Base description which applies to whole site

Consolidatie

CONSOLIDATIE
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

totaal uitgaven

– 5.337,3

– 6.595,3

– 6.958,6

– 7.015,4

– 7.132,0

– 7.178,6

totaal niet-belastingontvangsten

– 5.337,3

– 6.595,3

– 6.958,6

– 7.015,4

– 7.132,0

– 7.178,6

1

Nog niet toegerekend

           
 

Uitgaven

– 5.337,3

– 6.595,3

– 6.958,6

– 7.015,4

– 7.132,0

– 7.178,6

 

Ontvangsten

– 5.337,3

– 6.595,3

– 6.958,6

– 7.015,4

– 7.132,0

– 7.178,6

De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen die ontstaan door het bruto-boeken van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt daarnaast de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Op de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen van de begroting van Infrastructuur & Milieu aan het Infrastructuurfonds.

Licence