

45, 93, 118

Sociaal Akkoord

31, 118

Sociale zekerheid

48, 56, 57, 75, 76, 81, 107, 118

SRM

43, 112, 118

SSM

15, 26, 42, 43, 44, 63, 111, 112, 118

Staatsdeelnemingen

59, 78, 79, 87, 107, 108, 118

Startnota

118

Steunmaatregelen

118

Stimuleringsmaatregelen

72, 73, 118

Structureel saldo

30, 62, 63, 64, 108, 118

Structurele EMU-saldo

63, 118

Studievoorschot

33, 51, 118

Trendmatige begrotingsbeleid

98, 118

Uitgavenkader

25, 53, 58, 68, 77, 78, 79, 81, 107, 108, 109, 118

Uitgavenontwikkeling

68, 75, 118

Uitgavenplafonds

65, 118

Uitgavenregel

30, 62, 63, 64, 109, 118

Uitvoerbaarheid

22, 23, 29, 86, 118

Uitvoering

10, 11, 24, 28, 32, 35, 67, 78, 80, 82, 83, 98, 107, 109, 112, 118

Veiligheid

11, 13, 29, 58, 62, 80, 95, 96, 97, 110, 112, 118

Veiligheidsketen

80, 118

Vergrijzing

29, 35, 36, 55, 87, 94, 118, 119

Vermogensrendementsheffing

23, 24, 119

Vestigingsklimaat

5, 36, 46, 47, 48, 119

Vpb

72, 73, 74, 112, 119

Wajong

112, 119

WAO

112, 119

WAZ

112, 119

WBSO

22, 112, 119

Wereldeconomie

119

Wereldhandel

14, 25, 119

Werkgelegenheid

7, 11, 16, 17, 20, 21, 46, 51, 64, 71, 75, 112, 119

Werkloosheid

7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 29, 51, 57, 58, 64, 68, 71, 82, 84, 87, 103, 109, 112, 119

Wet- en regelgeving

29, 32, 43, 45, 80, 119

WEW

92, 112, 119

Wig

20, 21, 22, 55, 64, 119

Witteveenkader

19, 31, 73, 119

Wlz

32, 35, 83, 107, 112, 119

Wmo

32, 35, 112, 119

Woningmarkt

5, 31, 36, 39, 40, 41, 42, 55, 92, 119

Woningwaarderingsstelsel

39, 41, 42, 119

Woonakkoord

119

WSW

91, 92, 112, 119

Wtcg

119

WW-premie

119

Wwz

31, 112, 119

ZBO

108, 109, 112, 119

Zelfstandigenaftrek

119

Zorg

10, 11, 12, 13, 16, 18, 23, 25, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 102, 107, 110, 111, 112, 119

Zorgkosten

36, 119

Zorgpremies

18, 74, 85, 86, 119

Zorgsector

91, 107, 112, 119, 120

Licence