Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

F DIERGEZONDHEIDSFONDS
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

totaal uitgaven

44,2

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

totaal niet-belastingontvangsten

44,2

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

           
 

Uitgaven

44,2

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

 

Ontvangsten

44,2

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

Op de begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF) worden meerjarig de reguliere uitgaven voor bewaking en bestrijding van dierziekten opgenomen. Dekking vindt plaats door bijdragen van de sector via een heffing, de EU en het Rijk. Het eindsaldo 2016 à 12 mln. is in 2017 toegevoegd bij de uitgaven en ontvangsten.

Licence