Base description which applies to whole site

3 EMU-saldo

De collectieve uitgaven bestaan uit de begrotingsgefinancierde uitgaven van het Rijk, de premiegefinancierde uitgaven van de sociale fondsen en de uitgaven van de decentrale overheden. Hetzelfde geldt voor de collectieve inkomsten. Omdat zowel de inkomsten als de uitgaven op de verschillende begrotingen op kasbasis worden gerapporteerd, moet gecorrigeerd worden voor kas-transverschillen (ktv’s), aangezien het EMU-saldo een begrip op transbasis is. Daarnaast tellen financiële transacties niet mee in het EMU-saldo, maar alleen in de EMU-schuld. De ramingen voor 2016 en 2017 zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2017 van het CPB. De raming voor 2018 en verder is gebaseerd op de MLT 2018–2021. Om dubbeltellingen te voorkomen, moeten de onderlinge betalingen van het totaal worden afgetrokken (zowel bij de collectieve uitgaven als bij de collectieve inkomsten). Een voorbeeld van een onderlinge betaling van het Rijk aan de decentrale overheden is de wet werk en bijstand (WWB). Het Rijk neemt dit op als een uitgave, terwijl de decentrale overheden dit als inkomsten boeken, waarmee zij op hun beurt uitgaven bekostigen. Om uitgaven niet twee keer mee te nemen, wordt hiervoor gecorrigeerd in de vorm van een consolidatiepost.

Tabel 3.1 EMU-saldo collectieve sector (in miljoenen euro)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bron

Inkomsten Rijk

167.795

170.981

175.051

176.746

184.581

190.133

196.219

 
 

waarvan belastingontvangsten

147.539

151.574

159.979

161.773

169.197

174.253

180.508

zie tabel H3 3.5.1

 

waarvan ktv belastingen

352

565

929

446

609

576

696

zie tabel 1.4

 

waarvan niet-belastingontvangsten

43.718

36.209

22.744

26.002

24.423

23.961

21.934

zie tabel 1.3

 

waarvan ktv's en financiële transacties

– 23.815

– 17.366

– 8.601

– 11.475

– 9.649

– 8.657

– 6.918

zie tabel 1.4

Inkomsten sociale fondsen

115.139

119.202

120.451

128.407

129.892

133.438

137.143

zie tabel 3.4

Inkomsten decentrale overheden

94.538

96.018

97.499

98.979

100.459

101.839

103.119

zie tabel 3.5

Consolidatie: Rijk aan sociale fondsen

– 20.744

– 20.049

– 20.808

– 20.573

– 20.189

– 20.390

– 20.585

zie tabel 3.4

Consolidatie: Rijk aan decentrale overheden

– 70.854

– 71.960

– 73.065

– 74.170

– 75.276

– 76.381

– 77.487

zie tabel 3.5

Inkomsten collectieve sector

285.874

294.193

299.128

309.388

319.467

328.638

338.411

 
                   

Uitgaven Rijk

179.263

180.670

180.055

182.812

184.302

187.320

190.553

 
 

waarvan uitgaven

187.829

186.911

182.918

186.974

188.908

191.824

195.306

zie tabel 1.2

 

waarvan ktv's en financiële transacties

– 8.566

– 6.240

– 2.863

– 4.161

– 4.606

– 4.504

– 4.753

zie tabel 1.4

Uitgaven sociale fondsen

114.110

114.943

116.778

122.041

125.475

129.841

134.674

zie tabel 3.4

Uitgaven decentrale overheden

96.857

98.137

99.418

100.698

101.978

103.258

104.538

zie tabel 3.5

Consolidatie: Rijk aan sociale fondsen

– 20.744

– 20.049

– 20.808

– 20.573

– 20.189

– 20.390

– 20.585

zie tabel 3.4

Consolidatie: Rijk aan decentrale overheden

– 70.854

– 71.960

– 73.065

– 74.170

– 75.276

– 76.381

– 77.487

zie tabel 3.5

Uitgaven collectieve sector

298.632

301.742

302.378

310.807

316.290

323.648

331.695

 
                   

EMU-saldo collectieve sector

– 12.759

– 7.549

– 3.250

– 1.419

3.177

4.990

6.716

 

Bruto binnenlands product (in miljarden euro)

677

692

709

728

749

772

798

 

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

– 1,9%

– 1,1%

– 0,5%

– 0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

 
Tabel 3.2 Opbouw EMU-saldo collectieve sector (in miljoenen euro)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bron

EMU-saldo Rijk

– 11.469

– 9.689

– 5.004

– 6.066

279

2.812

5.666

zie tabel 3.3

EMU-saldo sociale fondsen

1.029

4.259

3.673

6.366

4.417

3.597

2.469

zie tabel 3.4

EMU-saldo decentrale overheden

– 2.319

– 2.119

– 1.919

– 1.719

– 1.519

– 1.419

– 1.419

zie tabel 3.5

EMU-saldo collectieve sector

– 12.759

– 7.549

– 3.250

– 1.419

3.177

4.990

6.716

 

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

– 1,9%

– 1,1%

– 0,5%

– 0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

 
Tabel 3.3 EMU-saldo Rijk (in miljoenen euro)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bron

Belastingontvangsten

147.539

151.574

159.979

161.773

169.197

174.253

180.508

zie tabel H3 3.5.1

Af: Netto rijksuitgaven op kasbasis

144.111

150.702

160.174

160.972

164.485

167.863

173.373

zie tabel 1.1

Bij: Ktv's en financiële transacties

– 14.897

– 10.560

– 4.810

– 6.868

– 4.433

– 3.578

– 1.469

zie tabel 1.4

EMU-saldo Rijk

– 11.469

– 9.689

– 5.004

– 6.066

279

2.812

5.666

 
Tabel 3.4 EMU-saldo sociale fondsen (in miljoenen euro)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bron

Premie-inkomsten

94.405

99.154

99.629

107.792

109.652

113.011

116.560

zie tabel H3 3.5.1

Rijksbijdragen

20.734

20.048

20.822

20.615

20.240

20.427

20.583

 

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

 

Inkomsten sociale fondsen

115.139

119.202

120.451

128.407

129.892

133.438

137.143

 
                 

Premiegefinancierde uitgaven SZA

55.658

56.233

56.675

58.134

58.328

59.125

60.237

zie tabel 1.7

Premiegefinancierde uitgaven Zorg

57.675

59.778

61.478

64.272

67.009

70.345

74.099

zie tabel 1.8

Rente-uitgaven

– 10

0

14

42

51

36

– 1

 

Bemiddelingskosten zorgverzekeraars

476

– 677

– 976

27

543

813

836

 

Eigenrisicodragers WGA/ZW

– 335

– 391

– 413

– 434

– 456

– 477

– 497

 

Overig

646

0

0

0

0

0

0

 

Uitgaven sociale fondsen

114.110

114.943

116.778

122.041

125.475

129.841

134.674

 
                 

EMU-saldo sociale fondsen

1.029

4.259

3.673

6.366

4.417

3.597

2.469

 
Tabel 3.5 EMU-saldo decentrale overheden (in miljoenen euro)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Belastinginkomsten

9.580

9.844

10.109

10.374

10.639

10.904

11.169

Rijksbijdragen

70.854

71.960

73.065

74.170

75.276

76.381

77.487

Overige inkomsten

14.104

14.214

14.324

14.434

14.544

14.554

14.464

Inkomsten decentrale overheden

94.538

96.018

97.499

98.979

100.459

101.839

103.119

               

Uitgaven decentrale overheden

96.857

98.137

99.418

100.698

101.978

103.258

104.538

               

EMU-saldo decentrale overheden

– 2.319

– 2.119

– 1.919

– 1.719

– 1.519

– 1.419

– 1.419

Tabel 3.6 Historisch overzicht EMU-saldo
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

EMU-saldo (in miljarden euro)

– 1,7

– 10,3

– 15,3

– 9,0

– 1,4

1,2

1,3

 

Bbp (in miljarden euro)

477

495

507

524

546

579

613

 

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

– 0,3

– 2,1

– 3,0

– 1,7

– 0,3

0,2

0,2

 
 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EMU-saldo (in miljarden euro)

1,4

– 33,5

– 31,5

– 27,6

– 25,1

– 15,5

– 15,0

– 12,8

Bbp (in miljarden euro)

639

618

632

643

645

653

663

677

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

0,2

– 5,4

– 5,0

– 4,3

– 3,9

– 2,4

– 2,3

– 1,9

Licence