Base description which applies to whole site

4 EMU-schuld

Tabel 4.1 Financieringsbehoefte Rijk (in miljoenen euro, – is tekort)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bron

EMU-tekort Rijk

– 11.469

– 9.689

– 5.004

– 6.066

279

2.812

5.666

zie tabel 3.3

Af: Ktv's en financiële transacties

– 14.897

– 10.560

– 4.810

– 6.868

– 4.433

– 3.578

– 1.469

zie tabel 1.4

Bij: Begrotingsreserve

1.311

– 365

– 334

– 166

0

0

0

 

Af: Overbruggingskrediet FBN/ABN

– 1.800

– 950

0

0

0

– 100

– 250

 

Af: Derdenrekening

– 2

756

194

– 19

52

– 259

0

 

Feitelijk financieringstekort Rijk op kasbasis

6.542

700

– 723

655

4.660

6.749

7.386

 
Tabel 4.2 Opbouw EMU-schuld collectieve sector (in miljoenen euro)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bron

EMU-schuld begin jaar

450.487

440.552

438.721

440.463

440.627

436.586

431.256

 

Financieringssaldo Rijk

– 6.542

– 700

723

– 655

– 4.660

– 6.749

– 7.386

zie tabel 4.1

EMU-saldo decentrale overheden

2.319

2.119

1.919

1.719

1.519

1.419

1.419

zie tabel 3.5

EMU-saldo rest centrale overheid

385

0

0

0

0

0

0

 

ING back-up faciliteit

0

0

0

0

0

0

0

 

EFSF

– 671

0

0

0

0

0

0

 

Schatkistbankieren (onderling lenen)

– 60

– 900

– 900

– 900

– 900

0

0

 

SNS/Propertize

0

– 2350

0

0

0

0

0

 

Overig

– 5.367

0

0

0

0

0

0

 

EMU-schuld einde jaar

440.552

438.721

440.463

440.627

436.586

431.256

425.289

 

EMU-schuldquote (in procenten bbp)

65,1%

63,4%

62,1%

60,5%

58,3%

55,9%

53,3%

 
Tabel 4.3 Opbouw EMU-schuldquote (in procenten bbp)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bron

EMU-schuldquote begin jaar

67,9%

65,1%

63,4%

62,1%

60,5%

58,3%

55,9%

 

EMU-tekort collectieve sector*

1,9%

1,1%

0,5%

0,2%

– 0,4%

– 0,6%

– 0,8%

zie tabel 3.2

Financiële en Europese interventies

– 1,0%

– 0,8%

0,2%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

 

Overige financiële transacties

– 2,3%

– 0,6%

– 0,5%

– 0,2%

– 0,2%

0,0%

0,1%

 

Noemereffect bbp

– 1,4%

– 1,4%

– 1,6%

– 1,6%

– 1,7%

– 1,7%

– 1,8%

 

EMU-schuldquote einde jaar

65,1%

63,4%

62,1%

60,5%

58,3%

55,9%

53,3%

 
Tabel 4.4 Historisch overzicht EMU-schuld
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

EMU-schuld (in miljarden euro)

234

240

252

262

269

260

262

 

Bbp (in miljarden euro)

477

495

507

524

546

579

613

 

EMU-schuld collectieve sector (in procenten bbp)

49,2

48,5

49,7

50,0

49,3

44,8

42,7

 
 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EMU-schuld (in miljarden euro)

351

351

375

396

428

442

450

441

Bbp (in miljarden euro)

639

618

632

643

645

653

663

677

EMU-schuld collectieve sector (in procenten bbp)

54,8

56,9

59,3

61,6

66,4

67,7

67,9

65,1

Licence