Base description which applies to whole site

Koppeling Uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

totaal uitgaven

 

275,4

614,9

994,5

1.384,4

1.782,1

totaal niet-belastingontvangsten

 

28

60,8

94,8

130

167,8

2

Bijstand, Prticipatiewet en Toeslagenwet

           
 

Uitgaven

 

87,9

190,2

316,6

443,7

576,3

3

Arbeidsongeschiktheid

           
 

Uitgaven

 

0

0

0

0,1

0,1

4

Jonggehandicapten

           
 

Uitgaven

 

56,9

131,7

215,6

302,8

387

5

Werkloosheid

           
 

Uitgaven

 

1,2

3,8

7,4

12,9

16

6

Ziekte en zwangerschap

           
 

Uitgaven

 

0,1

0,2

0,3

0,5

0,6

7

Kinderopvang

           
 

Uitgaven

 

77,5

145,9

216

288,2

362,8

 

Ontvangsten

 

26

56

85

116

148

8

Oudedagsvoorziening

           
 

Uitgaven

 

0,4

0,9

1,3

1,9

2,4

9

Nabestaanden

           
 

Uitgaven

 

0

0,1

0,1

0,1

0,1

10

Tegemoetkoming ouders

           
 

Uitgaven

 

51,3

142,2

237,1

334,3

436,7

 

Ontvangsten

 

2

4,8

9,8

14

19,8

Op de aanvullende post Koppeling Uitkeringen worden de uitgaven voor de indexering van de begrotingsgefinancierde sociale-zekerheidsuitgaven geraamd. De mutaties in uitgaven op de artikelen komen met name door aanpassingen van de WKA (Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden)-index, door wijzigingen in prijsontwikkeling en door grondslageffecten bij de uitkeringen en programma-uitgaven. Aanpassing van de WKA-index en prijsontwikkeling vinden plaats op basis van CPB-cijfers. De uitgaven betreffen jaarlijkse tranches voor de komende vijf jaar, dit verklaart de oploop op de verschillende artikelen.

Licence