Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

32,6

32,6

32,6

32,6

32,6

 

Technische mutaties

           
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Toevoeging eindsaldo 2016

11,7

0

0

0

0

 
   

Diversen

0

2

2

2

2

 
     

11,7

2

2

2

2

 

Extrapolatie

34,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

11,7

2

2

2

2

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

44,2

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

44,2

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

                 
F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

32,6

32,6

32,6

32,6

32,6

 

Technische mutaties

           
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Toevoeging eindsaldo 2016

11,7

0

0

0

0

 
   

Diversen

0

2

2

2

2

 
 

11,7

2

2

2

2

 

Extrapolatie

34,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

11,7

2

2

2

2

 
             

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

44,2

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

44,2

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

Toevoeging eindsaldo 2016 (uitgaven en ontvangsten)

Het eindsaldo van 2016 wordt toegevoegd aan de begroting 2017.

Diversen (technische mutaties niet tot een ijklijn behorend uitgaven en ontvangsten)

Dit betreffen voormalige EZ-opdrachten gezondheidsdienst (EZ-percelen) die nu via het DGF gefinancierd worden. Tevens zijn uitgaven opgenomen voor de High Containment Unit, een onderzoekslaboratorium van de NVWA. Tenslotte zijn er hogere uitgaven voor onderzoek naar brucellose (een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen) en hogere uitgaven voor de bewaking en preventie van salmonella bij pluimvee.

Licence