Base description which applies to whole site

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

totaal uitgaven

 

1.275,4

2.663,3

4.177,2

5.574,2

7.112,8

totaal niet-belastingontvangsten

           

1

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn RB-eng

           
 

Uitgaven

           

2

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn SZ

           
 

Uitgaven

           

3

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn Z

           
 

Uitgaven

           

4

indexering rijksbijdragen

           
 

Uitgaven

           

11

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn RB-eng Programma

           
 

Uitgaven

 

932,8

1.965

3.106,1

4.133,2

5.301,5

12

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn RB-eng Apparaat

           
 

Uitgaven

 

268,1

552,7

855,1

1.147,5

1.457

21

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn SZ Programma

           
 

Uitgaven

 

64

124,8

186,3

253,4

315,2

31

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn Z Programma

           
 

Uitgaven

 

7,8

16,2

23,2

31,4

40,6

42

indexering rijksbijdragen Apparaat

           
 

Uitgaven

 

2,6

4,6

6,5

8,7

– 1,4

Op de aanvullende post Arbeidsvoorwaarden worden de middelen gereserveerd die nodig zijn om de loongevoelige uitgaven op de Rijksbegroting, Sociale Zekerheid en Zorg op het uitgavenpeil van het desbetreffende jaar te brengen. De oploop in de cijfers ontstaat doordat jaarlijks een structurele reservering wordt opgenomen teneinde de begrotingsuitgaven (zoals deze op de afzonderlijke begrotingen zijn opgenomen) van constante naar lopende prijzen te brengen. Sinds dit jaar zijn de loonbijstellingen op programma gescheiden van apparaat. Hierdoor is inzichtelijk welk deel voor programma-uitgaven en welk dele voor apparaatuitgaven zijn bedoeld. Bij de niet-kaderrelevante uitgaven (nr.4) is de afloop vanaf 2019 te verklaren door de gekozen financieringsconstructie van het vroegpensioen (UKW) voor militairen. De min wordt veroorzaakt door een lening die Defensie vanaf dat jaar gaat terugbetalen. De lening is ingezet om de tijdelijke extra UKW lasten te financieren.

Licence