Base description which applies to whole site

Accres Gemeentefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

212,9

700,6

1.167,9

1.670,5

2.069,4

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Accres tranche 2016

87,7

43,9

43,9

43,9

43,9

 
   

Accres tranche 2017

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

 
   

Accres tranche 2018

0

384,2

384,2

384,2

384,2

 
   

Accres tranche 2019

0

0

45

45

45

 
   

Accres tranche 2020

0

0

0

15,5

15,5

 
   

Accres tranche 2021

0

0

0

0

53,9

 
   

Accres tranche 2022

0

0

0

0

0

 
   

Bijstelling bcf

– 108,5

– 3,8

2,9

5

13,8

 
   

Extrapolatie

0

0

0

0

0

 
     

– 19,4

425,7

477,4

495

557,7

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Accres tranche 2016

– 87,7

– 43,9

– 43,9

– 43,9

– 43,9

 
   

Accres tranche 2017

– 1,4

– 1,4

– 1,4

– 1,4

– 1,4

 
   

Accres tranche 2018

0

– 804,6

– 804,6

– 804,6

– 804,6

 
   

Afrekening bcf

52,6

0

0

0

0

 
   

Bijstelling bcf

1,9

0

0

0

0

 
     

– 34,6

– 849,9

– 849,9

– 849,9

– 849,9

 

Extrapolatie

2.321,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

– 53,9

– 424,2

– 372,4

– 354,8

– 292,2

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

159

276,4

795,5

1.315,7

1.777,2

2.321,7

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

159

276,4

795,5

1.315,7

1.777,2

2.321,7

                 
ACCRES GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

0

0

0

0

0

 

Extrapolatie

0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

0

0

0

0

0

 
             

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

0

0

0

0

0

0

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

Tranche 2017–2022

Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en één vaststellingsmoment, bij het Financieel Jaarverslag Rijk. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage heeft de afrekening dit voorjaar plaats gevonden. De accressen voor de jaren 2017 e.v. zijn aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek. De geraamde accressen voor 2017 en 2018 zijn overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Btw compensatiefonds (BCF)

Het plafond van het BCF is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het Gemeentefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het Gemeentefonds en het Provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste van het Gemeentefonds en het Provinciefonds. De toevoeging of onttrekking wordt over het Gemeentefonds en het Provinciefonds verdeeld conform de aandelen gezamenlijke gemeenten en provincies in het BCF in het gerealiseerde jaar.

Licence