Base description which applies to whole site

Consolidatie

CONSOLIDATIE: UITGAVEN
     

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

– 6.168,3

– 6.598

– 6.732,3

– 6.880,4

– 7.013,5

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Consolidatie

831

2,7

– 226,3

– 134,9

– 118,5

 
   

Diversen

0

0

0

0

0

 
     

831

2,7

– 226,3

– 134,9

– 118,5

 

Extrapolatie

– 7.178,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

831

2,7

– 226,3

– 134,9

– 118,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

– 5.337,3

– 6.595,3

– 6.958,6

– 7.015,4

– 7.132

– 7.178,6

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

– 5.337,3

– 6.595,3

– 6.958,6

– 7.015,4

– 7.132

– 7.178,6

                 
CONSOLIDATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

– 6.168,3

– 6.598

– 6.732,3

– 6.880,4

– 7.013,5

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Consolidatie

831

2,7

– 226,3

– 134,9

– 118,5

 
   

Diversen

0

0

0

0

0

 
     

831

2,7

– 226,3

– 134,9

– 118,5

 

Extrapolatie

– 7.178,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

831

2,7

– 226,3

– 134,9

– 118,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

– 5.337,3

– 6.595,3

– 6.958,6

– 7.015,4

– 7.132

– 7.178,6

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

– 5.337,3

– 6.595,3

– 6.958,6

– 7.015,4

– 7.132

– 7.178,6

De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen die ontstaan door het bruto-boeken van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt daarnaast de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Op de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen van de begroting van Infrastructuur en Milieu aan het Infrastructuurfonds.

Licence